Kniha měsíce 2017-04Muž s nádherným hlasemKlokArt 2017-0430 - 70 % slevy
Krátká dynamická psychoterapie

Krátká dynamická psychoterapie

Vaše cena s DPH
349 Kč 314 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Překladatel
Hartlová, Helena
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1012-2
Počet stran / vazba
160 / Brožovaná
Rok vydání
2016
Kód
22309201
EAN
9788026210122
Obálka v tiskové kvalitě


Kniha je fundovanou, srozumitelnou a praktickou knihou pro psychoterapeuty, poradce i lékaře, kteří krátkodobě pracují s pacienty či klienty. Krátkodobá dynamická psychoterapie náleží mezi integrativní přístupy. Zdůrazňuje práci s vymezenou časovou perspektivou, konkrétní témata a práci s cíli, aktivitu terapeuta, terapeutickou alianci, terapeutický kontrakt. Z některých psychodynamických pojmů vychází (důležitost dětských zážitků, nevědomí, přenosu a protipřenosu), zatímco od jiných se odlišuje (práce s klientovými zdroji spíše než s regresí, práce tady a teď, menší role interpretace). Zakomponovává teorii attachmentu, zaměřuje se na změnu maladaptivních vztahových vzorců. Od vhledu se více přesouvá k emocím a práci s empatií. Klienty vnímá jako „uvízlé“, nikoli nemocné. Je citlivá na multikulturní aspekty. Autorka knihy se zabývá teorií, historií, terapeutickým procesem, mechanismy změny, empirickým základem i budoucností tohoto směru a prezentované poznatky ilustruje pomocí podrobných kazuistik.
Hanna Levenson, Ph.D., se zaměřuje na oblast krátkodobé psychoterapie jako klinik, lektor a výzkumník již 30 let. Působí jako profesorka psychologie na Wright Institute v Berkeley a v roce 2000 založila Levenson Institute for Training, výcvikové centrum pro integrativní terapii. Je autorkou několika knih a výukových videí i řady odborných článků.

Krátká dynamická psychoterapie
Krátká dynamická psychoterapie
Krátká dynamická psychoterapie
Krátká dynamická psychoterapie
Krátká dynamická psychoterapie
Krátká dynamická psychoterapie
Levenson, Hanna: Krátká dynamická psychoterapie - recenzent Dagmar Brejlová

Autorka nabízí čtenářům výstižné, koncizní a vědecky podložené seznámení s krátkou dynamickou psychoterapií. Provede čtenáře historií, teoretickým zázemím, procesem terapie, dále hodnocením účinnosti a nastíněním možností budoucího směřování. Součástí knihy je hojná doporučená a především použitá literatura (převážně v angličtině; neodlišené tituly vydané v českém jazyce) a třístránkový slovníček pojmů.

Hanna Levenson pečlivě cituje zdrojovou literaturu, jíž často doplňuje uváděné informace a rozšiřuje tím nabídku pro odborníky k dalšímu studiu.

Autorka pro praktické využití opakovaně zdůrazňuje, že krátká dynamická psychoterapie není vhodná pro každého klienta ani terapeuta, pojmenovává možnosti a omezení tohoto přístupu. Krátkou dynamickou psychoterapii definuje jako příležitost zahájit proces změny. Poukazuje na to, že tento přístup má užší léčebné zaměření a konkrétnější cíle než dlouhodobá psychoterapie. Nesnaží se o vyléčení jednou provždy, ale snaží se podpořit určité změny myšlení, chování a prožívání s cílem zlepšit mezilidské vztahy a rozvinout chápání sebe samého. Neopomíjí ani finanční aspekty přístupu.

Titul primárně věnuje integrativně pojaté časově omezené dynamické psychoterapii (time-limited dynamic psychotherapy), která klade důraz na emoční vyladění na klienta, podporu nových zkušeností v interpersonální rovině s cílem zkvalitnit fungování na vztahové i osobní rovině.

V historickém okénku seznamuje čtenáře s vývojem generací krátké dynamické terapie: první představoval Freud, jeho stoupenci a psychoanalýza, druhou nově vyčleněná krátká dynamická terapie a třetí generace, interpersonální terapie, navazuje již na výzkumnou činnost a její výstupy.

