Pracovní listy ke stažení

Na našem e-shopu si v záložce Další informace u vybraných knih můžete stáhnout pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky, kreslení, výslovnosti, čtení, počítání, atd. Seznam všech pracovních listů najdete zde.

Postupně přidáváme ukázky z nově vydaných pracovních sešitů i ze starších knih. Nově přidané položky jsou zobrazeny tučně. Můžete také využít jednoduchý filter:
Zobrazte si: vše nebo jen nově přidané (v dubnu 2020) nebo knihy i pro dospělé

Hry na ven

120 cvičení pro dobrou postavu (I pro dospělé!)
Míče, míčky a hry s nimi
100 zábavných pohybových her
Hry plné nápadů a fantazie
Hry na dlani
Hrajeme si s dětmi na rodičovské dovolené
Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou

Hry uvnitř

Hry plné nápadů a fantazie (2)
Hrajeme si s dětmi na rodičovské dovolené (2)
Míče, míčky a hry s nimi (2)
Hry na dlani (2)
Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou (2)
Skupinové hry pro rozvíjení sebeúcty dětí
Nejlepší hry do kapsy

Logika a paměť

Heuréka (I pro dospělé!)
Posilování mentální kondice (I pro dospělé!)
Cvičení mentální kondice (I pro dospělé!)
Trénink mentální kondice (I pro dospělé!)
Jak se jmenuje tahle knížka? (I pro dospělé!)
Přijdou tři logici do baru... (I pro dospělé!)
Jakou barvu má medvěd? (I pro dospělé!)
Trénujte si mozek 1 (I pro dospělé!)
Trénujte si mozek 2 (I pro dospělé!)
Rozvíjíme logické myšlení
Trénujeme logické myšlení
Trénujte si paměť (I pro dospělé!)
99 her pro trénink mozku u seniorů (Pro seniory)
Jak jsme vařili a jedli (Pro seniory)
Knížka pro vzpomínání a procvičování paměti (Pro seniory)
Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti (Pro seniory)

Celkový rozvoj

(předškolní děti)

Co teď a co potom?
ŠPL 1 - Celkový rozvoj
ŠPL 8 - Rozvoj logického myšlení
ŠPL 2 - Obrázky, geometrické tvary
ŠPL 12 - Dopravní výchova
ŠPL 13 - Zábavné počítání...
ŠPL 18 - Geometrické tvary, rozvoj pozornosti
ŠPL 20 - Rozvoj myšlení a řeči
ŠPL 22 - Celkový rozvoj s důrazem na přípravu do školy
ŠPL 24 - Do přírody za zvířátky
ŠPL 26 - Už se těším do školy
Veselý rok s pohádkami
Poznáváme, hýbeme se a tvoříme
Hry pro usměrňování agresivity
Předškoláci ve školce
Hurá do školy

Grafomotorika a kreslení

(předškolní děti, mladší školní věk)

ŠPL 3 - Dokreslování, uvolňovací cviky pro psaní
ŠPL 5 - Grafomotorická cvičení
ŠPL 9 - Grafomotorika a kreslení
ŠPL 11 - Grafomotorická cvičení
ŠPL 14 - Grafomotorická cvičení
ŠPL 17 - Hrajeme si, kreslíme a počítáme s pohádkami
Umělci v mateřské škole
ŠPL 19 - Rozvoj jemné motoriky
ŠPL 21 - Grafomotorické pohádky
Cvičení pro rozvoj jemné motoriky a psaní
Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní
Dokreslovačky pro malé i velké umělce
Tvůj život v komiksu
ŠPL 25 - Hravá grafomotorika

Logopedie, řeč, slovní zásoba

(předškolní děti)

Trénink slovní zásoby pro každý věk (I pro dospělé!)
Najdu Edu na posedu
ŠPL 4 - Rozvoj myšlení a řeči
ŠPL 6 - Logopedická cvičení
ŠPL 7 - Logopedická cvičení
ŠPL 10 - Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání
ŠPL 15 - Rozvoj sluchového vnímání
ŠPL 23 - Rozvoj slovní zásoby
Mluv se mnou - Pracovní listy pro rozvoj dětské řeči
Kdo tady má tykadla?
Co to tady cinká?
Jak si hraje obr s blechou
Povídám, povídám pohádku
Říkej si a hraj
Věci, které dobře známe, do říkanky zamícháme
Logopedické hry pro větší děti

Čtení, psaní, slovní zásoba

(mladší školní věk)

Když dětem nejde čtení 1
Když dětem nejde čtení 2
Když dětem nejde čtení 3
Víš, co čteš?
Cvičení pro rozvoj čtení
Čtu a vím o čem
První čtení s počítáním
Zakousněte se do knihy
Zábavný pravopis
Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích schopností u dětí

Počítání

(mladší školní věk)

Počtář Pepík Popleta
Učíme se počítat
Počítej a lušti
Počítáme s vitaminy
První čtení s počítáním
Od blechy po slona

Angličtina

Anglicko-české doplňovačky (mladší školní věk)
Písničky anglické tetičky (mladší školní věk)
100 aktivit pro výuku angličtiny

Etika

Hry pro zvládání hněvu
Zázračná proměna opičky Pepiny

Výtvarná výchova, tvoření

Vyrábíme s dětmi
Výtvarné činnosti pro malé děti
Tvoříme ve stylu známých malířů

Historie

Po stopách Karla IV.
Po stopách baroka v českých zemích
Po stopách stoleté dámy

Zpívání

(mladší školní věk)

Třída zpívá ÍÁÍÁ
Slovo, slůvko slovíčko, honem poběž, písničko
Písnička jako dárek

Hry pro žáky prvního stupně

100 her pro rozvoj sebedůvěry
Hry pro tvořivé myšlení
Hry pro rozvoj skupinové spolupráce
Hry pro zvládání agresivity a neklidu
Hry pro rozvoj zdravé osobnosti

Hry pro suplování, zábavu i sebepoznání

Ostatní

Motivační tříminutovky
Malý kouzelník
O kouzelném semínku
Poznej s námi Česko
Zábavné kvízy pro každý věk (I pro dospělé!)
Nadané dítě ve škole

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)