Umění diplomatického jednání

Umění diplomatického jednání

Naumann, Frank

Portál, 2014

267 Kč227 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Dvacet pravidel diplomatického jednání
Umění diplomatického jednání není přežitkem dávných dob, právě naopak. Dnes více než kdy v minulosti platí, že na poli osobních i profesních vztahů sklízejí plody vítězství ani ne tak bojovníci prosazující své názory za každou cenu, ale spíše diplomaté schopní citlivě jednat, nacházet kompromisy, hledat nová kreativní řešení, získávat nové spojence na svou stranu. Autor předkládá dvacet pravidel diplomatického jednání, která mohou pomoci každému čtenáři, usilujícímu o zlepšení svých komunikačních dovedností, osvojit si umění diplomatického jednání.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Simonová, Lucie

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0637-8

 • Počet stran / vazba:200 / Brožovaná

 • Rok vydání:2014

 • Kód:12304804

 • EAN:9788026206378

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Autorovi, odborníku na psychologii komunikace, vyšla v nakl. Portál již kniha Umění konverzace (2002) a kniha, se kterou zde nyní zájemce o problematiku mezilidské komunikace seznamujeme, je dalším vydatným zdrojem poznatků k tomuto základnímu tématu lidské existence, neboť jak řekl kdosi, člověk jako sociální bytost nemůže nekomunikovat. Protože se v mezilidských interakcích snažíme, aby probíhaly bezporuchově, je účelné vědět, tak říkajíc, jak na to – a to je právě umění diplomatického jednání. Od doby, kdysi velmi populárního spisu D. Carnegie´ho (Jak získávati přátele a působiti na lidi, 1. vyd. 1938), umění jednat s lidmi, tj. v podstatě umění diplomatického jednání, velmi pokročilo.

  Již na začátku své poučné knihy uvádí její autor čtenáře do podstaty problematiky, když ukazuje, jak „schopnost vést lidi s laskavostí“ je účinnější, než používání „siláckých manýr“. Každá z následujících dvaceti kapitol této knihy pak přináší, provázena příklady, dvacet podstatných tezí-pouček pro jednání s lidmi, např.: prokažte více trpělivosti než váš protivník, urovnejte spory dříve, než se konflikt vyhrotí, pomozte všem zúčastněným zachovat si tvář, usilujte o tvůrčí dohodu, ne o kompromisy na půl cesty, přenecháte svému partnerovi autorství vaší dohody a další. Kniha poskytuje mnoho cenných, praktických rad, ale není to sociálně psychologická „kuchařka“, podává a ilustruje principy psychologického působení na druhé lidi, vzorce určitých sociálních technik, ale přináší také minimum teorie v každé z dvaceti kapitol této živě psané a velmi užitečné knihy.

  Každý člověk, jak je známo, je tak trochu psychologem-samoukem, protože si vytváří různá psychologická pojetí svých partnerů, výklad jejich chování a charakterových rysů, na základě kategorizace „těch druhých“, tj. jejich zařazování do takových kategorií jako jsou např. důvěryhodný-nedůvěryhodný, vřelý-chladný a další, pak s daným partnerem interakce jedná. Nicméně platí také obecné zásady úspěšného jednání a ty tvoří podstatu toho druhu „diplomacie“, o níž pojednává tato kniha. Snad nejobecnější z těchto zásad je právě ta, kterou autor této knihy uvádí hned na začátku: „prosadit svou věc a zároveň zůstat oblíbeným“. Autor vyslovuje přesvědčení, že: „Ať se porozhlédneme ve kterékoliv oblasti lidského života – úspěšné diplomatické chování se řídí stále týmiž dvaceti zásadami“ a „Znalost a používání těchto zásad odlišuje úspěšné lidi od neúspěšných“. Je to jistě trochu složitější, ale to, co se z této knihy naučíme, nám v našich mezilidských interakcích jistě pomůže.

  Milan Nakonečný

  - Frank Naumann: Umění diplomatického jednání (M. Nakonečný)

 • Kniha německého autora Franka Naumanna z nakladatelství Portál Vás seznámí s metodami a postupy, které využívali úspěšní diplomaté. Slovo diplomat pan Naumann nepoužívá jako označení profese, ale označuje jím schopnost prosadit svou věc a zároveň zůstat oblíbenou. Diplomatické schopnosti si může každý z nás kultivovat a využívat je při důležitých nebo nepříjemných situacích, které na nás čekají v osobním životě či v zaměstnání. Je zřejmé, že několika vyvoleným géniům se dostalo daru diplomacie do vínku v kolébce a dospěli k nejvyšším společenským postům. Autor je přesvědčen, že se takovému umění dá naučit a poskytuje bezpočet návodů, jak se lze diplomatickému jednání naučit, jak se vyhýbat nepříjemným situacím, jak vybruslit s elegancí z trapasů, jak dosáhnout úspěchu v jednání a zůstat příjemným a vyhledávaným partnerem zároveň.

