Výstava Karel 2017-08KlokArt 2017-08Soutěž 2017-08Ediční plánl 2017H2Kniha měsíce 2017-08Listování se Zvířetem

Výstava Karel 2017-08KlokArt 2017-08Soutěž 2017-08Ediční plánl 2017H2Kniha měsíce 2017-08Listování se Zvířetem
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70%
Psychoterapie

Psychoterapie

Vaše cena s DPH
249 Kč 224 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Seznamte se…
Překladatel
Struková, Silvie
Ilustrátor
Borin Van Loon
Nakladatel
Portál
ISBN
80-7367-005-4
Počet stran / vazba
176 / Brožovaná
Rok vydání
2005
Kód
13501601
EAN
9788073670054
Obálka v tiskové kvalitě


Co je psychoterapie?
Jako odpověď nabízí tato kniha pohled na pozoruhodné množství terapeutických přístupů použitelných k léčbě širokého spektra duševních poruch. Vyvstává otázka, jak z této široké nabídky moudře vybrat.
Čtenář se v knize Psychoterapie čtivou a přehlednou formou komiksu seznámí se základními přístupy, jako např. psychoanalýza, behaviorální a kognitivní techniky, psychosomatické, humanistické, gestalt a existenciální psychoterapeutické přístupy, individuální a skupinová psychoterapie. Rovněž se dočte o některých méně známých alternativních směrech.

Nigel C. Benson, Borin Van Loon: Psychoterapie

Tato kniha, vyšlá v ediční řadě Seznamte se, věnované obrázkovému zpracování nejrůznějších vědních oborů (tedy jakési populárně vědecké comiksy), je dílem anglického psychologa Bensona a výtvarníka Van Loona. Ilustrativně-vizuální pojetí popularizace jakékoli vědy je spojeno s řadou vážných problémů, které se podaří vyřešit všechny jen zřídkakdy. Především vyžaduje velmi úzkou spolupráci autora textu a jeho výtvarníka, podobnou souhře sportovních dvojic, např. v tenisovém deblu. Dále vyžaduje náročné převedení konkrétních dějů a abstraktních pouček do formy obrázkové komunikace tak, aby obraz vyjadřoval podstatu sdělovaného a aby tomu čtenář rozuměl. Nezanedbatelným aspektem je ovšem i styl a vtipnost zobrazení daného textu. Soudí se, že popularizace vědních oborů založená na takové vizuální komunikaci autora se čtenářem může být velmi působivá a úspěšná, neboť je to jakási analogie didaktického principu názornosti: to, co je dáno názorně se lépe chápe i pamatuje. Při četbě naší předmětné publikace si lze tedy položit otázku zda se vše výše uvedené jejím autorům zdařilo a lze na ni odpovědět, že je to dílo po všech výše uvedených stránkách zdařilé.

Dalším aspektem věci je obsahová struktura této knihy o psychoterapii, která má jednak podat její podstatné teoretické poučky a ozřejmit způsoby její praxe. To je neméně obtížný úkol, neboť existuje celá řada významných směrů v psychoterapeutické teorii i praxi. Autor se tu pokusil o referovat o všech významných psychoterapeutických směrech a jejich technikách (tak se tu čtenář seznámí s racionálně emoční behaviorální terapií, humanistickou rogersovsou terapií, Perlsovou gestalt terapií a ovšem i s terapeutickou metodou klasické Freudovy psychoanalýzy a s dalšími, zejména současnými směry, jakož i s poměrně velkým spektrem psychoterapeutických technik, hypnózou a vnitřní sensibilizací počínaje a technikami pracujícími se smíchem a s energiemi (jako je např. Bachova metoda květinové terapie) konče. Čtenáři je umožněno i nahlédnout do psychoterapeutického prostředí léčebných ústavů, seznámit se s kulturními aspekty psychoterapie a její etikou. Je tu mnoho informací a podnětů k přemýšlení pro laiky i profesionály.

Podle autora psychoterapie znamená „léčbu „prostřednictvím duše“, ale „v praxi je to léčba nemocí s použitím psychologických metod – spolu s čistě biologickými léčebnými postupy nebo namísto nich“, ale „je málo shody v tom, co všechno mezi tyto metody patří“. Objektem psychoterapie jsou různé psychické a psychosomatické poruchy. Bezprostředním cílem psychoterapie (stejně jako somatické medicíny) není vždy vyléčení, ale spíše „strategické zvládání kvality života“.

prof. PhDr. Milan Nakonečný