Kniha měsíce 2017-02Nevěřte tvořivýmKlokArtEdiční plán 2017H1Viktorka Lipník

Pedagogika speciální

Knihy z oboru speciální pedagogiky sledují témata, jako je autismus, Aspergerův syndrom, mentální retardace, vývojové poruchy učení a chování (dyskalkulie, dyspraxie, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, poruchy pozornosti, hyperaktivita), koktavost ad. Podávají rady pro výchovu a informace o příčinách poruch a diagnostických postupech.

 
101 tipů pro rodiče dětí s autismem
299 Kč 269 Kč
Autor: Miller, Arnold; Smith, Theresa C.
Aspergerův syndrom
289 Kč 260 Kč
Autor: Attwood, Tonny
Cesta z mlčení
135 Kč 122 Kč
Autor: Bartoníčková, Viktorie; Dvořáková, Alžběta
Co to tady cinká?
149 Kč 134 Kč
Autor: Klimková, Irena
Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením
245 Kč 221 Kč
Autor: Roučková, Jarmila
Cvičení pro děti se spec. por. učení
185 Kč 167 Kč
Autor: Pokorná, Věra
Cvičení pro rozvoj čtení
145 Kč 131 Kč
Autor: Svoboda, Pavel
Cvičení pro rozvoj řeči
197 Kč 177 Kč
Autor: Lynch, Charlotte; Kidd, Julia
Dětský autismus
299 Kč 269 Kč
Autor: Hrdlička, Michal; Komárek, Vladimír
Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých
479 Kč 431 Kč
Autor: Cséfalvay, Zsolt; Lechta, Viktor
Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole
219 Kč 197 Kč
Autor: Carter, Cheryl R.