Zprostředkované učení

Zprostředkované učení

Málková, Gabriela

Portál, 2009

225 Kč191 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Kniha představuje obsah, teoretické souvislosti a možnosti praktických aplikací teorie tzv. zprostředkovaného učení, jejímž autorem je psycholog a pedagog R. Feuerstein. Jeho dílo významnou měrou ovlivnilo vývoj psychologické diagnostiky, teorií učení a teorií výuky myšlení v 2. polovině 20. století. Autorka nabízí českému čtenáři konkrétní možnosti uplatnění Feuersteinova Programu zprostředkovaného obohacování, s nímž lze pracovat už s dětmi od 2. ročníku ZŠ, s žáky s výukovými obtížemi i těmi nadanými. Program se zaměřuje na rozvoj a případnou přestavbu stávající struktury poznávacích funkcí a na budování efektivních učebních strategií a návyků. Publikace je určena učitelům, psychologům a speciálním pedagogům i studentům pedagogických a psychologických oborů, kulturní antropologie a jiných humanitních věd.
Mgr. Gabriela Málková, Ph.D., vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze. Ve své vědecké, přednáškové a publikační činnosti se zabývá zejména teorií a praxí zprostředkovaného učení.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Jak učit žáky myslet a učit se

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-585-1

 • Počet stran / vazba:120 / Brožovaná

 • Rok vydání:2009

 • Kód:22105001

 • EAN:9788073675851

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Kniha Zprostředkované učení, která vyšla koncem loňského roku v nakladatelství Portál, srozumitelně a přehledně představuje vzdělávací koncept izraelského pedagogického psychologa Reuvena Feuersteina. S vědomým zjednodušením bychom jej mohli koncentrovat do výroku: Učení je především sociální akt.

  Základní teze, že poznání je nám dominantně zprostředkováváno ostatními lidmi, je v knize velmi solidně podložena fakty, výzkumy a mnohaletou zkušeností s programem instrumentálního obohacování, který Feuerstein vyvinul. V záplavě nadšeneckých publikací o samospasitelných metodách, formách a principech, jimiž je náš trh pedagogické literatury léta zanášen, je to velmi příjemná změna.

  Feuerstein, na rozdíl např. od Jeana Piageta, který za nejvýznamnější pokládal přímou interakci dítěte s okolím, přisuzuje při učení zásadní důležitost interpretaci, struktuře a hierarchii, které prvkům blízkého světa dítěte vtisknou ostatní lidé. Oni sami jsou oním křišťálovým hranolem, skrze který děti nahlížejí svět.

  Toto východisko ústí ve Feuersteinově díle jednak v koncept zprostředkovaného učení jakožto prostředku sociálně podmíněného osvojování vědomostí, jednak v mimořádnou diagnostickou metodu, tzv. dynamické vyšetřování.

  V rámci zprostředkovaného učení definuje Feuerstein tří klíčové prvky: Zaměřenost a vzájemnost (zprostředkování zájmu o předmět studia); přenos (zprostředkování smyslu přesahujícího cíle aktuální učební situace) a konečně hodnotu činnosti (zprostředkování významu vlastní učební činnosti). Učitel je to, který vybírá z řady okolních podnětů ty, na něž cíleně zaměřuje pozornost žáků, odhalí jim jejich smysl a pomůže jim pochopit význam konkrétní učební aktivity. On – a žádné sebedokonalejší pomůcky a technologie.

  Za významnější a pro současnou diskusi o povaze vzdělávání v rámci školní edukace ještě inspirativnější ovšem osobně pokládám metodou dynamického vyšetřování, která originálně využívá poznatků L. S. Vygotského o tzv. „zóně nejbližšího vývoje“. Na rozdíl od tradičního psychometrického přístupu se totiž přístup dynamický neptá po stupni vývoje intelektu, ke kterému dítě aktuálně dospělo, ale na rozsah, k němuž s podporou učitele (rodiče, vychovatele) dospět může!

  To také zásadně mění roli vyučujícího, který u testování již neasistuje coby záruka standardizace podmínek, ale aktivně do něj zasahuje větší či menší mírou pomoci. Součástí dynamického hodnocení je tak vždy učební fáze, při níž učitel sleduje žákův potenciál učit se za spolupráce s dospělým. Snadno tak zjistíme, že dva žáci, kteří při psychometrickém měření dosáhli stejného výsledku, se liší tím, že jeden z nich dokáže za pomoci dospělého řešit úkoly až do intelektuálního věku o tři roky vyššího, než v kterém se aktuálně nachází, zatímco druhý do věku vyššího jen o rok. Zóna nejbližšího vývoje obou žáků je radikálně jiná.

  Za pozornost stojí rovněž některé důležité poznatky, které v knize v rámci výkladu o konceptu zprostředkovaného učení zazní jakoby mimochodem. Například, že rychlá reakce znamená velmi často reakci zbrklou a čas, který dítě věnuje klidnému promýšlení úkolu, se mu bohatě vrátí ve správnosti postupu. Při dnešní dominanci kvantitativních ukazatelů nad kvalitativními a přeceňování pohotové reakce zní ovšem jedno z hesel zprostředkovaného učení „Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím“, jako z jiného světa.

  Kniha Zprostředkované učení atraktivním a přehledným způsobem přestavuje českému čtenáři nejdůležitější pilíře Feuersteinova díla a pro každodenní pedagogickou praxi přináší řadu užitečných inspirací.


  Petr Kukal
  Zdroj:Česká škola

  - Gabriela Málková: Zprostředkované učení

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)