Psychoanalytické teorie

Psychoanalytické teorie

Fonagy, Peter a Target, Mary

Portál, 2005

687 Kč549 Kč

Akce 20 %Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Odborná publikace, v níž její autoři poskytují ucelený přehled vývoje psychoanalýzy a psychoanalytických teorií od Sigmunda Freuda až po současnost. Kniha představuje kritický přehled těchto teorií ve světle vývojové psychopatologie a současných neurověd. Vychází z klinické praxe a současných výzkumů a poukazuje na možný vývoj směrem k syntéze psychologických věd. Kniha Psychoanalytické teorie je na českém trhu ojedinělá svou současností (ve Velké Británii vyšla v roce 2003) a odbornou úrovní, přičemž poskytuje srozumitelný přehled psychoanalytických teorií.

l
Peter Fonagy, Ph.D., je vedoucím Sdružení psychoanalýzy a vedoucím prestižní Katedry Freudovy psychoanalýzy na University College v Londýně.
Mary Target, Ph.D., je psychoanalytičkou a klinickou psycholožkou, ředitelkou Centra Anny Freudové a ředitelkou Institutu teoretických psychoanalytických studií v Londýně.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Perspektivy z pohledu vývojové psychopatologie

 • Překladatel:Klimentová, Eva

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:80-7178-993-3

 • Počet stran / vazba:400 / Pevná

 • Rok vydání:2005

 • Kód:13401101

 • EAN:9788071789932

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Autory této pozoruhodné knihy, která je svým obsahem v záplavě literatury o psychoanalýze výjimečná, jsou dva významní londýnští vysokoškolští učitelé a praktikující psychoanalytici. Kniha je výjimečná v tom, že je celá postavena na vývojových hlediscích, která jsou pro formování a fungování lidské psychiky a zejména pro pojetí geneze jejích poruch, z hlediska psychoanalýzy rozhodující (např. osobní historie neurotikova ranného dětství jako klíčový aspekt etiologie jeho případu) a dnes jsou opět z mnoha stran jako taková zpochybňována a dále v tom, že ji psali autoři, kteří jako teoretici a současně velmi exponovaní praktici, dokázali dát obsahu této knihy žádoucí symetrii mezi psychoanalytickou teorií a praxí. Proto také kniha vrcholí předposlední kapitolou s názvem „Psychoanalytická teorie v praxi“, kde jsou formulovány a rozváděny pozoruhodné teze o spíše induktivní než deduktivní podstatě objasňování „klinického materiálu“, o zásadních potížích odvozování psychoanalytické klinické praxe z psychoanalytické klinické teorie a další. Zásadně tu jde o náročné vyrovnání se psychoanalytických koncepcí s konvenčně pojatou vědeckou empirií. Kniha je, jak uvádějí její autoři v úvodu, „výsledkem mnoha let přemýšlení nad vztahem mezi psychoanalýzou a vývojovou psychologií“.

  Strukturu díla tvoří čtrnáct kapitol s následující tématikou: „uvedení do problematiky základního psychoanalytického modelu“; „přehled Freudova vývojového modelu“; „strukturální přístup“ ( k vývoji z hledisek Eriksona, Spitze a dalších a k modelům vývojové psychopatologie neuróz a dalších druhů psychických poruch); „modifikace a rozvinutí strukturálního modelu“ (v díle Anny Freudové a dalších); „úvod do teorie objektních vztahů“ (které kdysi ovládaly psychoanalytické myšlení, protože tyto vztahy, vyjadřující relaci mezi sociální skutečností a její intrapsychickou reprezentací, byly pokládány za rozhodující činitele duševní dynamiky); vývojový model Melanie Kleinové; „nezávislá škola britské psychoanalýzy“ (kromě jiného s tématikou hraničních poruch). Další kapitoly jsou pak věnovány zejména Kohutovým a Kornbergovým modelům vývojově psychopatologie, „interpersonálně-relačnímu přístupu“ (zejména H.S. Sullivan), Bowlbyho modelu přimknutí („attachment“), psychoanalýze a teorii schémat (tj. v podstatě systémové teorii mysli), „modelu mentalizace“ (jehož autory jsou i oba autoři této knihy). Poslední dvě kapitoly jsou věnovány úvahám o psychoanalytické teorii v praxi a závěrům a „dalšímu směřování“, jako je příklon k sociologické a biologické metodologii, jakož i „odhození okovů“ zastaralé a příliš specifikované teorie a další.

  Lze plně souhlasit s autorem předmluvy k této knize M. Šebekem, že vydání této knihy je „mimořádně důležitý nakladatelský čin“ , protože, kromě jiného, jak již bylo uvedeno v této anotaci, kniha přináší nové pohledy na problémy, které jsou pro psychoanalýzu a pro současnou diskusi v psychologii nejdůležitější, tj. teoretická, metodologická i praktická nosnost jejích vývojových modelů, Freudovým počínaje a jeho reprezentativních, byť někdy i kritických následovníků konče. Autoři knihy poskytují nejen množství pozoruhodných informací a nových pohledů, ale i v rámci svého kritického pojetí daného tématu i možnost hluboké sebereflexe psychoanalytikům všech odrůd. Je tu však i mnoho materiálu pro studující psychologie vůbec. S autorem předmluvy lze souhlasit i s tím, že je třeba pochválit i překladatelku této knihy, která se úspěšně zhostila velmi náročného překladatelského úkolu. Na třiasedmdesáti stranách podaný seznam odborné literatury svědčí o šíři záběru předmětné tématiky, která, podle autorů, přesto „nepředpokládá žádnou předchozí znalost psychoanalytických perspektiv“.

  Milan Nakonečný

  - Peter Fonagy, Mary Target: Psychoanalytické teorie

Čtenářské recenze

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203

  provozní doba:
  10.00 – 17.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)