Kniha měsíce 2017-02Nevěřte tvořivýmKlokArtEdiční plán 2017H1Viktorka Lipník
Strom poznání

Strom poznání

Vaše cena s DPH
375 Kč 338 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Biologické základy lidského rozumu
Překladatel
Zajac, Štěpán
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1119-8
Počet stran / vazba
200 / Brožovaná
Rok vydání
2016
Kód
21203501
EAN
9788026211198
Obálka v tiskové kvalitě


Jedna z hlavních myšlenek knihy souvisí s pojmy „strukturní determinismus“ a „autopoiesis“: Organismus vnímá pouze takovou realitu, která odpovídá jeho vlastní struktuře, a má tendenci tuto strukturu replikovat, utvářet sebe sama. V tomto smyslu neexistuje nic takového jako informace a vnímání nepředstavuje znázornění objektivně existující reality, ale spíše neustálou tvorbu struktury organismu. Poznání proto nereprezentuje vnější realitu, nýbrž ji konstruuje a při tom na sebe prostředí a organismus navzájem působí – určují se v procesu žití. Druhá základní myšlenka knihy pak spočívá v tom, že popsaný mechanismus se vyskytuje na mnoha úrovních života – od buňky přes mnohobuněčné organismy a společenství až k člověku, který při konstrukci světa užívá jazyk.
Od svého prvního vydání v roce 1987 se kniha stala jedním ze základních děl konstruktivismu a systemické teorie a její myšlenky našly široké uplatnění zejména v sociálních vědách včetně pomáhajících profesí.
Humberto R. Maturana, Ph.D. (nar. 1928), je biolog. Vyučoval na Chilské univerzitě.
Francisco J. Varela, Ph.D. (1946–2001), byl profesorem kognitivní vědy a epistemologie na École Polytechnique a Neurovědeckém institutu v Paříži.

Strom poznání
Strom poznání
Strom poznání
Strom poznání
Strom poznání
Strom poznání
Maturana, Humberto R.; Varela, Francisco J.: Strom poznání na dosah - recenzent Ivan Úlehla

Kniha převratná, provokující, poučná. Převrací mnohé pohledy na biologii, jimž jsme školou povinní přivykli. Provokuje k přemýšlení, především ke kritickému uvažování o důsledcích jejího přijetí.

Přestože byla poprvé publikována v roce 1984, vyvolává dodnes odborné i laické diskuse. Shrnuje výsledky práce od roku 1959 a není toho málo. Sami autoři v úvodu varují: „Více než co jiného je tento text pozváním, aby čtenáři opustili své obvyklé jistoty a dospěli tak k odlišnému biologickému pochopení toho, co znamená být člověkem“.

Chcete-li se poučit o vědecké koncepci biologie života, poznání, komunikace a společnosti, pak je to ta pravá kniha. Původně byla napsaná pro Organizaci Amerických států, která hledala vysvětlení svých těžkostí při sociální komunikaci a při přenosu znalostí. Kniha v podobě uceleně formulovaných základů komunikace lidí jakožto biologických tvorů tuto potřebu naplňuje. Nejen pro OAS, ale pro širokou komunitu odborníků a zvídavých lidí. Nejen pro lékaře, psychology, pedagogy, sociální pracovníky, ale pro všechny zvídavé čtenáře.

Rozhodně patří mezi povinnou literaturu každého, kdo se někdy zamyslel nad otázkou, zda máme svou společnost a kulturu díky či navzdory své živočišné podstatě. Urážka, s níž přicházejí autoři, spočívá v tom, že upírají lidstvu schopnost vlastní biologii překonávat ve smyslu: „máme sociálno, přestože jsme biologičtí tvorové“, nebo „svou pudovost potlačujeme díky socializaci“, nebo „živočišnou agresivitu překonáváme altruismem“. H. Maturana a F. Varela naopak dokazují, že sociálno, altruismus i společnost máme právě díky své biologii.

Díky kvalitnímu překladu nás autoři zavedou do svého pojetí života, sebeutváření čili autopoiéze, fungování nervové soustavy, a přes chování jednoduchých organismů či otázky evoluce až k lidskému chování, poznávání, komunikaci a vzájemnosti.

V deseti kapitolách, kdy se čtenář nestačí divit, jak mnoho věcí může být jinak, než se domníval, pomohou mu obrázky, rámečky se shrnutím, logická mapa celé knihy. Zaměřením je kniha psána pro širokou čtenářskou obec. V důsledku však přináší použitelný biologický základ všem humanitním vědám. Dlužno říci, že konečně! Biologie, která má přímé důsledky pro způsoby, jak pracovat s lidmi v psychoterapii, medicíně, komunikaci atd. Už se nemusí schovávat za „bio-psycho-sociální“ trojjediností obsahující paradox legitimizace oddělenosti jednotlivých částí, jejichž spojení pak zamlžuje mystickou jednotou. Celé roky se ve společenských vědách užívaly různé vysvětlující metafory (např. newtonovská mechanika, elektřina, hydraulika, termodynamika, zpracování informací atd.), aby se vytvořily teorie sociálních jevů. Každá z těchto metafor se osvědčila jako zajímavá, a nakonec neuspokojivá. Tato těžkost může skončit.

Jako lidé bychom měli využít biologii v této publikaci, abychom lépe rozuměli tomu, co to znamená být člověkem mezi lidmi.

Ivan Úlehla, psychoterapeut, lektor, supervizor
www.g-i.cz/cz/o-nas/nas-tym

Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál