Dívka pod hladinou

Dívka pod hladinou

Růžičková, Jana

Portál, 2021

269 Kč229 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Sára a Matyáš, dva z vícera hlavních hrdinů, jejichž příběhy naleznete v této knize – stávají se statečnými bojovníky, kteří se, okolnostem navzdory, staví k životu čelem. Snaží se, byť často s vypětím všech sil a bez ohledu na rány osudu a vnitřní konflikty, znovu vstát a jít vstříc dalšímu dni. Někdy mají blízko sebe přátele a blízké, kteří jim bývají oporou, zatímco jindy se cítí osamělí. Skutečné příběhy hlavních hrdinů jsou hluboce lidské a osobní. Mohou se různým způsobem dotknout každého z nás. Cílem knihy je především přiblížení psychoterapie veřejnosti a umožnění orientace v tom, co může psycholog/terapeut nabídnout nejen dospívajícím v krizi.

Mgr. Jana Růžičková, B.A., vystudovala psychologii na University of New York in Prague a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala výcvik v rogeriánské psychoterapii a ukončila předatestační přípravu v oboru klinická psychologie. V současné době působí jako součást týmu v soukromém zdravotnickém zařízení Psychoterapie Anděl, kde se věnuje převážně diagnostice a terapii dětí a dospívajících.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Příběhy dospívajících v krizi

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1712-1

 • Počet stran / vazba:184 / Brožovaná

 • Rok vydání:2021

 • Kód:14504001

 • EAN:9788026217121

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Růžičková, Jana: Dívka pod hladinou - autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková

  https://www.online-psycholog.com/l/divka-pod-hladinou-pribehy-dospivajicich-v-krizi-jana-ruzickova/

  Knížka Dívka pod hladinou má potenciál zaujmout velkou skupinu čtenářů se zájmem o psychologii a psychoterapii. Je nevšedním pozváním pro každého, kdo by se rád seznámil s tím, jak probíhá sezení u psychologa, o čem se tam mluví, jaká témata se často řeší a nad čím psycholog přemýšlí při svých sezeních s klientem či v čase mezi nimi. Psycholožka a psychoterapeutka Jana Růžičková, autorka knížky, nechá čtenáře obrazně "nahlédnout" do průběhu své práce s dospívajícími klienty.

  Po lehce nesměle působícím rozjezdu v úvodu nám postupně představí deset mladých lidí, deset příběhů a situací inspirovaných reálnou psychoterapeutickou praxí. Ukáže nám, jak terapeut při své práci s klientem navazuje kontakt, jak přemýšlí nad tím, jaké postupy zvolit, jak pozvolna proniká k problému, který nemusí být na první pohled zřejmý, jak se klient brání či otevírá, získává náhled na svou situaci, učí se pracovat s tím, co jej trápí a omezuje, jak se proměňuje, ale také to, že se ne vždy všechno podaří tak, aby z toho měli klient i terapeut dobrý pocit.

  Zajímavé je pro čtenáře nejen seznámení s konkrétními příběhy a určitými tématy, která se probírají v rámci terapie s dospívajícími, ale i autorčiny úvahy a praktické zkušenosti doplněné teoretickými poznatky. Pozitivně hodnotím to, jak autorka upozorňuje na určitá úskalí, na něž je dobré v souvislosti s popisovanou poruchou či tématem myslet a reflektuje tak nejen samotnou práci s klientem, ale také jeho sociální zázemí, vztahy s rodiči a sourozenci, dopad určité duševní poruchy na blízké osoby apod. V tomto vnímám velký přínos publikace. Nezřídka se v praxi stává, že se pozornost zaměří pouze na určitý "problém" či jednoho člena rodiny, ale zapomíná se na to, že těžkosti v prožívání jednoho člena rodiny ovlivňují celý rodinný systém a kromě dítěte s poruchou potřebuje zvýšenou pozornost rodičů např. také zdravý sourozenec. Je odvážné, že autorka nechává čtenáře nahlédnout do vlastních myšlenek, obav či otázek, které si pokládá, ale vše zároveň hezky vyvažuje tím, že čtenářům srozumitelně a stručně předkládá i důležité vědecké poznatky a praktické informace týkající se probíraných témat, např. sebevražedných sklonů, poruch autistického spektra, problematiky sexuální identity, závažného tělesného onemocnění, mentální anorexie aj.

  Kniha je zakončena úvahou věnovanou přínosu psychoterapie, tomu, jak se dá poznat, že psychoterapie "funguje", co je jejím základem a k čemu v jejím průběhu dochází. Konkrétně se autorka zaměřuje na rogeriánsky orientovanou psychoterapii, v níž má výcvik, ale v průběhu své publikace zmiňuje i jiné přístupy. Také tato poslední část je napsána srozumitelně a příjemně a poodkrývá tak čtenářům roušku tajemství ohledně toho, co se může dít za dveřmi psychologické ordinace. Místy mě v plynulém čtení rušily jen nadbytečné citace (týkající se např. jednoslovného pojmu, který byl použitý v textu), ale tato drobnost nic nemění na mém přesvědčení, že si knížka najde řadu příznivců jak mezi laiky, tak i mezi studenty psychologie či začínajícími psychoterapeuty a bude pro ně přínosem. Kromě toho doufám, že tato publikace nebude autorčinou poslední, ale že časem přijde s něčím dalším.

