Kniha měsíce 2017-03Souboje barevVP sleva Collegium 2017-03KlokArt 2017-03Výstava Karel 2017-03
Cesta k vibrujícímu zdraví

Cesta k vibrujícímu zdraví

Vaše cena s DPH
269 Kč 242 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Manuál bioenergetických cvičení
Překladatel
Lorenc, Jan
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1121-1
Počet stran / vazba
176 / Brožovaná
Rok vydání
2016
Kód
11205801
EAN
9788026211211
Obálka v tiskové kvalitě


Bioenergetika představuje způsob, jak chápat lidskou osobnost z hlediska jejího těla a energetických procesů. Jde též o způsob terapie, která kombinuje práci s tělem a myslí, aby lidem pomohla řešit jejich emoční problémy a realizovat vlastní potenciál. Po krátkém, přehledném úvodu autor knihy a zároveň zakladatel bioenergetiky předkládá přes 100 cvičení zaměřených na různé fáze cvičení, polohy i tělesné oblasti. Připojuje rovněž expresivní a sexuální cviky i masážní techniky. Radí, jak cvičit doma či ve skupině. Bioenergetické cviky mají snížit napětí svalů, navodit přirozené dýchání, odstranit energetické bloky a zvýšit schopnost zakoušet příjemné pocity. Kniha je zaměřena na odborníky v oblasti tělové psychoterapie i na zájemce o bioenergetická cvičení, pro něž jsou všechny cviky podrobně popsány, ilustrovány a obsahují otázky pro zpětnou vazbu.
Alexander Lowen, M. D., byl americký psychoterapeut a tvůrce bioenergetiky. Studoval u Wilhelma Reicha a jeho práce podnítila řadu dalších škol psychoterapie zaměřené na tělo. Je autorem 14 knih, v Portále vyšla jeho Bioenergetika (naposledy 2015).

Cesta k vibrujícímu zdraví
Cesta k vibrujícímu zdraví
Cesta k vibrujícímu zdraví
Cesta k vibrujícímu zdraví
Cesta k vibrujícímu zdraví
Cesta k vibrujícímu zdraví
Cesta k vibrujícímu zdraví
Cesta k vibrujícímu zdraví
Cesta k vibrujícímu zdraví


Lowen, Alexander, Lowen, Leslie : Cesta k vibrujícímu zdraví - recenzent Dagmar Brejlová

Alexander Lowen (1910-2008) představuje klasika v oblasti bioenergetiky a celkově práce s tělem. S jeho jménem prakticky vždy přichází informace o tom, že byl studentem Wilhelma Reicha. Vypracoval bioenergetickou analýzu jako formu propojení duše a těla v psychoterapii. Z jeho původní práce se rozvinula bioenergetika, na niž navazovaly a navazují další proudy a směry práce s tělem. V roce 2007 byla založena Nadace Alexandera Lowena (www.lowenfoundation.org), jejímž úkolem je navazovat na tradici jeho práce a dále ji rozvíjet. Nyní ji řídí jeho syn Frederic. Na jejích stránkách naleznete pestré informace o životě a práci Alexandera Lowena, o knihách, akcích; je též otevřena oborovým diskusím.

V publikaci Cesta k vibrujícímu zdraví společně se svou ženou na úvod stručně prezentují, co je bioenergetika, jaké hlavní pojmy jsou s ní spojeny a co znamenají. Primárně se zabývají praktickým uplatněním bioenergetického přístupu. Navazují oblastmi, s nimiž je bioenergetika úzce propojena a o nichž by čtenář měl mít přinejmenším základní povědomí. Navazují druhou částí, cvičeními. Uvádějí tzv. standardní cvičení rozdělená podle zaměření a dále podle pozic a dominujících částí těla, dále výrazová a cvičení zaměřená na sexualitu. Neopomíjejí cvičení s bioenergetickou stoličkou. Připojují i masážní techniky pro cvičení v párech. Cvičení jsou doplněna názornými nákresy. V poslední části se zastavují u pravidelného cvičení - doma a ve skupině.

Za důležité považuji upozornění autorů, které vede čtenáře k opatrnosti. Varují je před uplatňováním silového a výkonového přístupu, naopak nabádají čtenáře, aby důraz kladli na rozvíjení kontaktu s tělem. Rovněž upozorňují, že cvičení nenahrazuje terapeutickou spolupráci.

