Viktorka HodonínKniha měsíce 2016-07Piráti z Ledového moře
Člověk a náboženství

Člověk a náboženství

Vaše cena s DPH
329 Kč 296 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Podtitul
Proměny vztahu člověka k posvátnému
Nakladatel
Portál
ISBN
80-7178-886-4
Počet stran / vazba
248 / Brožovaná
Rok vydání
2004
Kód
21304201
EAN
9788071788867
Obálka v tiskové kvalitě


Kniha reflektuje postavení fenoménu "náboženství" v průběhu lidských dějin z filozofického a religionistického hlediska. Zamýšlí se nad postupným vývojem vztahu člověka k božství ve starověku, středověku, novověku i postmoderně. Autor mapuje antropologické konstanty tohoto vztahu, vyjádřené v psaném slově, architektuře, umění i v rituálních projevech. Ve svém výkladu vychází z křesťanských pozic, které jsou mu vlastní a snaží se odpovědět na základní otázku: může člověk přijmout křesťanské poselství, aniž by se musel vydělit z moderní společnosti?

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., je filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista. Byl poslancem Federálního shromáždění v letech 1990–1992, ministrem školství v Tošovského vládě r. 1998 a kandidátem na prezidenta České republiky v r. 2003. Spolu s Jiřím Němcem a Ladislavem Hejdánkem patřil od 60. let minulého století k nejvýraznějším představitelům křesťanských intelektuálů v disentu, patřil k prvním signatářům Charty 77 a po sametové revoluci byl zvolen do Federálního shromáždění ČSFR. Je jedním z výrazných současných českých křesťanských intelektuálů. Zabývá se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Přednáší na četných českých i zahraničních universitách, zejména na evropská a filosofická témata. V letech 2000–2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
Je autorem řady publikací a textů. V Portálu vyšly Filosofická antropologie (2002 ) a knižní rozhovor s J. Beránkem Nebát se a nekrást (2003).


Také jako e-kniha