Kniha měsíce 2016-12Potěšení pro dušiE-kniha jako dárekSoutěž
Vazba

Vazba

Vaše cena s DPH
585 Kč 527 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Podtitul
Teorie kvality ranných vztahů mezi matkou a dítětem
Překladatel
Müller, Ivo
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-670-4
Počet stran / vazba
360 / Brožovaná
Rok vydání
2010
Kód
13401901
EAN
9788073676704
Obálka v tiskové kvalitě


Autor se ve svém klasickém díle zabývá procesem, týkajícím se vazby a separace a ukazuje, jak z experimentálních studií týkajících se vývoje dětí lze odvodit vzorce chování, jež docházejí potvrzení biologickými vědami. Postuluje, že tendence dítěte ke vztahové vazbě je instinktivní odpovědí na potřebu ochrany, a zastává názor, že dítě, které tuto vazbu nemá, bude projevovat známky deprivace. Kniha je psána pro psychology, psychoterapeuty a pracovníky pomáhajících profesí.
John Bowlby (1907–1990) původně vystudoval na University of Cambridge, stal se lékařem, specializoval se na dětskou psychiatrii a psychoanalýzu. Od roku 1946 zaměstnán na tavistocké klinice. Zde se věnoval výzkumu a publikoval díla, která zásadním způsobem přispěla ke změnám ve způsobu péče o děti a k radikálně novým způsobům uvažování o sociálním a emocionálním vývoji člověka.

Bowlby J.: Vazba - rec. M. Nakonečný

Předmětná publikace je klasickým pramenem k ontogenetické a sociální psychologii a v současnosti je i určitou protiváhou sílících tendencí vysvětlovat utváření lidské psychiky v rámci paradigmat psychologického evolucionismu. V tomto smyslu se vrací ke zdůraznění sociálních vztahů, zejména mezi matkou a dítětem, tj. také k ranné sociální zkušenosti jako základního činitele utváření lidské psychiky. Obsah tohoto formativního mezilidského vztahu tvoří proslulé „přilnutí“ („attachment“). Tato slavná kniha, přeložená do mnoha jazyků, proslavila jejího autora, anglického pedopsychiatra a stala se nezbytným studijním pramenem psychologie ranného dětství a mezilidských vztahů. Je první částí trilogie, jejíž další svazky, Odloučení a Ztráta, budou následovat. Klíčový pojem celého díla, pojem vazby, chápe autor jako „konkrétní typ sociálního vztahu“ jehož obsahem je „citová vazba k poskytování mateřské péče“; v tomto smyslu je to „sdílený program dyadické interakce“ založený na vrozené tendenci k vytváření „sociálního pouta“ v komplementární formě „citová vazba – mateřská péče“. Z vývojové psychologie dětství jsou dobře známy krajně nežádoucí důsledky deformovaného vztahu matka-dítě, vyjádřené zlověstným termínem „citová deprivace“.

Bowlby propracoval „teorii kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem“ do všech podstatných genetických a funkčních podrobností a souvislostí. Čtenář se tu seznámí především s pozoruhodnou fenomenologií interakcí mezi matkou a jejím dítětem, která je založena na pečlivém pozorování, překračujícím tradiční psychoanalytické hlediska, jimiž byl autor kriticky inspirován, ale pozná také etologické základy těchto interakcí (v rámci obsáhlého pojednání o instinktivním chování). Mnoho cenných a málo známých poznatků najde čtenář právě v této druhé části knihy, nazvané Instinktivní chování, stejně jako v další části, týkající se podrobné analýzy „vazebného chování“ a další části nazvané Ontogeneze citové vazby u člověka (vývojová diferenciace ve vzorcích citové vazby a další). Poslední, pátá část knihy je věnována, kromě jiného, stabilitě a změnám ve vzorcích citové vazby a poznámkám, věnovaným „námitkám, nedorozumění a objasnění“ klíčových konceptů teorie vazby. Čtenář tak dostává do rukou obsahově bohatou publikaci, která nepochybně patří k fundamentálním dílům moderní psychologie.

Prof. PhDr. Milan Nakonečný