Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Trénujeme logické myšlení

Trénujeme logické myšlení

Vaše cena s DPH
189 Kč 170 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Pro děti od 9 let
Překladatel
Bedřich, Martin
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1175-4
Počet stran / vazba
64 / Brožovaná
Rok vydání
2017
Kód
11312101
EAN
9788026211754
Obálka v tiskové kvalitě


Sešit obsahuje úkoly pro trénování logického a matematického myšlení a rozvíjení úsudku dětí pomocí dedukce, kombinace více prvků, orientace v čase a prostoru. Nabízí 50 hádanek, v nichž děti trénují čtení s porozuměním, analýzu informací, pozorování obrázků a schémat, chápání vztahů mezi odlišnými prvky. Každý úkol obsahuje logické nápovědy, které neprozrazují řešení, ale dál vedou myšlení dítěte k správnému závěru. Ověřování výsledku se odehrává na samostatné straně, kde se postupně skládá další úkol.
Roger Rougier je francouzský pedagog, autor úspěšné knihy Rozvíjíme logické myšlení.

Trénujeme logické myšlení
Trénujeme logické myšlení
Trénujeme logické myšlení
06.06.2017
Matematika a logika hrou - Martina Mičková
martinamickova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=603556

Zní to jako Komenského Škola hrou. Na tomto principu je postavena i knížečka k procvičování dětských mozečků.

Logické myšlení svých dětí jsem potrénovala na 50 hádankách, které se opírají o dedukci, o kombinaci a o přesné určování v čase a prostoru. Během řešení zajímavých hádanek doprovázených neméně zajímavými a vtipnými ilustracemi, jim šlo přemýšlení úplně „samo“. Vůbec nám nepřipadalo, že trénujeme myšlení a vyhledáváme informace v textu. Zkrátka jsme si hráli.

To vše nám umožnil poměrně útlý, šedesáti čtyřstranný sešitek nazvaný Trénujeme logické myšlení. Autorem je francouzský pedagog Roger Rougier. Sešit vyšel v nakladatelství Portál. Každý úkol v něm obsahuje pod textem logické nápovědy, které sice neprozrazují řešení, ale dál vedou myšlení dítěte k správnému závěru. Může si pomocí nich potvrdit nebo vyvrátit svou hypotézu. Jakmile má dítě úkol vyřešen, přesune se na stránku pojmenovanou Hádanka vyřešena, kde doplní výsledek podle určitého zadání (například vybarví určitá čísla). Pomocí dílčích výsledků tak vyřeší jednu velkou hádanku.

Jednotlivé úkoly jsou v sešitě seskupeny do různých témat. Například: Určování v textu – volba, smysl, slovní zásoba nebo dedukce – co sem nepatří, řád. V obsahu si můžou děti vybrat téma, které je zajímá a vyřešit hádanky jednoho okruhu. Nemusí postupovat podle témat, jak jsou v knize seřazena.

Ne všechny úkoly jsou snadné. Sešitek je určen dětem od devíti let. Jak jsem si v praxi ověřila, některé úkoly jsou schopné vyřešit už i sedmileté děti, některé bych doporučila až od desíti let. Nejvíc záleží na tom, aby děti chápaly hádanky jako hru a ne jako povinnost cvičení vypracovat.

06.06.2017
Rougier, Roger: Trénujeme logické myšlení - Štěpán Ledvinka
www.vaseliteratura.cz/odborna-literatura/6458-trenujeme-logicke-mysleni-pro-deti-od-9-let

Poslouchali jste v poslední době naši politickou, právnickou, uměleckou či televizní „elitu“? A nechyběla vám v jejich vyjádřeních logika? Pak nejspíš nečetli knihu Rogera Rougiera Trénujeme logické myšlení, kterou letos vydalo nakladatelství Portál.

Knihu, či spíš obsáhlejší sešit, jsem zamýšlel dát svému nejstaršímu synovi do nemocnice, aby se na nějakou dobu zabavil. Děti nás ale umí vždy, a zejména když to nejméně čekáme, zaskočit. Za pár dní hlásil, že už má knihu přečtenou, rébusy rozluštěné, a jestli bychom mu nepořídili od stejného autora předchozí titul Rozvíjíme logické myšlení. Jaká tedy kniha je

Knížka obsahuje 50 úloh a je rozdělena do osmi celků podle oblastí, využívaných k řešení úloh, například dedukce (ze souborů, řad, dvojic, …), kombinace více prvků a přesné určování v čase, prostoru nebo textu. Pro lepší práci s textem jsou jednotlivé celky barevně odlišeny. Na konci každého bloku je závěrečná tajenka, klíč k jejímu řešení je ukryt ve výsledcích předchozích kapitol.

Každá strana má strukturu, kterou autor zachovává v celé knize. Záhlaví stránky je vyčleněno pro číselné označení hádanky a její název. Jak bylo řečeno, nadpis je barevně odlišný pro daný celek podle toho, o jaký tematický okruh se jedná. Následují popis situace, obrazový podklad, položení otázky, nápověda a v zápatí řešení úlohy.

Jako mírně řečeno problematické vnímám některé nápovědy a zadání, která postrádají srozumitelnost. Například rada z 24. hádanky „barva týmu není stejná, jakou mají třešně“, mi připadá přinejmenším zvláštní a v knize hádanek rozvíjejících logiku tak trochu nemístná. U 18. hádanky není zcela jednoznačné zadání, které – podle mého názoru - vede k několika různým výsledkům. Jako další příklad bych uvedl, že jsem příliš neporozuměl vysvětlení odpovědi u 34. hádanky, ale to může být chyba na mé straně. A už jen drobnost z 47. Hádanky, vteřina není jednotkou časovou, ale úhlovou.

Knih s různými logickými hádankami jsem viděl několik, některé byly zdařilejší, jiné ne, ale většinou byly zaměřené čistě na matematiku. Tato kniha se vymyká. Je jistě chvályhodné chtít od dětí udržet pozornost nebo porozumět psanému textu. V tomto ohledu si knížka jistě zaslouží pochvalu.

Ve výsledku na mě publikace působí rozporuplně. Na jedné straně ambice na procvičování logiky, úsudku a dedukce dětí je jistě úctyhodná, ale samotné provedení mě už tolik neuchvátilo. Na druhou stranu mému osmiletému synovi se kniha líbila a hledání řešení ho bavilo, i když musel občas vyhledat pomoc dospělého, protože si nebyl jist, zda zadání pochopil, nebo jestli se nedá vyložit více způsoby.