Slovník analytické psychologie

Slovník analytické psychologie

Müller, Lutz; Müller, Anette

Portál, 2006

675 Kč574 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Slovník analytické psychologie představuje se svými 540 hesly pozoruhodné dílo, které mapuje srozumitelnou formou jak základní myšlenkové koncepty C. G. Junga a jeho analytické psychologie, tak klasické psychoanalýzy, interpretované z jungovského pohledu. Řadou přesahů do ostatních psychoterapeutických směrů a k moderním poznatkům přírodních věd je užitečnou příručkou pro psychology a psychoterapeuty. Editoři sezvali k práci na slovníku úctyhodný kolektiv 64 autorů z německy hovořící oblasti, odborníků na daná témata. Slovník přehledným způsobem ukazuje klíčová témata a jejich vývoj do současnosti i praktické využití v psychoterapeutickém procesu. Hesla jsou opatřena křížovými odkazy, ilustracemi, citacemi ze starší i současné odborné literatury.
Knihu ocení čtenáři se zájmem o hlubinnou psychologii a o psychologická a psychoterapeutická témata.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:80-7178-863-5

 • Počet stran / vazba:496 / Pevná

 • Rok vydání:2006

 • Kód:21601101

 • EAN:9788071788638

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Editory recenzovaného sborníku analytické (jungiánské) psychologie jsou pravděpodobně blízcí příbuzní Lutz Müller (nar. 1949) a Anette Müllerová (nar. 1955), působící vedle své soukromé psychoterapeutické praxe také v Institutu C.G. Junga ve Stuttgartu. Na slovníku, jenž vznikl z iniciativy a v rámci Německé společnosti pro analytickou psychologii (DGPA) se podílelo ještě 62 kolegyň a kolegů z německy mluvících zemí, převážně lékařů a psychologů. Našeho čtenáře může překvapit, že mnozí z nich mají současně psychoanalytickou a analyticko psychologickou (jungiánskou) léčebnou praxi, tedy i vzdělání a kompentenci v obou významných směrech hlubinné psychologie, jež jsou obvykle v západní Evropě považovány za komplementární.
  Cílem slovníku, jak píší sami editoři v předmluvě, je „zprostředkovat první přiblížení, poutavý úvod a fundovaný přehled komplexního Jungova díla a jeho moderních výkladů a dalšího rozvoje nejen přívržencům Jungovy psychologie, ale také všem, kteří se o ně opatrně a skepticky zajímají.“ Cíl se podařilo splnit a editoři předložili dílo, které si před zařazením do knihovny se zájmem projde a také v něm bude později nacházet poučení každý, jemuž jsou psychologie a psychoterapie nějakým způsobem blízké. Analytická psychologie se totiž věnuje hlubinám „lidské duše“ a jejím projevům, jež nejsou vždy běžně srozumitelné. Na aktuálnost a užitečnost slovníku lze upozornit i větou, že „svět visí – a to obzvláště dnes – na tenké niti, a tou nití je lidská duše.“
  Švýcarský lékař a psycholog C.G. Jung (1875 – 1961) patří vedle S. Freuda (1856 – 1939) a A. Adlera (1870 – 1937) mezi zakladatele hlubinné psychologie, tématizující psychické procesy, jež probíhají mimo sféru vědomí. Je zajímavé, že oblast nevědomí je v posledních letech „objevována“ i neurovědami. Pro analytickou psychologii je příznačný integrativní přístup a myšlení, čili spojování a utváření jednoty začleněním zkoumané skutečnosti, podle určitých pravidel, do vyššího celku. Integrace se dnes stala paradigmatickým pojmem a nedivíme se, neboť vychází z archetypové ideje sjednocení polarit v nový celek. Na vysvětlenou: nauka o archetypech tvoří jádro analytické psychologie a obrazu člověka. Archetypy (např. matky, otce, dítěte) jsou geneticky zakotvené, interkulturálně shodné a evolucí osvojené obecné dispozice lidské bytosti určitým způsobem myslet, prožívat a jednat. A v rozvíjení myšlenek analytické psychologie by bylo možné pokračovat...
  Slovník analytické psychologie obsahuje více než 500 hesel, jež jsou pečlivě zpracována obvyklým způsobem – obsahují i křížové odkazy, ilustrace, doporučenou literaturu apod. Závěrem knihy nalezneme kompletní bibliografii C.G. Junga, základní doporučenou psychoterapeutickou literaturu většinou v německém jazyce, přehled odborných jungiánských periodik, adresy internetových adres obsahujících seznamy zahraniční literatury analytické psychologie, dále pak seznam Jungova díla vydaného v češtině (zpravidla v Nakladatelství Tomáše Janečka v Brně) a ostatní díla analytické psychologie publikované v češtině. Škoda jen, že zde postrádáme zmínku o samizdatových překladech Jungových prací vycházejících u nás před r. 1989. Zcela na závěr knihy je pak slovník hesel.
  Slovník analytické psychologie by podle mého názoru měl obohatit příruční knihovnu každého psychologa a lékaře zajímajícího se nejen o duševní život a jeho projevy, ale i o poruchy zdraví z pohledu evropské duchovní tradice. A co je důležité – kniha je také výborně přeložena! Nakladatelství Portál lze tak blahopřát nejen ke znamenitým překladatelům, nýbrž i k vydařené a užitečné publikaci, která spočinula na pultech našich knihkupců již 3 roky od jejího prvého vydání v německém nakladatelství Patmos Verlag v Düsseldorfu.

  Prof. PhDr. Jan Vymětal, ÚHSL 1. LF UK

  - Lutz Müller, Anette Müller: Slovník analytické psychologie

Čtenářské recenze

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)