Viktorka HodonínKniha měsíce 2016-07Piráti z Ledového moře
Autismus u dospívajících a dospělých

Autismus u dospívajících a dospělých

Vaše cena s DPH
359 Kč 323 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Podtitul
Cesta k soběstačnosti
Překladatel
Jelínková, Miroslava
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-499-1
Počet stran / vazba
296 / Brožovaná
Rok vydání
2005
Kód
22203002
EAN
9788073674991
Obálka v tiskové kvalitě


Autismus je závažná porucha, která ovlivňuje všechny složky osobnosti a provází jedince po celý život. Většina publikací věnovaných autismu se však zabývá pouze dětstvím. Kniha se zaměřuje na problémy, s nimiž se lidé s autismem potkávají v dospělosti. Týkají se například komunikačních obtíží, rituálů a obsedantního chování, vzdělávání, pracovního uplatnění, sexuálních vztahů a psychiatrických komplikací. V každé kapitole jsou kazuistiky, které ukazují možné těžkosti a způsoby, jak je lze řešit.Patricia Howlin: Autismus u dospívajících a dospělých

Autismu a dalším pervazivním poruchám se věnuje řada publikací. Většinou se věnují péči o děti školního věku nebo vzdělávacím strategiím, některé se zabývají etiologií a diagnostikou pervazivních poruch. Z autismu se ale bohužel „nevyroste“, tato porucha provází svého „nositele“ po celý život. Je možné se nějak vypořádat s důsledky autismu? Jak můžeme předejít problémům, které mají dospělí lidé s autismem? Odpověď na tyto (i mnohé jiné) otázky najdeme v knize Autismus u dospívajících a dospělých klinické psycholožky Patricie Howlin.

Kniha je (jako většina knih na téma autismus) uvedena seznámením s problematikou pervazivních poruch. Lidé s autismem mají problémy s komunikací-i když jsou schopni mluvené řeči, nechápou skryté významy slov a smysl sociální komunikace. Navázat vztah s druhými lidmi je pro ně také velmi obtížné - lidé s autismem nechápou např. mimiku druhých lidí, neumí s nimi navázat přirozený kontakt, často mají přímo odpor k fyzickému kontaktu. Velmi často si vytvářejí různé kompenzační rituály a strategie, které mohou mít charakter obsese-tyto projevy jim mohou v dospělosti způsobit různé komplikace.

Autorka svoji knihu věnuje péči o dospívající a dospělé lidi s autismem, ale publikace by rozhodně neměla ujít pozornosti vychovatelů, psychologů, pedagogů a zejména rodičů malých dětí s pervazivní poruchou. Kniha obsahuje velké množství kazuistik lidí s autismem, kteří se v dospívání a dospělosti potýkají s nějakým problémem-najdeme zde třeba příběh mladého muže, který miluje pohled na otáčející se buben pračky. V dětství mohla tato jeho záliba působit roztomile nebo zajímavě, s časem ale komplikuje život nejen jemu, ale i jeho okolí, zvlášť když je schopen vniknout do cizího domu, z něhož slyší zvuk peroucí pračky.

Mnohé zdánlivě nevinné rituály nebo možná i zlozvyky mohly rodičům dětí s autismem do jisté míry usnadnit život, odstraňování těchto kompenzačních mechanismů u starších lidí s autismem pak ale stojí jejich rodiče řadu sil. Kniha nabízí návrhy strategií při odstraňování nebo zmírňování těchto problémů, ale asi nejlepší taktika spočívá v eliminaci problémového chování už v dětství.

Kniha se nezaměřuje jen na zvládání problémového chování, ale také na vzdělávání lidí s autismem. Autorka zdůrazňuje nutnost struktury ve vzdělávání a doporučuje využití vizuální podpory. Je třeba, aby byl vzdělávací program jednotlivých klientů s autismem doslova ušit na míru - lidé s pervazivní poruchou mají nevyrovnaný vývojový profil. Je dobré také využít specifické záliby k motivaci nebo odměně.

Velmi mne zaujala kapitola věnovaná možnosti zaměstnávání lidí s autismem. Podle autorky je dobré využít strukturu i v zaměstnání. Lidé s autismem nemají problém se stereotypní prací, tento styl práce je pro ně naopak výhodný - velkou pozornost je třeba věnovat jejich zaučení, pokud si zautomatizují nějaký chybný krok, nastane problém s jeho odstraňováním. Autorka popisuje konkrétní problémy lidí s autismem v zaměstnání a zdůrazňuje i výhodu zaměstnávání autistů-nejsou schopni lhát a podvádět, řada zaměstnavatelů si velmi cení jejich spolehlivosti.

