Kniha měsíce 2016-12Potěšení pro dušiE-kniha jako dárekSoutěž
Odloučení

Odloučení

Vaše cena s DPH
655 Kč 590 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Kritické období raného vztahu mezi matkou a dítětem
Překladatel
Müller, Ivo
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0076-5
Počet stran / vazba
400 / Brožovaná
Rok vydání
2012
Kód
13402201
EAN
9788026200765
Obálka v tiskové kvalitě


Kniha Odloučení je druhým svazkem klasického díla Johna Bowlbyho, které vyšlo jako trilogie pod názvem Attachment and Loss (Vazba a ztráta). Tento druhý svazek uvedené trilogie se zabývá především problémem separační úzkosti – obavami z bezprostředního či anticipovaného odloučení, z obav vycházejících z hrozeb rodičů odloučením, či ohrožením vazby s rodiči. Bowlby zkoumá situace, ve kterých pociťujeme úzkost, a porovnává ji s výsledky podobných výzkumů u zvířat. Vyvozuje, že úzkost se pojí se zcela konkrétními elementárními situacemi – náhlým pohybem, temnotou, odloučením – které, přestože mohou být neškodné, zvyšují riziko nebezpečí. Kniha je psána pro psychology, psychiatry, pracovníky pomáhajících profesí, čtenáře se zájmem o psychologii, psychoanalýzu, zejména o teorii vazby.
John Bowlby (1907–1990) získal vzdělání na University of Cambridge a University College Hospital v Londýně. Po ukončení studia lékařství se specializoval na dětskou psychiatrii a psychoanalýzu. V roce 1946 nastoupil na Tavistock Clinic, kde jeho výzkum a vlivné publikace podnítily dalekosáhlé změny v přístupu k dětem a přispěly k radikálnímu novému pohledu na sociální a emoční vývoj člověka. První díl zmíněné trilogie vyšel pod názvem Vazba (Portál, 2010).

Bowlby J.: Odloučení – rec. M. Nakonečný

Kniha je dílem klasika moderní poválečné vývojové psychologie ovlivněné kritickým přijetím psychoanalýzy Johna Bowlbyho (1907-1990) a představuje druhý svazek trilogie nazvané Vazba a ztráta (první svazek, Vazba. Teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem vyšel 2010 v nakl. Portál, třetí svazek, Ztráta, má vyjít v tomto roce v tomtéž nakladatelství). Klíčovým termínem Bowlbyho díla o psychologických vztazích mezi matkou a dítětem jako základního faktoru jeho psychického vývoje, je pojem „attachment“, překládaný zde jako „vazba“ (jinde také jako „přilnutí“), vyjadřující „hlad malého dítěte po lásce a přítomnosti matky“ a chápaný jako základní faktor žádoucího psychického vývoje dítěte (nedostatek této vazby ze strany matky vede ke známému fenoménu citové deprivace). Druhý, zde recenzovaný svazek, se týká fenoménu a důsledků „odloučení“ („separation“) dítěte od matky, chápaného jako „kritické období“ utváření jeho psychiky („separační úzkost“ a další důsledky). Genezi celého díla, jak uvádí jeho autor v předmluvě, ovlivnily „klinické zkušenosti s duševně narušenými dětmi, výzkum jejich rodinného zázemí“, ale i studium příslušné literatury a diskuse o problémech duševního zdraví s kolegy z několika zemí. To, jak Bowlby dále píše, ho vedlo k tomu, aby v práci pro Světovou zdravotnickou organizaci formuloval následující zásadu: „Pro duševní zdraví kojence a malého dítěte považujeme za nezbytné, aby dítě prožívalo vřelý, blízký a nepřerušovaný vztah s matkou (nebo s její trvalou náhradou), v němž oba nacházejí uspokojení a radost“. Vazba mezi dítětem a matkou je sociální interakcí, která utváří a obohacuje duševní život dítěte i matky. J. Bowlby (1940 a zejm. 1951: Maternal Care and Mental Health) a R..A. Spitz (1946, 1950) patřili k nejvýraznějším a nejvlivnějším průkopníkům teze o osudovém významu projevů mateřské lásky v ranném věku dítěte pro jeho duševní vývoje. Nicméně v období příklonu nezanedbatelné řady psychologů k evolucionismu a tím k biologickým základům a genetickým vlivům byl zásadní význam sociálně-psychologických činitelů v utváření lidské psychiky v ranném věku dítěte zpochybňován. Jeden z nejvýznamnějších vývojových psychologů současnosti, profesor Harvardovy univerzity J. Kagan (Three seductive ideas, 2000) pokládá pojetí ranného dětství a tím i rozhodující vliv vztahu mezi dítětem, a matkou, který označuje za „determinismus dětství“, za jednu ze zavádějících idejí, které jsou v psychologii rozšířeny. Považuje to za „předpoklad silné víry ve vztahové souvislosti, senzitivní fáze a ranné sociální vazby“ a poněkud ironicky poznamenává, že již staří Řekové a Římané se více zajímali o kvalitu mléka kojných než o jejich příchylnost k dětem. O amerických rodičích, kteří četli knihy J. Bowlbyho a E.H. Eriksona pak soudí, že „jsou přesvědčeni o tom, že budoucnost jejich dítěte je rozhodujícím způsobem předurčena událostmi prvních hodin, týdnů a měsíců života“. O vzrůstajícím zájmu o teorii vazby pak Kagan soudí, že „byla zčásti pochopitelnou reakcí na krutosti druhé světové války“ a že „Bowlbyho posílení této víry, že jistá vazba dítěte na jeho matku ovlivňuje budoucnost dítěte, dobyla hlavy a srdce rodičů a psychologů“. Bowlby, stejně jako J. Piaget a další, kteří neholdují psychometrickému formalismu budou ovšem objektem kritiky představitelů rozpouštějících lidskou psychiku ve statistických údajích.

Bowlbyho předmětné dílo obsahuje množství pečlivě zaznamenaných pozorování a formulací týkajících se pestré fenomenologie psychických důsledků odloučení, jako jsou např. „prototypy lidského zármutku“, „strachu z odloučení“, „úzkostné vazby“ a další. Nevyhýbá se ani tématu přiměřeným exkurzím do oblasti etologie a evoluční teorie. Bohatý obsah díla charakterizují následující názvy jeho tří částí: jistota, úzkost a duševní tíseň; etologický přístup k lidskému strachu a individuální rozdíly k náchylnosti ke strachu, úzkostná vazba. Je to dílo, které stojí za pečlivé studium.

Milan Nakonečný

Recenze zpracována pro nakladatelství Portál