Pomáháme Fondu ohrožených dětí.


Portál slaví v roce 2015 25. výročí svého založení. Chceme, aby naše „oslavy“ přesáhly běžný komerční rozměr a zaměřily se na aspekt sociální, který je pro Portál od počátku jeho činnosti charakteristický. Proto po celý rok pomáháme Fondu ohrožených dětí (FOD), s nímž nás pojí nejen stejně kulaté výročí. Přečtěte si, jak se i vy můžete přidat a pomoci dobré věci.

Jak pomáháme

 • Poskytli jsme FOD jednorázový finanční přípěvek ve výši 50 000 Kč.
 • Převedeme FOD 1 Kč z každé knihy Portálu prodané v e-shopu Portál v r. 2015.
 • Věnujeme FOD 100 knih se zaměřením na děti a výchovu jako podporu Klokánků, azylových domů, dětských táborů a poradensko-relaxačních pobytů.
 • Pomáháme celoroční marketingovou podporou: průběžně zveřejňujeme informace o FOD na webu a sociálních sítích Portálu a v propagačních materiálech Portálu.

Jak můžete pomoci vy

 • Kupujte knihy Portálu v e-shopu Portál. Po celý rok tak budete přispívat 1 Kč z každé knihy Fondu ohrožených dětí, aniž by vás to stálo třeba jen korunu.
 • Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS FODKLOKANEK na telefonní číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč).
 • Přispějte na účet veřejné sbírky FOD u ČSOB: číslo účtu 3055103/0300

FOD předem děkuje za jakoukoli vaši podporu.

Co je FOD

Fond ohrožených dětí z.s. je nevládní nezisková organizace na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky. FOD se věnuje terénní sociální práci a sanaci rodin, provozuje krizovou linku 776 833 333 pro matky, které tají těhotenství a porod, síť Klokánků – míst rodinné péče, azylové domy pro rodiny s dětmi a mládež bez domova, radí a hmotně pomáhá náhradním i potřebným vlastním rodinám a snaží se o osvětu a zlepšení legislativy a praxe na úseku ochrany dětí.

Pro Portál znamená partnerství s FOD významný krok na jeho cestě k sociálně odpovědné společnosti. Děkujeme všem, kteří nám v tom pomáháte.

Chcete vědět o FOD více? Podívejte se na jeho webové stránky.

                              

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)