  Knížka je členěná do dvaceti kapitol. Každá kapitola se věnuje jedné zásadě diplomatického chování, jako např. Prokažte více trpělivosti než váš protivník, Pomozte všem zúčastněným zachovat si tvář, Předkládejte návrhy místo požadavků, Cvičte se v umění drobných gest, atd. V každé kapitole pak autor postupuje stejně: zásadu vysvětlí na několika příkladech z dějin diplomacie nebo z běžného života a pak překládá několik možností nebo typů, jak situaci řešit. Jednoduché příklady řešení a fráze byly vybrány pro svojí srozumitelnost, a pokud někdy působí kostrbatě, pak patrně ztratily svůj půvab překladem z němčiny. Na každou situaci poskytuje autor několik přístupů a jejich řešení z různých pozic. Naštěstí je výčtový způsob výkladu bohatě střídán zajímavostmi ze života slavných diplomatů, takže knížku budete číst jako historické anekdoty.

  Autor netají, že zlepšení Vašich schopností nepřijde samo a že klíčem k úspěchu je vytrvalost a pevná vůle. Knížka dává návody, jak si stanovit cíle, jak se jich držet v průběhu jednání a jak být vnímavá ke svému protihráči v každé situaci - v okamžicích trumfu, porážky nebo trapasů. Jak sám autor slibuje v úvodu pomocí této knížky si „osvojíte lehkost a eleganci, díky níž už nikdy na hladkém parketu společenské komunikace neuklouznete a vždy a bez námahy se dostanete k cíli“.

  Dagmar Kapustová, www.babinet.cz

  - Frank Naumann: Umění diplomatického jednání

 • Na stránkách Bulletinu často čtu o tom, že někdo z reprezentantů odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb jednal, vyjednal či dojednal určitý záměr s určitým kompetentním partnerem. Ačkoliv je zpravidla prezentováno, co bylo nebo nebylo dojednáno, způsob jednání popisován není, prostě proto, že to není obvyklé a ani to není považováno „důležité“. Každý z vyjednávačů přece ví, jakou strategii má zvolit. Možná, že je tomu skutečně tak, možná by bylo žádoucí ledacos v technice vyjednávání zlepšit. V této souvislosti lze uvítat poučnou a inspirativní knížku s názvem Umění diplomatického jednání, kterou napsal Frank Neumann, autor, který se systematicky věnuje psychologii komunikace. Ostatně již v roce 2002 vyšla rovněž v nakladatelství Portál jeho publikace Umění konverzace.
  Bylo by nesprávné předpokládat, že umění diplomacie patří výhradně do kompetenčních dovedností diplomatů. Umění diplomatického jednání je důležité i v oblasti běžných osobních a profesních vztahů. A to je důvod, proč bychom se o takovou „diplomacii všedního dne“ měli zajímat.
  V úvody knihy se poučíme o schopnosti vést lidi s laskavostí, o tom, jak prosazovat svou věc a zároveň zůstat oblíbeným a jak používat místo siláckých manýr jemné způsoby. Názvy dalších 20 kapitol dobře ilustrují jejich obsah“ Buďte tvární, ale neústupní /l/, Prokažte více trpělivosti než váš protivník /2/, Urovnejte spory dříve, než se konflikt vyhrotí /3/, Pomozte všem zúčastněným zachovat si tvář /4/, Shromažďujte informace a udržujte kontakty /5/, Chopte se vedení rozhovoru metodou interview /6/, Buďte poctiví, ale poskytujte jen takové informace, jaké se od vás očekávají /7/, Předkládejte návrhy místo požadavků /8/, I v největších protikladech se snažte najít něco společného /9/, Prohlašujte se stále za spojence, ať na vás jakkoliv útočí /10/, Pokud se dostanete do nesnází, oznamte svůj ústup dříve, než vypadnete z role /11/, Nabízejte alternativy /12/, Motivujte své partnery vyhlídkou na skvělý zisk /13/, Neroztírejte gordické uzly, vsaďte na slámovou techniku /14/, Překonejte myšlenkové bariéry tím, že si zkusíte přehrát alternativní scénáře /15/, Usilujte o tvůrčí dohodu, ne o kompromis na půl cesty /16/, Přenecháte svému partnerovi autorství vaší dohody /17/, Pogratulujte vašemu protějšku k vítězství, i když jste ve skutečnosti o krok napřed /18/, Cvičte se v umění drobných gest /19/ a Starejte se o svou pověst jako o silného a uznalého partnera /20/.
  Kniha o umění diplomatického jednání je napsána čtivě a přehledně, předností jsou četné příklady z praxe a jistě se stane vítanou rukovětí všech, kteří se chtějí zdokonalit v diplomacii všedního dne.
  Publikaci tradičně uzavírá stručný přehled převážně německé literatury, což je pochopitelné, protože autor je Němec. Škoda, že nebyla doplněna též nabídkou knižních titulů překladové literatury nebo přímo českých autorů. To je však jediná a v zásadě drobná výtka jinak zcela jistě přínosné knihy.

  Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová CSc.

  Zdroj: Bulettin odb. svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, 2008, č.3, str.21

  - Frank Naumann: Umění diplomatického jednání

Čtenářské recenze

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)