Viktorka HodonínKniha měsíce 2016-07Piráti z Ledového moře
Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje

Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje

Vaše cena s DPH
369 Kč 332 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Podtitul
Podpora začleňování znevýhodněných dětí do běžného vzdělávání
Překladatel
Pokorná; Májová; Málková; Sotáková
Nakladatel
Portál
ISBN
80-7367-103-4
Počet stran / vazba
264 / Brožovaná
Rok vydání
2006
Kód
22203401
EAN
9788073671037
Obálka v tiskové kvalitě


Kniha seznamuje s některými z nejúspěšnějších programů pro rozvoj myšlení a podporu rozvoje dětí s odchylkami duševního vývoje způsobenými postižením nebo sociokulturním znevýhodněním. Mezi ně patří známá metoda zprostředkovaného učení a rozvoje poznávacích funkcí R. Feuersteina; model konceptuálního vyučování norského pedagoga Magne Nyborga a jeho žáků, jehož záměrem je systematický rozvoj obsahu pojmů a jejich kategorizace; portsmouthský systém rozvoje řeči a čtení u dětí s vážnými poruchami v raném věku; metody aktivace kognitivních funkcí, které se osvědčily v Rumunsku u dětí sociálně deprivovaných, žijících v nepodnětném prostředí (především romských). Publikace poskytuje podrobné informace včetně cvičení a postupů, které budou inspirací pro všechny, kdo pracují s postiženými dětmi i běžnými předškoláky a žáky prvních ročníků školy. Knihu uvítají speciální pedagogové, pedagogičtí psychologové, logopedi, učitelky mateřských škol, učitelé základních škol, třídní asistenti i rodiče.

Jo Lebeer (ed.) a kol: Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje
Jak do vyučování začlenit žáky, kteří nedosahují odpovídajících školních výkonů? Dokážeme dnes podnětně rozvíjet myšlení žáků na různé úrovni jejich vývoje? Odpovědi na tyto otázky předkládá Jo Lebeer se svými spolupracovníky ve společné knize Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje, kterou na podporu začleňování znevýhodněných dětí do běžného vzdělávání letos vydalo nakladatelství Portál. V knize Jo Lebeer představuje několik moderních metodik k rozvoji poznávacích funkcí a rozšiřování mentálních dovedností žáků. Autor sám se jako neurolog specializoval na plasticitu mozku a ekologii vývoje dětí s neurologickým postižením a v současnosti je propagátorem Feuersteinovy metody a vede projekty na rozšíření inkluzivního vzdělávání v několika zemích. Jo Lebeer spolu se svým týmem ukazuje možnosti výuky orientované na proces místo na výsledek, která umožňuje aktivní účast ve vyučování i žákům s výraznými speciálními potřebami. Klade důraz na odhalování souvislostí a zákonitostí, řešení problémů, využití dětské zvědavosti a zvídavosti, na kritické uvažování a jedinečnost člověka schopného obhájit si svůj názor místo mechanického přejímaní názorů dospělých a přesné postupy při výuce.
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování se uskutečňuje v několika fázích. Vede od uspořádání bodů, orientace v prostoru, porovnávání, třídění, znázorňování, analytického vnímání, k rodinným a časovým vztahům, práci s číselnými řadami, sylogismům a sestavování obrazových šablon. Učitel kromě motivace a představení tématu v hodině otvírá diskuzi o strategii, sestavuje s žáky společně plány a schémata, povzbuzuje je k uvádění podobných příkladů, učí žáky formulovat řešení a zpracovávat informace.
V části Strategie konceptuálního vyučování norského spolupracovníka M. Nyborga jsou představeny konkrétní pomůcky a postupy pro práci se skupinou. Patří mezi ně předměty denní potřeby ve speciálně uspořádané krabici, pracovní listy a průvodce touto vyučovací metodou, vhodnou např. pro přípravné předškolní období. Konceptuální učení, analytické kódování a pokyny, které dává žák sám sobě, vytvářejí obecné učební strategie a učí žáky samotné, jak se učit.
Dále je představen intervenční program na rozvoj jazyka psycholožek S. Buckley a G.Birdové, které se od osmdesátých let zabývají ve Velké Británii kognitivním vývojem a vzdělávacími potřebami dětí s Downovým syndromem a možnostmi jejich inkluze v předškolním a školním věku. Metoda rozvoje řeči a myšlení klade důraz na vizuální podporu čtení a je možné ji využívat obecně u dětí s opožděným vývojem jazyka a řeči.
Program na rozvoj dětí žijících v nepodnětném prostředí představuje zkušenosti M.Rothové a S. Syamoskoziho z Rumunska. Integrační program kognitivních bloků zahrnuje výuku strategie seberegulace, pojímá rodiče, děti i učitele jako partnery a zaměřuje se na osvojování neagresivních a prosociálních vztahů. Jak autoři sami uvádějí „Kognitivní modifikovatelnost je hlavní charakteristikou vývoje dítěte a do značné míry závisí na kvalitě prostředí, které může vývoj usnadňovat nebo zpomalovat. Stimulující prostředí, v němž na dítě aktivně působí dospělý a vede je k tomu, aby se zapojovalo do kognitivních úkolů, vyrovnává rozdíly mezi dětmi ve třídě.“ A to je hlavním cílem nových programů pro rozvoj myšlení.

PaedDr. Dagmar Kapustová

Zdroj: www.rvp.cz