KlokArt 2017-0630 - 70 % slevy 2017_06Výstava Karel 2017-06Kniha měsíce 2017-06Tuhej Tulipán

KlokArt 2017-0630 - 70 % slevy 2017_06Výstava Karel 2017-06Kniha měsíce 2017-06Tuhej Tulipán
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70%
Závislé vztahy

Závislé vztahy

Vaše cena s DPH
245 Kč 221 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Léčba a uzdravení závislé poruchy osobnosti
Překladatel
Babka, Petr
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1159-4
Počet stran / vazba
152 / Brožovaná
Rok vydání
2016
Kód
13307105
EAN
9788026211594
Obálka v tiskové kvalitě


Léčba a uzdravení závislé poruchy osobnosti
Závislá porucha osobnosti se vyznačuje zvýšenou potřebou závislosti na druhých lidech, neschopností osamostatnění, nízkým sebehodnocením či nepřiměřenými obavami z opuštění. Tato porucha je podle odborníků mnohem rozšířenější, než se dříve soudilo, a vede často k různým formám závislého chování, psychosomatickým onemocněním, depresím nebo dotyčného dostává často do role týraného a zneužívaného člověka. Autor popisuje na pozadí grimovské pohádky Husopaska to, jak k chorobné závislosti dochází a jaké charakteristické formy na sebe může brát. Citlivě objasňuje, jak může emocionální zneužívání v rodinách vést k masivnímu narušení pocitu vlastní hodnoty, a ukazuje, jak může dojít u dotyčného člověka k osvobození a uzdravení.
Heinz-Peter Röhr působí přes dvacet pět let jako psychoterapeut na odborné klinice pro léčbu závislostí v německém Fredeburgu. Autor řady knih. V nakladatelství Portál od něj vyšly knihy Narcismus – vnitřní žalář (2001), Hraniční porucha osobnosti (2003), Hysterie – strach z odmítnutí (2009).

Také jako e-kniha

Heinz-Peter Röhr: Závislé vztahy - rec. M. Renotiérová

„Někdy je těžké rozhodnout, zda cit k druhému člověku je láska, nebo závislost… Kdo pro vyřešení svých emocionálních problémů využívá návykové látky, stává se chorobně závislým na drogách. Kdo k vyřešení svých emocionálních problémů využívá partnerské vztahy, brzy se ocitá v závislém vztahu.“ (str. 121,122)

Autor Heinz-Peter Röhr působí více než dvě desetiletí jako psychoterapeut na odborné klinice pro léčbu závislostí v německém Fredeburgu. Uvedenou publikaci tematicky rozčlenil na 4 díly, které na sebe plynule navazují. Jsou doplněny přílohou a 1 stranou bibliografie, zahrnující vztahující se odbornou literaturu z let 1984-2003. Jemně bych upozornila na možnost vydavatele zajistit aktualizaci či doplnění této literatury, pokud překlad nenavazuje bezprostředně na původní vydání (2003). Lze pozitivně hodnotit přehlednost textu. Díky použití různých typů a velikosti písma i logickému členění jednotlivých celků se čtenář snadno v publikaci orientuje.

Východiskem objasnění původu závislé poruchy osobnosti je autorovi grimmovská pohádka Husopaska. Vysvětluje, proč může emocionální zneužívání v rodinách končit narušeným pocitem vlastní hodnoty. Poukazuje na cestu, která může vést k uzdravení a osvobození osobnosti dotčeného člověka ( kapitoly : Emocionální zneužívání v rodině, Závislá porucha osobnosti, Cesta k vyléčení). V souvislosti s pohádkou o husopasce vysvětluje, co znamená „vlézt do železných kamen“, jak rozumět „smrti komorné“, co je „najít střed“. Čtenář pochopí, jakým mechanismem se „přenášejí“ vztahové vzorce na ostatní osoby. Ve 4. dílu knihy autor rozvádí další formy emocionálního zneužívání ( narcistické zneužívání, teror nemoci, sexuální zneužívání v rodině či surové zacházení s dítětem).

Proč je důležité odborně a individuálně řešit problémy osob se závislou poruchou osobnosti může napovědět škála jednotlivých znaků, které tyto jedince provázejí: přenechávání odpovědnosti za důležité sféry vlastního života na druhých, trvalé podřizování vlastních potřeb jiným osobám, aj. Z výpovědi postižených: „Nedokážu říct ne. Nedokážu být sám. Pokud žiji v nějakém vztahu, je to, jakoby zmizel můj svět.“…

Často potkáváme lidi, kteří mají strach být sami, po ukončení vztahu ihned hledají jiný zdroj péče a podpory, trpí nerealistickými úzkostmi. Dotazník na str. 146 a 147 může naznačit i naše vlastní problémy – početnější kladné odpovědi naznačují pravděpodobnost, že i u nás došlo k emocionálnímu zneužívání. Samozřejmě, jedná se jen o hrubou představu o vlastních potížích.

Autorovi se zdařilo jasně a přehledně vymezit podstatnou šíři problémů, souvisejících se závislými poruchami osobnosti. Může být přínosem nejen pro odborníky a studující v oblasti pomáhajících profesí, ale i pro zájemce z širší veřejnosti, kteří možná sami hledají u sebe či blízkých podrobnější objasnění některých , většinou fixovaných, potíží. Útlá, leč obsahově bohatá publikace nabízí erudovanou odpověď hledajícím.

V Olomouci, 15.11.2011

PhDr.Marie Renotiérová, Ph.D.