Jazykové hry a hříčky

Jazykové hry a hříčky

Schneiderová, Eva

Portál, 2010

205 Kč164 Kč

Akce 20 %Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Praktická knížka přináší mnoho zábavných a inspirativních úkolů a jazykových her a hříček k procvičování slovní zásoby a zacházení s českým jazykem. Přesvědčíte se, že není obtížné sestavit slovní pyramidu, roháček nebo vlastní křížovku podle zadání a krátký příběh či SMS zprávu ze slov začínajících stejným písmenem. Opravíte popletená rčení a přirovnání, doplníte přísloví, zasmějete se nad veselými přesmyčkami a užasnete, kolik dalších slov se skrývá třeba v pojmu „struhadlo“ – objevíte je všechna? Odhalíte netušené možnosti mateřštiny a zjistíte, že se s ní dají dělat pěkné vylomeniny. Vybrané úkoly zpestří hodiny češtiny i jiných předmětů, inspirovat se mohou také vedoucí volnočasových aktivit.
PaedDr. Eva Schneiderová pracovala na katedře českého jazyka Pedagogické fakulty UK a vyučovala češtinu na víceletém gymnáziu. Už několik let organizuje z pověření MŠMT Olympiádu v českém jazyce a literární soutěže pro děti a mládež, podílí se na tvorbě úkolů. Působí jako lektorka kurzů pro učitele češtiny.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-657-5

 • Počet stran / vazba:120 / Brožovaná

 • Rok vydání:2010

 • Kód:11204201

 • EAN:9788073676575

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Kniha PaeDr Evy Schneiderové Jazykové hry a hříčky, vydaná nakl. PORTÁL 2010 vychází ze zkušeností autorky, dlouholeté pedagožky se zkušeností  z gymnázia,  katedry českého jazyka  Pedagogické fakulty UK a kurzů pro učitele češtiny.

   Množství nápadů, hříček, úsměvných cvičení a hádanek či rébusů je tvořeno s láskyplným vztahem k jazyku. Poskytuje radost těm, kteří se češtinou zabývají a dokáží si s ní hrát a luštit
  její vtipné záhady.

  Může posloužit čtenáři jakéhokoli věku, aby se nad knihou bavil pouze za pomoci poznámkového bloku a tužky. Stejně 1000 tak může inspirovat učitele, kteří při výuce poskytnou žákům a studentům víc než jen zkoušení a výklad látky. Obohatí volnočasové aktivity mládeže i seniorů, kteří chtějí prokázat vtip a pohotovost.


  Napoví těm, kteří připravují soutěže a kvizy, roháčky a křížovky a rádi si lámou jazyk či jakkoli rozvíjejí slovní zásobu.

  Humorné hříčky a úkoly stejně jako ty náročnější na  „myslivnu“  procházejí jazykem a jednotlivými gramatickými jevy-procvičují verbální dovednosti, slovní zásobu, procvičují gramatiku, rozvíjejí mluvenou komunikaci, dotýkají se logického myšlení, slohové dovednosti (jak je uvedeno v úvodu knihy a pak vyznačeno u většiny cvičení).


  Grafické řešení knihy – tedy dostatek prostoru, řádkování, tabulky a jakási světlost stránek, umožňující přehledné vyhledávání textu je k dobru grafikům. Méně se povedlo příliš tmavě šedé „zdůraznění“ definic, psaných ještě černým písmem. Naštěstí těchto míst  není mnoho.

  Celkově jsou Jazykové hry a hříčky o 120 stranách textu s úkoly i rozluštěním-řešením přínosem pro všechny, kteří mají jazyk rádi, jsou hraví a dovedou ocenit kultivovanou zábavu s poučením a pro rozšíření vlastních znalostí.


  Helena Volavková
  lektorka reminiscenčních pořadů
  Zdroj: www.seniorum.cz

  - Eva Schneiderová: Jazykové hry a hříčky - rec. H. Volavková

 • Říká se, že čeština je krásným a bohatým jazykem. Většina rodáků vám to s radostí potvrdí a jsou hrdí na svoji řeč a její neobvyklé kličky. Tyto hrátky zachycují jazykové hry a hříčky.

  Právě proto, aby zachytila kouzlo českého jazyka, vznikla kniha Jazykové hry a hříčky, jejíž autorkou je PaedDr. Eva Schneiderová, která češtinu nejen vyučuje, ale má ji i jako svého koníčka. Kniha vyšla pod křídly nakladatelství Portál a na první pohled není nijak silná. Přesto se na 118 stranách nachází spousta zajímavých a nápaditých slovních hrátek, které zaujmou všechny, kdo mají k češtině kladný vztah, a to bez rozdílu věku.

  Kniha na obale zaujme slovní pyramidou na písmeno M, která táhne oči více než samotný nadpis, a na pozadí obrysem lidské tváře orámovaným červeným světlem. Celkově je obálka laděna do tmavých a seriózních barev a nesnaží se působit nijak vesele. Kniha byla poprvé vydána teprve v letošním roce, takže se jedná o opravdovou novinku.

