Viktorka HodonínKniha měsíce 2016-07Piráti z Ledového moře
Manželská terapie

Manželská terapie

Vaše cena s DPH
369 Kč 332 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Podtitul
Čtvrté, rozšířené vydání
Ilustrátor
Jiránek, Vladimír
Nakladatel
Portál
ISBN
80-7367-048-8
Počet stran / vazba
255 / Brožovaná
Rok vydání
2006
Kód
21101602
EAN
9788073670481
Obálka v tiskové kvalitě


Manželská terapie je formou speciální psychoterapie, která se na zaměřuje na léčení poruch manželského soužití psychologickým působením.
Kniha podává přehled současných teoretických koncepcí takového působení, které zachycují i různé předpoklady o příčinách vzniku manželského nesouladu. Dále se zaměřuje na současnou komunikaci manželské dvojice a poskytuje řadu praktických návodů k jejímu zlepšení. Podrobně rozebírá základní typy manželských problémů (např. v osobnostech partnerů, v utváření a ve vývojových etapách jejich vztahu, ve vnitřních funkcích manželství od rodinného rozpočtu až po sex i v ohrožujících vnějších vlivech). Ke každému problému přináší podněty pro řešení. Kniha obsahuje také praktické pokyny pro organizaci a taktiku manželské terapie a poznatky z vý-zkumu její účinnosti.

  • Nejsou k dispozici
Kratochvíl St.: Manželská terapie - rec. M. Nakonečný
Důležitost třetího vydání knihy o manželské terapii našeho největšího znalce této problematiky, významného psychoterapeuta a profesora klinické psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, podtrhuje velký a v posledních létech stále přibývající počet rozvedených manželství. Kniha totiž ukazuje možnosti párové psychoterapie jak předcházet a nezřídka i žádoucím způsobem vyřešit problémy konfliktního manželského soužití. Autor, který má rozsáhlou klinickou praxi a mnoho zahraničních kontaktů, prezentuje v této své knize nejnovější poznatky o manželské psychoterapii. První část knihy je teoretická, přináší rozsáhlý přehled hlavních směrů v současné psychoterapii. Po vymezení předmětu manželské terapie, kterou autor chápe jako „formu speciální terapie, která se zaměřuje na manželskou dvojici a její problémy“, se čtenář podrobně seznámí s dynamickou manželskou terapií, s jejími podstatnými koncepty, jako je zejména „vědomá a nevědomá manželská smlouva“, tj. v podstatě očekávání s nimiž lidé vstupují do manželství a také „přenos neuspokojených potřeb z dětství“, který může nežádoucím způsobem intervenovat v manželském soužití. Následuje stejně podrobný a zajímavě podaný rozbor behaviorální a kognitivní manželské terapie, jejího humanisticko-psychologického, systémového, racionálně-edukativního, hodnotového a syntetického pojetí. Praktikující psychoterapeuti najdou mnoho inspirativních podnětů a poučení o metodách v části knihy nezvané Nácvik komunikace (včetně proslulého tématu „konstruktivní hádka“). Ve třetí části knihy pak autor svým věcným plastickým stylem pojednává o základních typech manželských problémů a jejich řešení a o manželském vztahu a jeho vývoji vůbec. Na to navazuje další část knihy věnovaná organizaci a taktice terapie a poslední část, v níž se autor zabývá výzkumem manželské terapie, metodami posuzování efektu manželské terapie a příklady z různých terapeutických směrů, včetně výsledků „Brněnské skupiny“. Na závěr své knihy autor konstatuje, že přestože se řada přístupů k psychoterapii „ve výkladu poruchy a používaných metodách značně liší“, výsledky dosavadních výzkumů převážně nasvědčují tomu, že „teoreticky zdůvodněné a prakticky osvědčené postupy manželské terapie dosahují stejných výsledků ve vlivu na zvládání manželských problémů a konfliktů a na dosahování manželské stability, přizpůsobivosti a spokojenosti“. Pro psychoterapeuty, ale i pro laickou veřejnost o možnostech psycho- terapie někdy pochybující, je to povzbuzující zpráva. Prof. PhDr. Milan Nakonečný