Kniha Autismus u dospívajících a dospělých je plná praktických a konkrétních rad pro všechny rodiče a profesionály, kteří se starají o lidi s autismem. Text je příjemně strukturovaný a přehledný, zdá se, že autorce je práce s autisty osudem a využití struktury neomezuje jen na práci se svými klienty. Theo Peeters na jedné své přednášce věnované vlastnostem profesionálů pracujících s lidmi s autismem řekl, že nestačí jen studovat a vědět. Podle něj je třeba být tvořivý, předcházet problémům dříve než vzniknou a nebránit se hledání nových a nových strategií. Kromě toho se správný profesionál (podle T. Peeterse) pozná podle toho, že ho „kousl brouk“. Patricia Howlin patrně tomu „kousnutí broukem“ neušla - z její knihy je znát, že se lidem s autismem opravdu snaží porozumět a pomoci.

Mgr. Marie Těthalová

Patricia Howlin: Autismus u dospívajících a dospělých

Na konci roku 2005 vydalo nakladatelství Portál překlad knihy Patricie Howlinové Autismus u dospívajících a dospělých. Na český trh se tak dostává kniha, která se věnuje nejdelšímu životnímu období lidí s autismem. Lidé s autismem se dožívají stejného věku jako ostatní populace, přesto je v odborné literatuře o autismu upřednostňován dětský věk. Pokud by si člověk neznalý problematiky dělal o autismu úsudek pouze z vydaných knih a publikací, mohl by snadno dojít ke dvěma mylným závěrům. Za prvé by si mohl myslet, že dospělost u lidí s autismem vlastně ani neexistuje nebo je úplně bezproblémová. Druhým omylem by mohlo být přesvědčení, že pokud se problémy v dospělosti vyskytují, tak je již nemožné dojít ke zlepšení stavu jinak než prostřednictvím tlumivé medikace, protože co se v mládí při speciálně-pedagogické práci nestihlo, v dospělosti se již nedožene.

Kniha Patricie Howlinové nás čtivým stylem z těchto přesvědčení vyvrací. Jejím hlavním přínosem je střídmý a poctivý přístup k problematice práce s dospělými lidmi s autismem. Patricia Howlinová neslibuje žádná dramatická zlepšení stavu lidí s autismem, neargumentuje „zázračnými“ kazuistikami. Na druhé straně však nepropadá zbytečné skepsi pramenící z představy neměnnosti, snaží se o objektivní popis problémů, které se objevují s rostoucím věkem člověka s autismem.

Vlastní text knihy se nevěnuje všem dospělým lidem s poruchou autistického spektra, ale podstatnou měrou se zabývá pouze lidmi s Aspergerovým syndromem nebo vysoce funkčním autismem. Je to z toho důvodu, že právě tato populace našich spoluobčanů s autismem není plně odkázána na plnou ústavní péči a je tak zákonitě více zapojena do života majoritní společnosti. V těchto každodenních sociálních vztazích však lidé s autismem selhávají, a to z důvodu svého handicapu a netolerantnosti naší společnosti (pramenící často z nepochopení nebo neznalosti handicapu). Tato selhání jsou pak „na očích“ veřejnosti daleko více než podobná selhávání lidí s nízko funkčním autismem za zdmi ústavů sociální péče. Pro spoustu z nás je stále veliký problém s pochopením jasné disproporce mezi mentálním a fyzickým věkem lidí s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem a jejich selháváním v sociálních vztazích, kde se často chovájí velmi naivně až infantilně. Lidé s Aspergerovým syndromem se tak častěji než lidé s nízkofunkčním autismem dostávají do sporu se zákonem i s běžnými sociálními normami. Z tohoto úhlu pohledu Patricia Howlin boří další mýtus, a to že Aspergerův syndrom nebo vysoce funkční autismus je jen pouhá lehčí forma autismu. Co se týká životních problémů, jde spíše o postižení těžší, protože lidé s Aspergerovým syndromem nežijí v umělém prostředí ústavů a zároveň nemají z pohledu majoritní společnosti „právo“ chovat se divně, protože nemají mentální retardaci, která by je za jejich nevhodné chování omlouvala. Pokud se bude na zastávce autobusu chovat jinak než ostatní člověk s Downovým syndromem, lidé to spíše pochopí než u člověka s Aspergerovým syndromem.

Členění kapitol kopíruje „autistickou triádu“, což znamená, že základ knihy tvoří kapitoly o problémech v komunikaci, v sociální interakci a v obsedantním chování. V těchto kapitolách je vždy nepatrně větší prostor věnovaný spíše popisu problému a příčinám jeho vzniku než vlastní terapii těchto problémů. Tyto kapitoly Patricia Howlin rozšiřuje o pohled na další vzdělávání lidí s autismem, jejich možné psychiatrické problémy v dospělosti, problémy s kriminalitou, v zaměstnání i sexuálních vztazích.

Kniha je velmi uceleným dílem o životě dospělých lidí s autismem a velmi rád ji doporučuji čtenářům z řad odborníků, rodičů dětí s autismem i širší laické veřejnosti.

Mgr. Hynek Jůn
Předseda APLA Praha
KBT terapeut