Kniha měsíce 2018-08ŠPL 26 Už se těším do školyGenetická metoda čtení 2018-08Ediční plán 2018H2

Kniha měsíce 2018-08ŠPL 26 Už se těším do školyGenetická metoda čtení 2018-08Ediční plán 2018H2
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Agresivní dítě?
249 Kč 174 Kč
Autor: Hergenhan, Anton
Autismus v edukační praxi
299 Kč 209 Kč
Autor: Bazalová, Barbora
Myslet nahlas - mluvit nahlas
365 Kč 255 Kč
Autor: Feuerstein, Reuven; Falik, L. J.; Feuerstein, R. S.; Bohács, K.
Inkluzivní pedagogika
715 Kč 500 Kč
Autor: Viktor Lechta (ed.)
Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ
329 Kč 230 Kč
Autor: Jungwirthová, Iva
Dítě s postižením zraku
259 Kč 181 Kč
Autor: Kochová, Klára; Schaeferová, Markéta
Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole
219 Kč 153 Kč
Autor: Carter, Cheryl R.
Školní speciální pedagog
239 Kč 167 Kč
Autor: Kucharská, Anna; Mrázková, Jana; Wolfová, Renata; Tomická, Václava
Jak přežít s poruchami učení
189 Kč 132 Kč
Autor: Fisher, Gary; Cummings, Rhoda
Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra
225 Kč 157 Kč
Autor: Patrick, Nancy J.
Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie
345 Kč 241 Kč
Autor: Jedlička, Richard