Viktorka HodonínKniha měsíce 2016-07Piráti z Ledového mořeSoutěž
První rok vašeho dítěte

První rok vašeho dítěte

Vaše cena s DPH
219 Kč 197 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Podtitul
Život a základní potřeby; jídlo a způsob života; tělesný, smyslový a psych
Překladatel
Prousková, Hana
Ilustrátor
Delétraz, Corine
Nakladatel
Portál
ISBN
80-7367-029-1
Počet stran / vazba
160 / Brožovaná
Rok vydání
2005
Kód
12106801
EAN
9788073670290
Obálka v tiskové kvalitě


* Život dítěte po týdnech a jeho základní potřeby
* Jídlo a způsob výživy
* Tělesný, rozumový a smyslový vývoj
* Zdraví
* Výchova a psychický vývoj, rozvoj osobnosti
* Hračky a hry
* Dětská řeč
* Koupání, potřeba spánku
* Jídlo - pravidelně, nebo na přání?
* Jak se učí - sed, manuální zručnost, hlasové vyjadřování
* Večerní pláč, vztahy s okolím, počátky dětských strachů
* Pozor na nebezpečí...
Kompendium všeho, co potřebují vědět rodiče při péči o dítě a při jeho výchově od jeho narození do 1 roku jeho věku. Autorka sleduje vývoj dítěte po týdnech (jimž jsou věnovány jednotlivé kapitoly, tedy 1. týden, 2. týden až 52. týden) a dává rodičům praktické a podrobné rady. V jednotlivých kapitolách jsou postupně probírána základní i nová témata, tak jak jde rytmus vývoje dítěte. Autorka jako psycholožka zdůrazňuje, že chce představit péči o dítě nejen z hlediska jeho fyzických potřeb, ale i z hlediska vývoje jeho osobnosti.
Kniha odpovídá na nejrůznější otázky, které si rodiče kladou během růstu dítěte v prvním roce jeho života, např. co, kdy a kolik dítěti dávat jíst, jak má spát, jak si s ním hrát, co dělat, aby se dítě správně vyvíjelo po stránce tělesné i psychické, jak si počínat při nejrůznějších problémech.

Tři publikace k psychologii dítěte raného až mladšího věku
Populární „tři a dost“ by se nechalo říci o třech publikacích nakl. Portál k problematice dětské psychologie, protože přináší vše podstatné a tedy dostačující, co by měli rodiče a vychovatelé vědět o psychologii dítěte ranného, až mladšího školního věku. Jako takové tvoří jednotný komplex informací, který bychom mohli označit jako vše, co je nutné vědět o dětské psychice; umožňuje tak vhled do svérázného světa duše dítěte.

První z těchto tří knih je A. Bacusové První rok vašeho dítěte (2005, 159 str.). Přináší celkový pohled na toto kritické, protože tvárné, vývojové období dětské psychiky a je nezbytnou příručkou zejména pro matky, protože zahrnuje nejen informace o „péči o duši“, ale i o tělesné zdraví dítěte. Matky se zde dozví, kromě jiného, mnoho důležitého o kojení, koupání a hygieně dítěte, o jeho oblékání a výživě a ovšem také o jeho vitálních potřebách (jídle, spánku mazlení a dalších) a prvních duševních projevech, počínaje oním pověstným úsměvem, až po zvídavé vnímání okolí a první mluvní projevy. Ačkoli jsou tu podávány cenné rady především pro matky, mnoho poznatků je tu určeno i otcům a prarodičům, kteří se také podílejí na péči o dítě a jeho výchově v rodině.

Druhá kniha je v české literatuře ojedinělou publikací, neboť je to vlastně monografie nazvaná Neverbální komunikace dětí, kterou napsala G. Doherty-Sneddonová (2005, 197 str.). Kniha velmi podrobně mapuje terén, dosud jen obecně málo známý, plný dohadů i omylů v interpretaci takových elementárních prvků dětského chování, jako jsou gesta a mimika. O co tu jde vystihuje podtitul této neobyčejně zajímavé a poutavě napsané knihy: „Jak porozumět dítěti z jeho gest a mimiky“. Je to vlastně problematika vrozené signalizace vnitřních stavů, emocí a potřeb dítěte ranného věku, tedy téma prvních forem komunikace mezi dítětem a jeho sociálním okolím, vizuálním kontaktem počínaje a dotyky konče. Knihu uvítají opět především matky dětí ranného věku, protože jim umožňuje hlubší, chápavější vhled do oblasti sociálních podnětů a reakcí, pro vývoj dítěte tak důležitých.

Třetí knihou je Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let a jejími autorkami jsou opět ženy, vysokoškolské učitelky vývojové psychologie K.E. Allenová a L.R. Marotzová (2002, 187 str.). Je to opět srozumitelný informační fundament, provázaný množstvím názorných kresebných ilustrací, který podává vše, co je podstatné pro poznání tělesného (zejména pohybového) a psychosociálního vývoje dítěte v daném vývojovém období.

prof. PhDr. Milan Nakonečný