  V pěti pěkně rozdělených sekcích se postupně kniha věnuje na 89 stranách všem různým hraním a experimentováním s textem. Poslední stránky zabírá klíč, ve kterém si můžete zkontrolovat správnost svých řešení.

  První kapitolu začíná jednoduché hraní s jednotlivými písmeny a postupně se propracujete k hláskám a slabikám. Budete tvořit daný počet slov náhradou jediného písmene nebo kombinovat písmena jednotlivého slova k vytvoření nových kratších smysluplných výrazů.

  Každý si s radostí užije třeba pyramidy ze slov začínajících i končících stejným písmenem. Čím vyšší pyramidu se podaří postavit, tím lépe. Občas autorka zabrousí v první kapitole i do oblasti křížovek, když dává k chybějícím slovům slovní nápovědu.

  Čtenáři se ale také zamyslí nad spojitostmi koncovek ve slovech, když se jich budou snažit vymyslet co nejvíce. Velmi nás zaujaly slovní řetězce, v nichž se následující slovo může od předchozího lišit pouze jedním písmenem při zachování délky. Dále autorka pokračuje úkoly na postřeh, jako je řazení slov podle abecedy, a podobně.

  Od čísla 23 pak obtížnost stoupne, když slovnímu zadání vyhovuje pouze několik slov v českém jazyce, jako například "nalezněte slovo, které obsahuje všechny české samohlásky". Těmito úkoly se rozloučíme s první kapitolou a přejdeme k hraní si se slovy.

  V počátečních cvičeních se jedná o plynulý přechod, který by čtenář asi ani nezaznamenal, pokud by nebyla cvičení oddělena nadpisem. Brzy však začne klást autorka důraz opravdu na celá slova, hledání protikladů či synonym. Zvídaví češtináři se naučí řešit jazykové rovnice.

  Námětem některých cvičení se stanou i dnes velmi populární zkráceniny za použití fonetických opisů, jako "1lo = jednalo" nebo "qést = kvést" nebo komolit známé zkratky, jako DVD, MMS či PIN.

  Do třetí, větné části knihy se tak dostaneme přes přehršel příkladů až s číslem 56. Jejich základem samozřejmě budou tvořit počáteční písmena slov a utváření kompletních vět z nich, ale také se pokusíte vytvořit věty jen ze souhlásek. V této kapitole je hodně příkladů již dříve známých, ale přesto se daří paní Schneiderové přijít s novými a zábavnými nápady.

  Mezi ně patří oprava legračně zkomolených přirovnání a přísloví, nebo přehazování úvodních písmenek ve větě tak, že dostane zcela jiný význam: Les dá chlad – Pes má hlad.

  K závěru se budete blížit s číslem 80 na straně 61, kdy vkročíte do kapitoly zabývající se celými texty. Na úvod si zde přečtete Příběh potrhlého psa Pajdy a jak tento název napovídá, budete vymýšlet příběhy na stejné písmenko, ovšem vždy s konkrétnějším zadáním od autorky nebo budete navazovat na již započaté příběhy. Některé další věty budete muset upravit.

  Ale už po deseti stránkách se před všemi čtenáři otevře pátá kapitola s hříčkami, chytáčky a dalšími vylomeninami, jak píše sama autorka. Setkáte se zde s tygrhartem, děsnýšem císařským i s žrahltem. Pohrajete si s přesmyčkami, rozluštíte názvy měst a spoustu dalších legračních nápadů.

  Poslední kapitolou, která nám zbývá, je klíč ke cvičením, který je tentokrát prozíravě až na konci, na rozdíl od knihy Šifry a hry s nimi, kde jsou řešení k nalezení hned pod zadáním.

  Celá kniha je tvořená kombinací humoru a vážnějších cvičení, které jsou dovedně namíchané. Jejím hlavním posláním bude určitě pomáhat ve školách nebo doma při učení tajům českého jazyka, ovšem důležitým přepokladem je dobrá slovní zásoba a znalost českého jazyka. Kniha je nakladatelstvím doporučena od 12 let.

  Grafika je jednoduchá, protože základ celé knihy je text. Vynikajícím vodítkem je zařazení každého cvičení do některých z kategorií, kterých je celkem sedm: verbální dovednosti, slovní zásoba, gramatika, mluvení, logické myšlení, slohové dovednosti a cvičení čistě pro zábavu.

  Mnoho z nápadů však povzbudí velmi pozitivně i dětskou fantazii a nebude mít pozitivní vliv pouze na jejich jazykový cit. Jazykové hry a hlavolamy se paní Schneiderové velice podařily, a pokud hledáte nějakou učební podporu nebo prostě máte rádi češtinu a chcete si s ní užít legraci, pak hledejte ve svém knihkupectví tuto knihu. Nezklame vás.

  Dušan Takáč
  Zdroj: www.deskovehry.com

  - E. Schneiderová: Kniha Jazykové hry a hříčky - rec. D. Takáč

Čtenářské recenze

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203

  provozní doba:
  10.00 – 17.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)