Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Jak mluvit s dětmi od narození do tří let

Jak mluvit s dětmi od narození do tří let

Vaše cena s DPH
239 Kč 215 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Překladatel
Slavíková, Kateřina
Ilustrátor
Čejka, Palo
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-612-4
Počet stran / vazba
168 / Brožovaná
Rok vydání
2009
Kód
12110001
EAN
9788073676124
Obálka v tiskové kvalitě


Autorky, zkušené logopedky a současně matky, radí všem rodičům, jak správně podporovat osvojování řeči jejich dítěte. Srozumitelnou formou popisují vývoj řeči a komunikace dítěte od narození do tří let a doporučují, jak ho stimulovat, jak každodenně rozvíjet schopnosti dítěte – během hry, pomocí knih a v běžných aktivitách – bez toho, aby dělali něco „navíc“, co je samé nebo jejich dítě bude zbytečně zatěžovat. Řada efektivních komunikačních strategií, praktických návodů a rad se prolíná s osobními výpověďmi rodičů. V závěrečných kapitolách se rodiče dozvědí, jak poznat, že vývoj řeči neprobíhá správně, a co v tomto případě dělat. Autorky také v samostatné kapitole odpovídají na nejčastější otázky rodičů.
Mgr. Katarína Horňáková je logopedka; vede kurzy komunikace pro rodiče dětí s poruchami řeči v raném věku. Mgr. Svetlana Kapalková, Ph.D., je logopedka; na UK Bratislava přednáší vývoj řeči, diagnostiku a poruchy řeči v raném věku. Doc. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., je psycholožka; vyučuje na UK Bratislava. Na poli svého oboru se věnuje výzkumné i publikační činnosti; vede trénink rodičů dětí s poruchami řeči.

Jak mluvit s dětmi od narození do tří let
Jak mluvit s dětmi od narození do tří let
Jak mluvit s dětmi od narození do tří let
Katarína Horňáková, Svetlana Kapalková, Marína Mikulajová: Jak mluvit s dětmi od narození do tří let

Příběh dětské řeči aneb Jak mluvit s dětmi od narození do tří let

Osvojování jazyka je úžasný a u každého dítěte osobitý příběh. Rodiče toužebně očekávají první slovo své ratolesti, půvabné zkomoleniny si na památku zapisují či je začleňují do rodinné mluvy. Vývoj řeči s sebou ale přináší nervozitu a pochyby, zda je vše s děťátkem v pořádku.
„Má dvouletá dcera říká jen málo slov. Mám ale pocit, že rozumí všemu, co říkáme. Když ji vyzveme, aby zopakovala nějaké slovo, řekne mi ´ne´a nezopakuje ho. Je to v jejím věku přiměřené a normální? Mám ji nutit k opakování?“ Tak zní jeden z typických dotazů, s nimiž se rodiče obracejí na logopeda. Rodiče často trápí i otázka, jak a o čem vlastně rozmlouvat s kojencem a jak dítě podporovat ve správném vývoji řeči. Mluvit málo, či více? Opravovat chyby? Jak reagovat na koktání? A kdy je třeba u šišlání nebo zaměňování jedné hlásky za druhou pomoc specialisty?
Řadu těchto otázek vysvětluje kniha trojice autorek Kataríny Horňákové, Svetlany Kapalkové a Maríny Mikulajové Jak mluvit s dětmi od narození do tří let (ve slovenském vydání vyšla pod názvem Kniha o detskej reči).
Kniha není ani praktickou příručkou, ani teoretickou statí. Tak jako mluvit znamená dorozumívat se a také vyjadřovat, rozmlouvat a sdílet, zahrnuje publikace jak znalosti o vývoji řeči dětí, zkušenosti z logopedické praxe a poznatky o poruchách řeči, tak také velmi cenné praktické zkušenosti o hrách a hračkách, které dítě v jednotlivých obdobích ve vývoji podporují, a konkrétní komunikační strategie, jež vytvářejí prostor ke komunikaci s dítětem.
Autorky si tento široký záběr, propojující teoretické informace a praktické návody jednoduchých každodenních aktivit, mohou dovolit: samy působí na poli teoretického výzkumu (Marína Mikulajová je psycholožka), jsou zkušenými logopedkami (Katarína Horňáková a Svetlana Kapalková) a všechny je spojuje i to, že jsou současně matky.

