Viktorka HodonínKniha měsíce 2016-07Piráti z Ledového moře
Vývoj literatury pro děti a mládež

Vývoj literatury pro děti a mládež

Vaše cena s DPH
255 Kč 230 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Podtitul
Adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks
Nakladatel
Portál
ISBN
80-7367-095-X
Počet stran / vazba
176 / Brožovaná
Rok vydání
2006
Kód
21305201
EAN
9788073670955
Obálka v tiskové kvalitě


Adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež
Jednotlivé kapitoly jsou věnovány vzniku a vývoji žánrové struktury literatury pro děti a mládež, jejím tematickým proměnám, vývoji v rámci světové a české literatury; mýtům a pověstem a jejich adaptaci pro dětského čtenáře, teorii vzniku pohádky a adaptaci folklorní pohádky, autorské pohádce, próze a poezii pro děti mládež. Z populárních žánrů je zastoupen komiks. Autorky uvádějí do problematiky vývoje a pojetí základních žánrů pro děti a mládež ve světovém kontextu a postihují nosné tvůrčí a myšlenkové proudy v této oblasti literatury. Na závěr je uvedena žánrově uspořádaná doporučená literatura.
Kniha je určena nejen studentům středních a vysokých škol, zejména studentům učitelství na pedagogických fakultách, ale také učitelům všech stupňů základního a středního školství a zaujaté odborné i laické veřejnosti, pracovníkům pedagogických poraden.

Jana Čeňková a kolektiv: Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury
Možná jste v dětství rádi četli pohádky Boženy Němcové či Hanse Christiana Andersena. Já jsem měla v oblibě například knihu Děti z Bullerbynu, Honzíkovu cestu či Ferdu Mravence. Přestože se v dospělosti na pohádky díváme někdy skrze prsty, můžeme i v dětské literatuře hovořit o bohatosti žánrů a o dílech, která svou kvalitou mohou soutěžit s mnohými knihami určenými pro starší čtenářstvo.

Kde však můžeme nalézt souborné informace o dětské literatuře? Doporučuji publikaci Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury, kterou vydalo nedávno nakladatelství Portál. Jednotlivé kapitoly sepsaly zkušené autorky Jana Čeňková, která působí na pedagogické fakultě UK, Naděžda Sieglová, která je vedoucí katedry české literatury na PedF brněnské Masarykovy univerzity, a Kateřina Dejmalová, která vedle působení na PedF UK učí na gymnáziu a přispívá do literárního časopisu A2.

Kromě obvyklých žánrů dětské literatury, jako jsou pohádky, pověsti, mýty či autorská poezie a próza pro nejmenší, se věnují také komiksům. Jejich přínosem je, že jsou zde vedle známých děl zmiňována i ta, která již byla zapomenuta, avšak ve své době často čtena. Autorky si všímají, jak jsou díla hodnocena očima dítěte i dospělého, dávají přitom důraz na porozumění dílu, a proto neschází ani interpretace jednotlivých děl. Avšak stejně jako u jiných publikací, které se snaží souborně shrnout veškerá díla určité literární oblasti, tak i zde byly autorky někdy nuceny vynechat charakteristiky u děl méně známých, naopak u těch významnějších se můžete těšit na podrobné výklady.

Dílo je zde prvořadé, proto nejsou zmiňovány životy spisovatelů, které si lze snadno dohledat v jiných publikacích. Abyste si udělali představu o stylu této zajímavé publikace, vybrala jsem na ukázku výklad o novele určené dětskému čtenáři, která patří k oněm méně známým dílům:

„Stranou současného čtenářského povědomí zůstávají některé prózy – novela Prstýnek z vlasů (1942) Františka Kožíka (1909-1999) je lyrickým křehkým příběhem o nedorozumění a rozchodu rodičů a vzájemné přátelské náklonnosti. Objevuje se v něm i polarita města (brněnské předměstí) a harmonické přírody na vesnici u dědečka. I v současné recepci bychom ocenili schopnost průniků do prožívaných konfliktů prostřednictvím hlavní postavy – čtrnáctiletého chlapce.“

Kapitoly jsou rozděleny podle jednotlivých žánrů, jsou připojeny také speciální výklady o vzniku a vývoji těchto literárních žánrů či teoretická část o vzniku pohádek. V závěru naleznete doporučenou žánrově uspořádanou literaturu, která může posloužit k dalšímu studiu.

Publikaci doporučuji všem, kteří se odhodlají zabývat se literaturou pro děti a mládež. Je vhodná pro studenty české literatury na filozofických a pedagogických fakultách, pro učitele na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií i pro širokou laickou veřejnost.

Bc. Marta Štefková

Zdroj: www.meredit.cz