Kniha měsíce 2017-03Souboje barevVP sleva Collegium 2017-03KlokArt 2017-03Výstava Karel 2017-03

Pedagogika speciální

Knihy z oboru speciální pedagogiky sledují témata, jako je autismus, Aspergerův syndrom, mentální retardace, vývojové poruchy učení a chování (dyskalkulie, dyspraxie, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, poruchy pozornosti, hyperaktivita), koktavost ad. Podávají rady pro výchovu a informace o příčinách poruch a diagnostických postupech.

 
Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole
219 Kč 197 Kč
Autor: Carter, Cheryl R.
Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje
319 Kč 287 Kč
Autor: Bazalová, Barbora
Dítě s postižením zraku
259 Kč 233 Kč
Autor: Kochová, Klára; Schaeferová, Markéta
Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ
329 Kč 296 Kč
Autor: Jungwirthová, Iva
Dračice a mazánek
395 Kč 356 Kč
Autor: Hayden, Torey L.
Dyskalkulie
277 Kč 249 Kč
Autor: Simon, Hendrik
Dyslexie v předškolním věku?
259 Kč 233 Kč
Autor: Zelinková, Olga
Grafomotorika pro děti předškolního věku
225 Kč 203 Kč
Autor: Looseová, Antje C; Piekertová, Nicole; Dienerová, Gudrun
Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem
309 Kč 278 Kč
Autor: Moor, Julia
Hry pro rozvoj psychomotoriky
269 Kč 242 Kč
Autor: Kurtz, Lisa A.
Hyperaktivní předškoláci
225 Kč 203 Kč
Autor: Škrdlíková, Petra
Inkluzivní pedagogika
715 Kč 644 Kč
Autor: Viktor Lechta (ed.)