Transakční analýza

Transakční analýza

ListerFord, Christine

Portál, 2006

359 Kč287 Kč

Akce 20 %Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Kniha je moderní učebnicí práce v tradici psychoterapeutického směru, založeného americkým psychologem Erikem L. Bernem. Autorka seznamuje čtenáře se základními prvky práce s klientem v transakční analýze - s ego stavy, transakcemi, hrami a scénáři. Popis každého konceptu či techniky je zasazen do poradenského či psychoterapeutického procesu, v němž je jejich užití žádoucí, a jsou ilustrovány na praktických cvičeních.
Transakční analýza je členěna do čtyř částí. První se zaměřuje na vybudování a rozvoj terapeutické aliance mezi terapeutem a klientem a vede k vytvoření struktur, ve kterých může společná práce probíhat. Druhá část se soustředí na rozvoj klientovy vnímavosti a na jeho schopnost jasně přemýšlet o svých problémech a řešit je. Třetí část popisuje práci na uvědomění si osobního příběhu, který tkví za klientovými problémy, a na kontaktu s vlastním vnitřním dítětem. Závěrečná část se týká práce na klientově autonomii, jež je výsledkem integrace procesu, kterým spolu s terapeutem prošel.

Christine Lister-Ford je britská psychoterapeuta s dvacetiletou praxí, ředitelka psychoterapeutického, tréninkového a supervizního centra Northern Guild for Psychotherapy v Newcastle a Teesside.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:V poradenství a psychoterapii

 • Překladatel:Hartlová, Helena

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:80-7367-085-2

 • Počet stran / vazba:224 / Brožovaná

 • Rok vydání:2006

 • Kód:13304701

 • EAN:9788073670856

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Jako směr v psychoterapii, k nám byla transakční analýza nepřímo uvedena bestselerem jejího zakladatele, amerického psychiatra E. Berne´ho Jak si lidé hrají (1970, s úvodem M. Plzáka); kniha byla dodatkem k jeho dílu o transakční analýze v psychoterapii a v české literatuře byl tehdy termín „transakční analýza“ nahrazován termínem „analýza přenosu“, snad pro vyhnutí se obvinění z ideologické diverze, protože v jistém smyslu navazovala na psychoanalýzu. Transakční analýza je chápána jako analýza komunikace dvojího druhu: ve vnějším smyslu jako komunikace s partnerem interakce a ve vnitřním smyslu jako komunikace s emocionálními a intelektuálními složkami vlastní osobnosti; oba druhy komunikace vytvářejí funkční jednotu. Autorka naší knihy, britská psychoterapeutka, označuje tuto vnitřní autokomunikaci jako vývojový „model egostavů“, který „mapuje významné ranné zážitky (Dítě). vlivy druhých (Rodič) a integraci předchozích dvou do reality, do situace tady a teď (Dospělý)…Egostavy a životní scénář mapují vnitřní a mezilidské obtíže, které mohou vzniknout, jestliže ranné potřeby dítěte zůstanou neuspokojeny“. V předmětné Berne´ho knize se problémy s egostavy v sociální interakci projevují jako různé druhy životních, manželských, sexuálních a jiných druhů her, např. „Kdyby nebylo tebe“, nebo „Vidíš jak se obětuji“. Podle Lister-Fordové tyto „psychologické hry“ jsou „opakující se vzorce chování“, které „posilují a udržují scénář jedince“, tj. jeho sociální role jako produkty egostavů. „Scénář je nevědomý životní plán vytvořený v ranném dětství, který je postaven na rozhodnutích, k nimž došlo v reakci na vnější vlivy a vnitřní zranitelnost“.
  Po velmi stručném teoretickém úvodu autorka naší knihy s uváděním příkladů popisuje „cíle transakčněanalytického poradenství a psychoterapie“, jimiž jsou: autonomie, vnímavost, spontánnost, blízkost (vztahu k druhému). Za filosofický základ transakční analýzy pokládá humanistickou psychologii, „navzdory silným kořenům v psychoanalytické teorii“. Více než devadesát procent textu je potom věnováno praktickým otázkám, počínaje navázáním vztahu v poradenské praxi. Prakticky založený výklad pokračuje pojednáním o rozvoji vnímavosti, „znovunabytí spontánnosti a schopnosti navazovat blízké vztahy“ a končí kapitolou o autonomii. Kniha je především praktickou příručkou, z níž mohou pro svou odbornou činnost čerpat nejen transakční analytikové, ale všichni, kdo se zajímají o psychologické poradenství a psychoterapii.

  Prof. PhDr. Milan Nakonečný

  - Christine Lister-Ford: Transakční analýza

Čtenářské recenze

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203

  provozní doba:
  10.00 – 17.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)