Kniha měsíce 2017-11Člověk a jeho symbolyPoslušnost vůči autoritě30 - 70 % slevy 2017-11

Kniha měsíce 2017-11Člověk a jeho symbolyPoslušnost vůči autoritě30 - 70 % slevy 2017-11
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Neztraťte motivaci v době blahobytu

Neztraťte motivaci v době blahobytu

Vaše cena s DPH
299 Kč 269 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1196-9
Počet stran / vazba
240 / Brožovaná
Rok vydání
2017
Kód
12310901
EAN
9788026211969
Obálka v tiskové kvalitě


Základním tématem knihy známých koučů je rozpor mezi naším vnějším životním blahobytem a vnitřním světem, respektive pocitem spokojenosti s vlastním životem. Zatímco parametry blahobytu neustále vzrůstají, z hlediska teorie optimálního prospívání v nás pocit štěstí obecně klesá. Co pak lze v našich životech považovat za úspěch? K čemu máme motivovat, vést, inspirovat mladé lidi a včetně sebe samých? Je možné si hédonicky užívat hojnosti, a zároveň být vnitřně šťastní? Jak snížit negativní dopady nadbytku (v psychologii často používáme termín „nemoci blahobytu“), jako například problematiku sebevražd, vzrůstající spotřebu psychofarmak, zvyšující se existenciální vakuum, psychickou entropii, ztrátu smyslu, syndrom vyhoření…? Kniha je inspirativním čtením pro každého moderního člověka provokujícím k zamyšlení nad výše zmíněnými otázkami a praktickou ukázkou, jak s tímto rozporem naložit tak, abychom mohli být zároveň „bohatí i šťastní“.
Marián Jelínek je hokejový trenér, dlouhodobě se věnuje sportovnímu i jinému koučinku. Působí jako mentor a kouč, přednáší, vede školení a workshopy. Je spoluautorem řady knih a získal doktorát z kinatropologie a psychologie.
Kamila Jetmarová je psycholožka, aktivně spolupracuje s vrcholovými sportovci. Jako mentorka se věnuje duševnímu rozvoji, zejména meditačním a relaxačním technikám.

Neztraťte motivaci v době blahobytu
Neztraťte motivaci v době blahobytu
Neztraťte motivaci v době blahobytu
Neztraťte motivaci v době blahobytu
Neztraťte motivaci v době blahobytu
Neztraťte motivaci v době blahobytu
Jelínek, Marian; Jetmarová, Kamila: Neztraťte motivaci v době blahobytu - recenzent Leoš Kubíček

Na první pohled se může zdát, že je kniha určena vedoucím pracovníkům či sportovcům a jejich trenérům. Přinese však užitek také rodičům, kteří hledají způsob, jak lépe vychovávat své děti v této dynamické době, pedagogům a samozřejmě široké veřejnosti.

V první části jsou stručným a poutavým způsobem popsány vědecké objevy v oblastech zkoumání lidské psychiky, postojů a subjektivního vnímání světa v souvislosti s lidskými a společenskými potřebami. To vše je porovnáváno s evolučními pravidly tak, aby si čtenář mohl sám vytvářet své závěry a snáze svému chování a chování druhých porozuměl. Je mnohdy překvapivé, jak jsou moudra učenců z dávné historie aktuální i pro dnešní dobu.

Pro čtenáře je již více uchopitelná kapitola Zóny. Říká se, že lenost je pokrokem lidstva. Aktuální doba nám však umožňuje být čím dál více líní bez nutnosti k tomu vytvářet nové „zlepšováky“. Tím následně hrozí degenerace. Část II velice srozumitelným způsobem popisuje, co je nutné dělat pro to, abychom si v takto pohodlné době dokázali udržet schopnost kreativity a smysl života tak, aby nás nepřekvapil v dohledné době syndrom vyhoření a život (včetně práce) přinášel uspokojení.

V poslední části autoři přinášejí konkrétní popisy, jak si udržet motivaci. A to nejen u sebe, ale jak jí vzbouzet u svých dětí, kolegů či podřízených. Klíčové pro porozumění nové situaci žití v blahobytu je, že výrazně důležitější než fixace na cíl je zaměření se na cestu k cíli. V dnešní době se ukazuje, že pokud jsme orientovaní pouze a jen na cíl a chybí nám emoční vazba k činnosti (cestě, postupu), spokojenost z dosažení cíle je pouze krátkodobá a pocit šťastného života se stále nedostavuje. Několik konkrétních případů, jak tvořit emoční vazbu ke sportu, k výuce na hudební nástroj či ke svému zaměstnavateli a výrobním prostředkům, se nachází právě v této kapitole. A co je podstatné, jedná se o konkrétní příklady z českého prostředí několika posledních let!

Leoš Kubíček

Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál