Umění stát si za svým

Umění stát si za svým

Alberti, Robert ; Emmons, Michael

Portál, 2004

309 Kč247 Kč

Akce 20 %Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Praktický trénink rozhodného a rovnoprávného přístupu k životu a k mezilidským vztahům
Kniha, která začala tzv. revoluci rovnoprávných vztahů, je od svého prvního vydání nazývána "biblí asertivity". Zatímco si řada lidí při zmínce slova "asertivní" představí člověka agresivně vystupujícího a bezohledně prosazujícího vlastní zájmy, autoři představují asertivitu ve zcela jiném světle. Trénink asertivity je komplexním procesem, během kterého si člověk uvědomuje sebe sama, své pocity, potřeby a cíle, a ty pak s respektem vůči stejným právům ostatních čitelně sděluje druhému.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Makovičková, Dana

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:80-7178-869-4

 • Počet stran / vazba:240 / Brožovaná

 • Rok vydání:2004

 • Kód:12304601

 • EAN:9788071788690

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Umění stát si za svým je kniha ověnčená superlativy: Bible asertivity; Pravá klasika; Podnět k revoluci rovnoprávných vztahů; “První a nejlepší, kniha která definuje asertivitu.” V souladu s námětem autoři, Robert Alberti a Michael Emmons, bezesporu věřili v její úspěch, ale možná ne v to, že se stane celosvětovým bestsellerem. Předkládané české vydání je překladem posledního, osmého anglického vydání z roku 2001.

  Dalo by se říci, že knihu nejlépe definuje její anglický podtitul: Asertivita a rovnost ve vašem životě a vztazích. Případný čtenář si nesčetněkrát v knize připomene, že asertivita je cesta k rovnosti. Možná bych měl napsat spíše fenomén než kniha, neboť první vydání vyšlo v roce 1970. Současné vydání obsahuje reakce na kritiky předchozích vydání, reakce na poradenskou praxi obou autorů i měnící se právní rámec v USA. Americké reálie přeci jen místy “razí” a v českém prostředí se tak dobývají do otevřených dveří.

  Kniha byla sepsána, aby se ušlápnutí naučili ozvat a agresivní naučili ztlumit. Tlumení agresivity je největší změnou oproti původní verzi, ve které byl kladen důraz na vyjádření svého názoru. Velkou cílovou skupinou knihy byly a jsou ženy, na internetu je označována za podstatný příspěvek k formování ženských práv v 70. a 80. letech v USA. Její dopad však autoři dokumentují i z Japonska a muslimských zemí.

  Kniha je rozdělena do pěti částí. Čtenář se v nich postupně seznámí s tím, co je a není asertivita, jak se chová asertivní člověk, jak se jím stát a jak ji pak s rozumem užívat. Objevování asertivity, první kapitola druhé části čtenáře seznámí s dělením chování na neasertivní, asertivní a agresivní. Toto dělení pak prostupuje celou knihou ve všech dalších rozborech a příkladech. Dalo by se také nazvat: Reagovat “málo”, “akorát” a “moc”. “Můžete mi dát příklad?” Můžu, prokliknutím se dostanete k několika ukázkám tohoto trojičního dělení.

  V počátcích se asertivní výchova soustřeďovala především na kategorii lidí, kteří reagovali “málo”, a snažila se je tlačit dopředu téměř za každou cenu. Buďme proto rádi, že k nám došlo až vydání vyzkoušené na Američanech! Popravdě řečeno, v Česku je velmi hluboké povědomí o tom, že hlavou zeď neprorazíš a že bit může být i spravedlivý v právu, proto tolik nepřekvapí ani další leitmotiv: Není to o tom, co říkáte, ale jak to říkáte! Ovšem nejen v logických významech slov jsou skryty háčky. Ona i všelijaká gesta, postoje a pohledy do očí mohou skončit všelijak a dle autorů i nožem v břiše.

  To je jedním z nejbolavějších míst knihy, či spíše nejbolavějších míst společnosti. Neustále proklamované heslo: “Asertivita vede k rovnosti,” v multikulturní společnosti jaksi přestává platit. Autoři vehementně upozorňují, že míra násilí ve společnosti silně vzrostla, a proto doporučují při asertivních chování důkladně zvažovat lidi a okolnosti. V této souvislosti briskně nastrkují závislé na drogách, ale jiné kapitoly dávají tušit, že se jedná především o asertivní chování k menšinám, kde může člověk snadno narazit. Pochopitelně jsou to soudné ohledy k reáliím země, ale přesto tato varování zanechávají hořkou pachuť, pocit, že cosi se nepovedlo a příliš mnoho čistě rasistických dedukcí: Je asertivita v rozporu s rovností či multikulturalitou? Případně, platí staré známé: “Buď asertivní, ale jen ke slabším”?

  Jiným velkým tématem je vztah ke hněvu a vyplývající agresivitě. Počátkem sedmdesátých autoři patřili ke stoupencům názoru, že z hněvu je třeba se vyzuřit, pořídit si mláticí polštářek a odreagovat se. Nyní již si to nemyslí, poněvadž od mlácení do polštářku vede přímá cesta k mlácení do názorových oponentů. Zlost se neodreaguje zuřivé chování se jen posílí. Přiznat chybu je také příznakem vyspělosti.

  Souhrnně řečeno: Stále se jedná o příručku, jak o sobě dát vědět, ale v posledních modelech i o tom, jak to nepřehnat a nedostat se do maléru. Mnohé nasvědčuje tomu, že v zemi původu se předpokládá rozvíjení této schopnosti v kurzech. Schopnost nakopnout ke změně ty, kteří jsou ukusováni žalem z vlastní slabosti tu je. Překvapivé je množství nesnadných společenských problémů, které osloví i příručkám odolné typy. Autoři jsou prostě letití praktici. O hloubce jejich vhledu svědčí i užívaná motta:

  Obtížný člověk je každý, kdo se nechová podle obecných očekávání. Tato definice ve své prostotě a racionalitě zároveň skrývá i ty nejhlubší temnoty lidské existence, protože kromě prvoplánovitého: “Nepruď a nebudeš pruzen!”, také očekává, že Ukrajinec bude mít na sobě montérky od malty a imperialista bude týt z lidu, ale výhledově bude spravedlivě ubit a znárodněn.

  Buďte k jiným lidem slušní, ale pak si všímejte, zda jsou i oni slušní k vám. (Alan Alda). No vidíte, proklínaná sociobiologie jako řemen, ale od mistra ji skousne každý, i když pro slepou a bezesmyslnou evoluci má jen slova nejhlubšího pohrdání.

  RNDr. Jaromír Kopeček, Ph. D.

  - Robert Alberti a Michael Emmons: Umění stát si za svým

Čtenářské recenze

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203

  provozní doba:
  10.00 – 17.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)