Jak dlouho počkáte, než dítě odpoví na vaši otázku?

Jádrem knihy je výklad komunikačních strategií, které autorky upřesňují pro jednotlivá vývojová období.
Zásadní je strategie tváří v tvář, neboli když se dospělý sníží na úroveň očí dítěte a sleduje okolí z jeho perspektivy. Již v období nezáměrné komunikace (před osmým měsícem věku) může rodič užívat například strategii výměn neboli střídání komunikačních rolí. Dítě se tak postupně učí, že jednou je v rozmluvě posluchačem, jednou mluvčím.
Pro to, aby se dospělí o světě dítěte něco dozvěděli, je zase klíčová strategie čekání. Dospělí totiž intuitivně vyplňují prázdná místa v komunikaci a ve snaze pomoci dítěti své otázky opakují, odpovídají za něj a dokončují věty. Výzkumy ukazují, že rodiče v průměru čekají na reakci dítěte jednu vteřinu. Dítě ale potřebuje mnohem více času.
Zaplnit hluché místo v konverzaci mají za úkol také časté otázky, kterými rodiče děti zahlcují, aniž by od nich čekali odpověď. Neupřímnost takové rozmluvy děti odhalí a pravděpodobně je otráví.

Dítě 0 až 36 měsíců: okouzlující příběh řeči

Komunikační strategie pak autorky rozvádějí, upřesňují a konkretizují v přehledu jednotlivých období vývoje řeči dětí: jaké strategie může rodič využívat od narození do osmi měsíců, kdy je komunikace ještě nezáměrná, jaké v období, v němž dítě postupně objeví první gesta a přijde první slovo, pak dvouslovná spojení, rozvité věty a nakonec souvětí. Vše je nakypřeno autentickými postřehy z každodenních situací dětí a jejich rodičů.
Pro každé období autorky navrhují konkrétní hry a hračky, které rozvoj řeči stimulují a které rodičům usnadní mnohdy ubíjecí rutinní soužití s kojencem a batoletem. Zvláštní kapitolu věnovaly výběru vhodné knihy i tématu, jak přizpůsobovat knihy vývojové úrovni dítěte.
Velmi cenná je kapitola „logopedická“: rodiče se dozví, jaké hlásky a kdy má dítě tvořit, co je v daném období v mezích normálu a kdy se jedná o opožděný či narušený vývoj řeči a je třeba vyhledat odbornou pomoc.
A protože autorky jsou v těsném spojení s praxí, je tu i kapitola shrnující nejčastější dotazy rodičů o tom, jak správnou výslovnost prakticky v denním běhu rozvíjet, stať o vnímání televize a jejím vlivu na rozvoj řeči, o bilingvismu nebo o užívání dudlíku.
Za zmínku stojí i grafická stránka knihy. Orientaci v textu usnadňuje barevné rozlišení hlavního textu a autentických příběhů rodičů a dětí, pozdější návrat k vývojovým stadiím ulehčují ikony přiřazené k jednotlivým komunikačním strategiím. Text rozčleňuje a oživuje množství mezititulků a drobných ilustračních fotografií.
Příběh vývoje lidské řeči je strhující. Kniha Jak mluvit s dítětem od narození do tří let zaplňuje hluché místo na českém knižním trhu v této oblasti. Poskytuje čtivou formou konkrétní a praktické informace a rady, které rodičům umožní a zpříjemní vstup do světa řeči jejich dětí.

PhDr. Markéta Růžičková