Kniha měsíce 2017-04Muž s nádherným hlasemKlokArt 2017-0430 - 70 % slevy

Pedagogika speciální

Knihy z oboru speciální pedagogiky sledují témata, jako je autismus, Aspergerův syndrom, mentální retardace, vývojové poruchy učení a chování (dyskalkulie, dyspraxie, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, poruchy pozornosti, hyperaktivita), koktavost ad. Podávají rady pro výchovu a informace o příčinách poruch a diagnostických postupech.

 
Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých
479 Kč 431 Kč
Autor: Cséfalvay, Zsolt; Lechta, Viktor
Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole
219 Kč 197 Kč
Autor: Carter, Cheryl R.
Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje
319 Kč 287 Kč
Autor: Bazalová, Barbora
Dítě s postižením zraku
259 Kč 233 Kč
Autor: Kochová, Klára; Schaeferová, Markéta
Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ
329 Kč 296 Kč
Autor: Jungwirthová, Iva
Downův syndrom
277 Kč 249 Kč
Autor: Selikowitz, Mark
Dračice a mazánek
395 Kč 356 Kč
Autor: Hayden, Torey L.
Dyskalkulie
277 Kč 249 Kč
Autor: Simon, Hendrik
Dyslexie v předškolním věku?
259 Kč 233 Kč
Autor: Zelinková, Olga
Grafomotorika pro děti předškolního věku
225 Kč 203 Kč
Autor: Looseová, Antje C; Piekertová, Nicole; Dienerová, Gudrun
Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením
287 Kč 258 Kč
Autor: Newman, Sarah
Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem
309 Kč 278 Kč
Autor: Moor, Julia