Viktorka HodonínKniha měsíce 2016-07Piráti z Ledového moře
Preterapie

Preterapie

Vaše cena s DPH
359 Kč 323 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Podtitul
Navázání a udržení kontaktu s obtížně komunikujícími klienty
Překladatel
Brejlová, Dagmar
Nakladatel
Portál
ISBN
80-7178-949-6
Počet stran / vazba
200 / Brožovaná
Rok vydání
2005
Kód
22303701
EAN
9788071789499
Obálka v tiskové kvalitě


Navázání a udržení kontaktu s obtížně komunikujícími klienty
Preterapie je metoda, která pomáhá při komunikaci s klienty, jejichž schopnost navázat nebo udržet psychický kontakt je narušena (důvodem narušení může být tělesné či psychické onemocnění či zranění). Metoda vychází z Rogersova přístupu zaměřeného na klienta. Je založena na principu zrcadlení a napomáhá pacientům navázat kontakt s realitou, se sebou samými i s ostatními. Preterapii lze použít u lidí, kteří jsou často označováni jako "klienti nevhodní pro psychoterapii". Jsou to především lidé s těžkým psychotickým onemocněním, s autismem, s těžkou mentální retardací nebo demencí. Preterapie je vhodná nejen jako psychoterapeutická metoda, ale mohou ji využívat i další pracovníci pomáhajících profesí. Umožňuje například zlepšit komunikaci klientů v ústavech sociální péče nebo dlouhodobě hospitalizovaných psychiatrických pacientů

Prouty G., Van Werde D., Pärtner M.: Preterapie
Domluvit se s některými pacienty či klienty, kteří patří do kategorie těch, kteří „nereagují na psychoterapii“, resp. prakticky vzato málo rozumějí, je velmi obtížné. V budoucnu by to však mohlo být znatelně lepší. To proto, že byla vyvinuta tzv. preterapie, tedy metoda, která pomáhá při komunikaci s klienty, jejichž schopnost navázat nebo udržet psychický kontakt je narušena.
Autorem preterapie je Garry Prouty a právě on se stal společně se svými kolegy Dionem Van Werde a Marlis Pärtnerovou autory monografie, kterou teď vydává pražské nakladatelství Portál.
Kniha se skládá ze tří ucelených částí, dále rozdělených do řady kapitol. První část, která se nazývá Východiska preterapie, napsal G.Prouty. Čtenář se dozví o východiscích autora a o vlivu jeho faktických i duchovních učitelů /E.Gendlin a C.Rogers/ na koncept vlastní metody. Další názvy kapitol napovídají obsah celé části: Preterapie a existenciální fenomenologie, Teorie preterapie, Preterapie v praxi , Teorie presymboliky a Nové aplikace preterapie. Prouty pak prezentuje „další myšlenky“, resp. myšlenky vybraných a významných autorů z oblasti psychologie a psychoterapie.
Autorkou druhé části je Dion Van Werde, který prezentuje možnosti aplikace preterapie na psychiatrickém oddělení. Třetí část se jmenuje Preterapie v Evropě a pochází z pera Marlis Pärtnerové a je v ní představena zejména projekt preterapie na psychiatrické léčebně Sint Amandus v Beernemu /Belgie/, který se ukázal jako úspěšný. Bylo by však chybou zužovat možnosti použití preterapie pouze na psychiatricky nemocné. Proto autorka líčí současný vývoj preterapie v Evropě a prezentuje způsoby uplatnění preterapie v různých oblastech /zejména též u osob s mentálním postižení a dementních/.
Seznam literatury je zařazen jednak za začátek knihy, jednak je za každou částí pak seznam doporučené literatury k právě probranému tématu.
Autoři jsou přesvědčeni, že preterapie je vhodná nejen jako jedna z psychoterapeutických metod, ale že ji mohou používat i pracovníci pomáhajících profesí v nejrůznějších ústavech sociální péče. V tom lze spatřovat jistě další pozitivum. Patrně i ti, kteří se věnují arteterapii mohou najít v recenzované publikaci vhodný zdroj informací a inspiraci pro svou další práci.

Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.