Pracovní listy ke stažení

Na našem e-shopu si v záložce Další informace u vybraných knih můžete stáhnout pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky, kreslení, výslovnosti, čtení, počítání, atd. Seznam všech pracovních listů najdete zde.

Celkový rozvoj 
ŠPL 1 - Celkový rozvoj
ŠPL 8 - Rozvoj logického myšlení
ŠPL 2 - Obrázky, geometrické tvary
ŠPL 12 - Dopravní výchova
ŠPL 13 - Zábavné počítání...
ŠPL 18 - Geometrické tvary, rozvoj pozornosti
ŠPL 20 - Rozvoj myšlení a řeči
ŠPL 22 - Celkový rozvoj s důrazem na přípravu do školy
ŠPL 24 - Do přírody za zvířátky
ŠPL 26 - Už se těším do školy
Veselý rok s pohádkami
Poznáváme, hýbeme se a tvoříme
Hry pro usměrňování agresivity
 
Grafomotorika a kreslení 
ŠPL 3 - Dokreslování, uvolňovací cviky pro psaní
ŠPL 5 - Grafomotorická cvičení
ŠPL 9 - Grafomotorika a kreslení
ŠPL 11 - Grafomotorická cvičení
ŠPL 14 - Grafomotorická cvičení
ŠPL 17 - Hrajeme si, kreslíme a počítáme s pohádkami
Umělci v mateřské škole
ŠPL 19 - Rozvoj jemné motoriky
ŠPL 21 - Grafomotorické pohádky
Cvičení pro rozvoj jemné motoriky a psaní
Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní
Dokreslovačky pro malé i velké umělce
Tvůj život v komiksu
ŠPL 25 - Hravá grafomotorika
 
Logopedie a řeč 
ŠPL 4 - Rozvoj myšlení a řeči
ŠPL 6 - Logopedická cvičení
ŠPL 7 - Logopedická cvičení
ŠPL 10 - Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání
ŠPL 15 - Rozvoj sluchového vnímání
ŠPL 23 - Rozvoj slovní zásoby
Mluv se mnou - Pracovní listy pro rozvoj dětské řeči
Kdo tady má tykadla?
Co to tady cinká?
Jak si hraje obr s blechou
Povídám, povídám pohádku
Říkej si a hraj
Věci, které dobře známe, do říkanky zamícháme
Logopedické hry pro větší děti
 
Čtení 
Když dětem nejde čtení 1
Když dětem nejde čtení 2
Když dětem nejde čtení 3
Víš, co čteš?
Cvičení pro rozvoj čtení
Čtu a vím o čem
První čtení s počítáním
Zakousněte se do knihy
 
Počítání 
Počítej a lušti
Počítáme s vitaminy
První čtení s počítáním
 
Angličtina
Anglicko-české doplňovačky
 
Etika
Zázračná proměna opičky Pepiny
 
Vyrábíme 
Vyrábíme s dětmi
 
Historie 
Po stopách Karla IV.
Po stopách baroka v českých zemích
Po stopách stoleté dámy
 
Zpívání 
Písnička jako dárek
 
Hry pro žáky prvního stupně
100 her pro rozvoj sebedůvěry
Hry pro tvořivé myšlení
Hry pro rozvoj skupinové spolupráce
Hry pro zvládání agresivity a neklidu
 
Hry pro suplování, zábavu i sebepoznání
(První stupeň)
100 her pro rozvoj sebedůvěry a sociálních kompetencí u dětí od 8 do 12 let
Logopedické hry pro větší děti
Rozvíjíme logické myšlení
(Druhý stupeň)
Hry pro tvořivé myšlení
Přijdou tři logici do baru...
 
Ostatní
Motivační tříminutovky
Malý kouzelník
O kouzelném semínku
Poznej s námi Česko
Cvičení mentální kondice
Trénink mentální kondice
99 her pro trénink mozku u seniorů
Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti
Zábavné kvízy pro každý věk

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)