Navazující teoretická část prezentuje zdrojové teorie, jimž jsou teorie vazby, teorie mezilidských vztahů a zkušenostně-afektivní teorie. V přechodu k praktickému využití krátké dynamické psychoterapii autorka podrobně uvádí jejích devět zásad a dva klíčové cíle (zprostředkovat klientovi nové zkušenosti a nové porozumění). Samotný terapeutický proces dělí na formulování zakázky a cílené intervence, u nichž rozepisuje 25 strategií. Teoretické vymezení je stručně doplňováno příběhy klientů.

Při reflektování dosavadního hodnocení účinnosti uvádí autorka, že vážné osobnostní problémy a těžká deprese nejsou indikovány k této formě spolupráce; podobně nastiňuje, že předpokladem úspěšné práce jsou i vlastnosti a nastavení terapeuta kompatibilní s požadavky krátké dynamické terapie: tento přístup vyžaduje od terapeuta toleranci vůči nejednoznačnosti, taktéž vůči časově nedostupným výsledkům, protože „až příliš často se stává, že v okamžiku, kdy terapie končí, pro klienta jeho cesta teprve začíná“. Zastává názor, že potřeba krátkých forem terapie v budoucnu poroste.

Titul považuji za přínosný vhled do tematiky a podnětnou vybídku k dalšímu studiu. Knihu doporučuji odborníkům, kteří se chtějí dozvědět více o teoretickém a historickém pozadí krátké dynamické terapie, dále studentům pro rozšíření povědomí o terapeutických přístupech. A pokud si někdo myslí, že směry krátké dynamické psychoterapie spočítá na prstech jedné ruky, bude velmi překvapen.

Hanna Levenson vydala více titulů na téma krátké dynamické terapie (Time-Limited Dynamic Psychotherapy, Brief Dynamic And Interpersonal Therapy), dosud byl přeložen recenzovaný titul. Vydala i několik tréninkových DVD (Time-Limited Dynamic Therapy, Brief Therapy Over Time).

Dagmar Brejlová, psycholožka, psychoterapeutka a překladatelka
www.brejlova.cz/

Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

17.05.2016

casopisagora.cz/2016/05/recenze-kratka-dynamicka-psychoterapie/

Levenson, Hanna: Krátká dynamická psychoterapie

Aneta Baierová

Pokud pracujeme s klienty, často nemáme roky na to, abychom je pozorovali, poznávali a po malinkých krůčcích se s nimi přibližovali k vyřešení jejich potíží. V dnešní době obzvlášť po nás pacienti chtějí co nejlepší výsledky za co nejkratší dobu, i my sami se trpícímu člověku snažíme ulevit co nejrychleji a i čistě z praktických důvodů je často nezbytné naučit se pracovat v omezeném časovém rámci.

V úvodu kniha zmiňuje historii a vývoj krátké dynamické psychoterapie, která původně vychází, jak už napovídá název, z psychodynamického směru a z psychoanalýzy. Velmi oceňuji, že autorka uvádí různé výzkumy zabývající se touto problematikou. V další kapitole zaměřené na teorii se dočteme o teorii vazby, která je pro krátkou dynamickou psychoterapii důležitá, o teorii mezilidských vztahů, zkušenostně afektivní teorii a zejména o zásadách krátké dynamické psychoterapie. Tato kapitola je nesmírně důležitá pro pochopení terapeutického procesu a pro práci s klientem v omezeném čase pomocí metod dynamické terapie. V závěru knihy autorka uvádí výzkumy zabývající se efektivitou a zmiňuje také to, že tato forma terapie není vhodná pro všechny typy klientů, jsou takoví, kteří potřebují dlouhodobou péči a pomoc. V knize nechybí ani seznam doporučené a použité literatury a je celá protkaná příběhy klientů a ukázkami z praktického využití krátké dynamické psychoterapie v terapeutické praxi.

Kniha se čte velmi příjemně, je přehledně uspořádaná a neměla by chybět v knihovně žádného terapeuta, psychologa, psychiatra jakéhokoli zaměření, který se setkává s klienty a přitom má na svou práci pouze čas omezený například pobytem pacienta v léčebném zařízení.