Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Přehled statistických metod

Přehled statistických metod

Vaše cena s DPH
845 Kč 761 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Analýza a metaanalýza dat
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0981-2
Počet stran / vazba
736 / Pevná
Rok vydání
2015
Kód
21500405
EAN
9788026209812
Obálka v tiskové kvalitě


Analýza a metaanalýza dat
Čtvrté, rozšířené vydání
Zkušený autor představuje statistiku a metodologii vědy srozumitelně, zejména s ohledem na potřeby studentů humanitních a sociálních oborů. Výklad ilustruje na řadě příkladů, probírá etapy empirického výzkumu a základní pojmy statistiky, nezbytné partie z teorie pravděpodobnosti, testování hypotéz, korelační a regresní analýzu, neparametrické metody a hodnocení kvalitativních dat, základní metody analýzy rozptylu a další metody analýzy dat. V tomto vydání byla podstatně rozšířena kapitola o vícerozměrné analýze. Nyní pojednává také o konfirmační faktorové analýze, modelu LISREL, korespondenční analýze a zobecněných lineárních modelech. Rozšířena byla také kapitola o statistických programech o úvod do statistického jazyka R. Kniha obsahuje jako první u nás také informace o metodách zpracování kvantitativního systematického přehledu, které se používají v metaanalytických studiích.

Přehled statistických metod
Přehled statistických metod
Přehled statistických metod
Přehled statistických metod
Přehled statistických metod
Přehled statistických metod
Jan Hendl: Přehled statistických metod zpracování dat

Katedra všeobecného lekárstva na SZU v Bratislave novo zaradila do niektorých tematických kurzov prednášky na témy Ako čítať odborný článok, Ako písať odborný článok. Pri príprave týchto prednášok som sa rozhodoval, ktorú z príručiek alebo učebníc aplikovanej medicínskej štatistiky použiť ako referenčnú publikáciu. V slovenskom jazyku som vhodnú knihu nenašiel. Z aktuálnej ponuky českých kníh pokladám recenzovanú knihu za najvhodnejšiu pre tento účel.

Znalosť metodológie vedeckej práce a štatistického spracovania výskumných dát patrí ku nepostrádateľnej intelektuálnej výbave lekára, ktorý píše, ale aj číta odborné lekárske časopisy. V knihe je predstavená štatistika a metodológia vedy zrozumiteľne pre čitateľa s medicínskym vzdelaním. Výklad je ilustrovaný mnohými príkladmi z tejto oblasti, ktoré môžu byť použité ako modelové príklady pre spracovanie vlastných dát. V jednotlivých kapitolách sú prebrané etapy empirického výskumu a základné pojmy štatistiky, popisná štatistika, nevyhnutné základy teórie pravdepodobnosti, testovanie hypotéz, korelačná a regresná analýza, neparametrické metódy a hodnotenie kvantitatívnych dát. Ďalej základné metódy analýzy rozptylu a vybrané metódy viacrozmernej analýzy. Sú tu uvedené informácie o metódach spracovania kvantitatívneho systematického prehľadu, ktoré sa používajú v metaanalytických štúdiách. Prílohou knihy sú požiadavky na publikáciu výskumných údajov a základné štatistické tabuľky.

Skúsený autor, doc. RNDr. Jan Hendl, CSc, prednáša na FTVS UK v Prahe štatistickú metodológiu. V minulosti pracoval ako štatistik v odbore klinická biochémia. Štýl jeho písania je prispôsobený štýlu písania medicínskych publikácií. Používa zrozumiteľnú štatistickú terminológiu. Len pre poriadok uvádzam samozrejmosť, že jazyková bariéra pre slovenského čitateľa neexistuje.

Rozsah jednotlivých kapitol a rozsah celej knihy mi vyhovuje. Na možnú otázku, či nie je pre cieľ, uvedený v prvom odstavci, táto knihy „zbytočne obsiahla“, by som odpovedal nasledovne: Vždy je dobré mať možnosť výberu, aj výberu z niekoľkých kníh. Pri porovnaní s americkou referenčnou publikáciou pre obdobnú čitateľskú cieľovú skupinu Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures (Sheskin), 3. vyd, 2004, má Hendlova kniha asi ¼ rozsahu. Menší rozsah by asi neobsiahol všetko to, čo by obsiahnuť bolo potrebné.

Knihu odporúčam ako veľmi vydarenú a potrebnú do knižnice lekára každej odbornosti.

MUDr. Rudolf Gaško