Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Slovník analytické psychologie

Slovník analytické psychologie

Vaše cena s DPH
675 Kč 608 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Nakladatel
Portál
ISBN
80-7178-863-5
Počet stran / vazba
496 / Pevná
Rok vydání
2006
Kód
21601101
EAN
9788071788638
Obálka v tiskové kvalitě


Slovník analytické psychologie představuje se svými 540 hesly pozoruhodné dílo, které mapuje srozumitelnou formou jak základní myšlenkové koncepty C. G. Junga a jeho analytické psychologie, tak klasické psychoanalýzy, interpretované z jungovského pohledu. Řadou přesahů do ostatních psychoterapeutických směrů a k moderním poznatkům přírodních věd je užitečnou příručkou pro psychology a psychoterapeuty. Editoři sezvali k práci na slovníku úctyhodný kolektiv 64 autorů z německy hovořící oblasti, odborníků na daná témata. Slovník přehledným způsobem ukazuje klíčová témata a jejich vývoj do současnosti i praktické využití v psychoterapeutickém procesu. Hesla jsou opatřena křížovými odkazy, ilustracemi, citacemi ze starší i současné odborné literatury.
Knihu ocení čtenáři se zájmem o hlubinnou psychologii a o psychologická a psychoterapeutická témata.

Lutz Müller, Anette Müller: Slovník analytické psychologie
Editory recenzovaného sborníku analytické (jungiánské) psychologie jsou pravděpodobně blízcí příbuzní Lutz Müller (nar. 1949) a Anette Müllerová (nar. 1955), působící vedle své soukromé psychoterapeutické praxe také v Institutu C.G. Junga ve Stuttgartu. Na slovníku, jenž vznikl z iniciativy a v rámci Německé společnosti pro analytickou psychologii (DGPA) se podílelo ještě 62 kolegyň a kolegů z německy mluvících zemí, převážně lékařů a psychologů. Našeho čtenáře může překvapit, že mnozí z nich mají současně psychoanalytickou a analyticko psychologickou (jungiánskou) léčebnou praxi, tedy i vzdělání a kompentenci v obou významných směrech hlubinné psychologie, jež jsou obvykle v západní Evropě považovány za komplementární.
Cílem slovníku, jak píší sami editoři v předmluvě, je „zprostředkovat první přiblížení, poutavý úvod a fundovaný přehled komplexního Jungova díla a jeho moderních výkladů a dalšího rozvoje nejen přívržencům Jungovy psychologie, ale také všem, kteří se o ně opatrně a skepticky zajímají.“ Cíl se podařilo splnit a editoři předložili dílo, které si před zařazením do knihovny se zájmem projde a také v něm bude později nacházet poučení každý, jemuž jsou psychologie a psychoterapie nějakým způsobem blízké. Analytická psychologie se totiž věnuje hlubinám „lidské duše“ a jejím projevům, jež nejsou vždy běžně srozumitelné. Na aktuálnost a užitečnost slovníku lze upozornit i větou, že „svět visí – a to obzvláště dnes – na tenké niti, a tou nití je lidská duše.“
Švýcarský lékař a psycholog C.G. Jung (1875 – 1961) patří vedle S. Freuda (1856 – 1939) a A. Adlera (1870 – 1937) mezi zakladatele hlubinné psychologie, tématizující psychické procesy, jež probíhají mimo sféru vědomí. Je zajímavé, že oblast nevědomí je v posledních letech „objevována“ i neurovědami. Pro analytickou psychologii je příznačný integrativní přístup a myšlení, čili spojování a utváření jednoty začleněním zkoumané skutečnosti, podle určitých pravidel, do vyššího celku. Integrace se dnes stala paradigmatickým pojmem a nedivíme se, neboť vychází z archetypové ideje sjednocení polarit v nový celek. Na vysvětlenou: nauka o archetypech tvoří jádro analytické psychologie a obrazu člověka. Archetypy (např. matky, otce, dítěte) jsou geneticky zakotvené, interkulturálně shodné a evolucí osvojené obecné dispozice lidské bytosti určitým způsobem myslet, prožívat a jednat. A v rozvíjení myšlenek analytické psychologie by bylo možné pokračovat...
Slovník analytické psychologie obsahuje více než 500 hesel, jež jsou pečlivě zpracována obvyklým způsobem – obsahují i křížové odkazy, ilustrace, doporučenou literaturu apod. Závěrem knihy nalezneme kompletní bibliografii C.G. Junga, základní doporučenou psychoterapeutickou literaturu většinou v německém jazyce, přehled odborných jungiánských periodik, adresy internetových adres obsahujících seznamy zahraniční literatury analytické psychologie, dále pak seznam Jungova díla vydaného v češtině (zpravidla v Nakladatelství Tomáše Janečka v Brně) a ostatní díla analytické psychologie publikované v češtině. Škoda jen, že zde postrádáme zmínku o samizdatových překladech Jungových prací vycházejících u nás před r. 1989. Zcela na závěr knihy je pak slovník hesel.
Slovník analytické psychologie by podle mého názoru měl obohatit příruční knihovnu každého psychologa a lékaře zajímajícího se nejen o duševní život a jeho projevy, ale i o poruchy zdraví z pohledu evropské duchovní tradice. A co je důležité – kniha je také výborně přeložena! Nakladatelství Portál lze tak blahopřát nejen ke znamenitým překladatelům, nýbrž i k vydařené a užitečné publikaci, která spočinula na pultech našich knihkupců již 3 roky od jejího prvého vydání v německém nakladatelství Patmos Verlag v Düsseldorfu.

Prof. PhDr. Jan Vymětal, ÚHSL 1. LF UK