Kniha měsíce 2017-03Souboje barevVP sleva Collegium 2017-03KlokArt 2017-03Výstava Karel 2017-03

Pedagogika speciální

Knihy z oboru speciální pedagogiky sledují témata, jako je autismus, Aspergerův syndrom, mentální retardace, vývojové poruchy učení a chování (dyskalkulie, dyspraxie, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, poruchy pozornosti, hyperaktivita), koktavost ad. Podávají rady pro výchovu a informace o příčinách poruch a diagnostických postupech.

 
Orofaciální regulační terapie
235 Kč 212 Kč
Autor: Morales, Rodolfo Castillo
Poruchy autistického spektra
749 Kč 674 Kč
Autor: Thorová, Kateřina
Poruchy pozornosti a hyperaktivita
197 Kč 177 Kč
Autor: Munden, Alison; Arcelus, Jon
Poruchy učení
297 Kč 267 Kč
Autor: Zelinková, Olga
Problémové chování u lidí s mentální retardací
299 Kč 269 Kč
Autor: Emerson, Eric
Předcházíme poruchám učení
187 Kč 168 Kč
Autor: Sindelarová, Brigitte
Přehled české výslovnosti
1 215 Kč 1 094 Kč
Autor: Pokorná, Jaroslava; Vránová, Milena
Přehled speciální pedagogiky
369 Kč 332 Kč
Autor: Valenta, Milan a kol.
Reedukace specifických poruch učení u dětí
225 Kč 203 Kč
Autor: Jucovičová, Drahomíra; Žáčková, Hana
Rozumově nadané děti s dyslexií
269 Kč 242 Kč
Autor: Portešová, Šárka
Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra
225 Kč 203 Kč
Autor: Patrick, Nancy J.
Rozvoj grafomotoriky v projektech
239 Kč 215 Kč
Autor: Doležalová, Jana