Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %

Pomáháme Fondu ohrožených dětí.


Portál slaví v roce 2015 25. výročí svého založení. Chceme, aby naše „oslavy“ přesáhly běžný komerční rozměr a zaměřily se na aspekt sociální, který je pro Portál od počátku jeho činnosti charakteristický. Proto po celý rok pomáháme Fondu ohrožených dětí (FOD), s nímž nás pojí nejen stejně kulaté výročí. Přečtěte si, jak se i vy můžete přidat a pomoci dobré věci.

Jak pomáháme

  • Poskytli jsme FOD jednorázový finanční přípěvek ve výši 50 000 Kč.
  • Převedeme FOD 1 Kč z každé knihy Portálu prodané v e-shopu Portál v r. 2015.
  • Věnujeme FOD 100 knih se zaměřením na děti a výchovu jako podporu Klokánků, azylových domů, dětských táborů a poradensko-relaxačních pobytů.
  • Pomáháme celoroční marketingovou podporou: průběžně zveřejňujeme informace o FOD na webu a sociálních sítích Portálu a v propagačních materiálech Portálu.

Jak můžete pomoci vy

  • Kupujte knihy Portálu v e-shopu Portál. Po celý rok tak budete přispívat 1 Kč z každé knihy Fondu ohrožených dětí, aniž by vás to stálo třeba jen korunu.
  • Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS FODKLOKANEK na telefonní číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč).
  • Přispějte na účet veřejné sbírky FOD u ČSOB: číslo účtu 3055103/0300

FOD předem děkuje za jakoukoli vaši podporu.

Co je FOD

Fond ohrožených dětí z.s. je nevládní nezisková organizace na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky. FOD se věnuje terénní sociální práci a sanaci rodin, provozuje krizovou linku 776 833 333 pro matky, které tají těhotenství a porod, síť Klokánků – míst rodinné péče, azylové domy pro rodiny s dětmi a mládež bez domova, radí a hmotně pomáhá náhradním i potřebným vlastním rodinám a snaží se o osvětu a zlepšení legislativy a praxe na úseku ochrany dětí.

Pro Portál znamená partnerství s FOD významný krok na jeho cestě k sociálně odpovědné společnosti. Děkujeme všem, kteří nám v tom pomáháte.

Chcete vědět o FOD více? Podívejte se na jeho webové stránky.