Myslím si, že instrukce jsou zbytečně komplikovány snahou o doslovný překlad typu „ohněte hlavu dopředu a vzad“, „dozadu mířící pánev“, „ohněte se do oblouku dozadu a pánev nahněte dozadu, aniž byste narušili oblouk těla“ navzdory srozumitelnějším ekvivalentům v češtině. Čtenáři se musejí potýkat i s hojným nadužíváním přivlastňovacích zájmen.

V Cestě k vibrujícímu zdraví oceňuji názornost, praktický přístup (včetně nákresů), dále etický rozměr varující čtenáře před neuváženým aplikováním cvičení. Autoři v neposlední řadě vlídně instruují čtenáře, jaké cviky jsou prospěšné a proč, kdy a jak je cvičit. V závěru knihy neopomínají ani seznam literatury.

Kniha komplexně doplňuje dosavadní knižní přispění autora, v češtině se konkrétně jedná o tituly Bioenergetika (2015) a Radost: podvolte se tělu a životu (2016), a nabízí cvičení pro každodenní užívání. Knihu současně považuji za cenný přínos k tématu stále více se rozvíjející práce s tělem v psychoterapeutickém kontextu. Příznivci bioenergetiky se k této knize bezesporu budou vracet pro inspiraci a vedení.

Dagmar Brejlová, psycholožka, psychoterapeutka a překladatelka
www.brejlova.cz/

Lowen, Alexander, Lowen, Leslie : Cesta k vibrujícímu zdraví - recenzent Martin Srdce

Nepohodlí, bolesti a utrpení se neobjevují nějakým zázrakem, náhodou ani nejsou trestem, který na nás někdo odněkud sesílá. Na své duševní a tělesné problémy si zaděláváme dlouho. Míra našeho utrpení je většinou přímo úměrná tomu, jak moc sami sobě lžeme o sobě, násobeno dobou, po kterou tak činíme. Pokud nás náš současný stav již unavuje a cítíme silný impuls ke změně, můžeme začít pravdivostí a opravdovostí k sobě. To způsobí kvalitativní posun v našem bytí. Pak můžeme pomalu začít odstraňovat to, co jsme sami sobě způsobili. Dlouholeté setrvávání v nejrůznějších vzorcích a programech se většinou projeví jako množství napětí, stažení a zatuhnutí v různých částech a vrstvách našeho psychofyzického systému. Naše tělo má v sobě naštěstí hlubokou moudrost, která daleko přesahuje naše běžné já a také disponuje sebeopravnými mechanismy, které nás udržují při životě a neustále formují. Pokud těmto silám půjdeme aktivně naproti a začneme s nimi spolupracovat, našemu tělu a mysli se začne rychle vracet původní pružnost a kapacita.

V této knize najdeme tolik potřebná cvičení, která doplňují veřejnosti široce dostupné, možná trochu pasivnější terapie. Pokud čtenář překoná prvotní ostych a směle se pustí do cvičení popsaných v knize, vydá se tak na neobyčejně dobrodružnou cestu, kde jeho mysl doprovázejí další dva spojenci, tělo a emoce. Hned první základní vibrační a uzemňovací cvik, popsaný v textu, přináší velký zážitek. Přivádí nás do tady a teď, důkladně nás spojuje s tělem a způsobuje nabití a tolik potřebné uvolnění napětí. Tělo se stává pružnějším, živějším a objevuje se pocit radosti a spokojenosti.

Cvičení také umožňují důvěrné poznání toho, co v nás je, ať už to nyní vnímáme jako negativní či pozitivní. Tím, že se seznamujeme s jednotlivými cviky a zasazujeme je do kontextu, který Alexander a Leslie Lowenovi nabízejí, naplňujeme význam nápisu Poznej sám sebe, který byl nad vchodem delfské věštírny starého Řecka.

Tento manuál bioenergetických cvičení vypadá jednoduše, ale cvičení v něm obsažená mají překvapující účinky. Umožňují znovu spojit tělo, emoce a mysl do koherentní jednoty. Přinášejí sebeuvědomění, spokojenost a vnitřní klid. Propojují nás se Zdravím.

Martin Srdce
www.kranio.eu/1948-2/