  -

Čtenářské recenze


 • Růžičková, Jana: Dívka pod hladinou - autor recenze: Martina F

  https://knihu-prosim.blogspot.com/2021/08/divka-pod-hladinou.html

  Hodnocení

  Jana Růžičková pracuje jako psycholožka a dennodenně přichází do kontaktu s mladými lidmi, kteří se nachází ve fázi, kdy je pro ně běžná laická pomoc málo.

  V knize se čtenář setká s deseti příběhy. Příběhy jsou rozličné, je tu například dívka, která se cítí být chlapcem, nebo dívka, která má pocit, že je rodiči přehlížena - její sestra má Aspergerův syndrom. Objeví se tu příběh slečny, která si nechce připustit poruchu příjmu potravy. Nebo se čtenář dočte o chlapci, který chtěl zemřít.

  Schéma jednotlivých příběhů má jednotný formát. Nejprve je čtenář seznámený s pacienty a jejich problémem. Čtenář se dozví něco více o rodině i životě. Poté následuje rozbor problému z hlediska psychologie. Vše je ale laickým čtenářům řádně vysvětleno. Každému slovu porozumíte. Občas se mi ale přihodilo, že jsem se na čtení přestala soustředit.

  Některé příběhy vás zasáhnou více, některé méně. Je možné, že se vás některé z nich dotýkají, ať už osobně nebo se přihodili ve vaší blízkosti.

  Autorka ke každému jednotlivému případu přistupuje individuálně, ale vyjadřuje se o nich subjektivně. Což ani jinak nejde. Pro účely knihy hlavním hrdinům změnila jména, ale příběh je autentický.

  Mladí lidé jsou v současné době hodně zranitelní. Způsobuje to nejen dnešní uspěchaný styl života, ale z větší části jsou také ovlivněni svým okolím (rodinou, přáteli). Většina z teenagerů se s pubertou dokáže vypořádat snadno a s přehledem, ale někteří z nich potřebují vyhledat odbornou pomoc. Jana Růžičková na konci knihy uvádí střediska, která se zaměřují právě na psychologickou pomoc. Přidává také zdroje, ze kterých čerpala pro svoji knihu.

  Titul je určen široké veřejnosti - rodičům, pedagogům i těm, kteří se zajímají (ať už laicky nebo profesionálně) o tuto problematiku.

  - 12.10.2021


 • Ponořte se do skutečných životních příběhů a problémů dospívajících - autor recenze: Nikol Horáková

  https://www.ctemeceskeautory.cz/2021/06/recenze-divka-pod-hladinou-jana-ruzickova.html

  Jana Růžičková vystudovala psychologii na University of New York in Prague i Univerzitě Palackého v Olomouci, absolvovala výcvik v nedirektivní psychoterapii (praktikující „na člověka zaměřený přístup“) a získala atestaci v oboru klinická psychologie. Momentálně pracuje v týmu soukromého zdravotnického zařízení Psychoterapie Anděl, kde se věnuje převážně diagnostice a léčbě dětí/dospívajících. Nahromaděné poznatky z terapeutického křesla se nakonec rozhodla vydat knižně a publikace Dívka pod hladinou představuje pozoruhodný náhled do rozmanitých případů autorčiných pacientů.

  S každým usednutím člověka do terapeutického křesla se začne odehrávat dobrodružný příběh, který mě a člověka naproti mně mnohdy zavede do netušených končin krajiny duše. (str. 8)

  Těšit se můžete celkem na deset příběhů s mladými lidmi v hlavních rolích. Ti se potýkají s nějakou vnitřní krizí nebo se ocitli ve složité životní situaci, kdy pro ně může být velice obtížné se odrazit ode dna, a aby se dostali z hlubin svého utrpení, potřebují někdy podat pomocnou ruku.

  Chlapec, který chtěl zemřít

  Matyáš po neúspěšném pokusu o sebevraždu dál polemizuje o smyslu života. Co kdy udělal špatně? Vždy přece držel svůj hněv na uzdě a snažil se zavděčit ostatním. Tak proč když pro jednou potřeboval pomoci on, byli všichni k jeho prosbám hluší?

  Dívka pod hladinou

  Sára se začala uzavírat stále více do sebe, před vrstevníky i před rodinou. Zanedlouho poté jí diagnostikovali Aspergerův syndrom. Jenže co na to její sestra Aneta, která se cítí přehlížená, jako by její vlastní problémy rázem nebyly ve srovnání se sestrou důležité...?

  Chlapec s neobvyklými zájmy

  Karel se potýká se stresem a frustrací, páru upouští u sledování anime. Časem se však z obyčejného koukání na seriál stává plnohodnotný koníček, a jakmile si chlapec oblékne vlastnoručně ušitý kostým své oblíbené kreslené hrdinky, uvědomí si velice zvláštní věc!

  Ztracená dívka

  Emě brzy bude osmnáct, na vstup do světa dospělých se ale netěší, naopak. Další vývojové období ji děsí a ona svou nejistotu maskuje přílišným sebevědomím.

  Ukrytý v jiném těle

  Petra byla vymodleným dítětem, maminčina malá holčička. Od dětství ji oblékali do krásných šatiček jako panenku... Poslední dobou ovšem posmutněla a zhoršila se ve škole. K velkému překvapení se na terapeutickém sezení objevuje v chlapeckém oblečení a s krátkými vlasy.

  Nemohu dýchat

  Sáru sužuje onemocnění zvané cystická fibróza, kvůli kterému se jí špatně dýchá. Ráda by měla vztah a založila rodinu, jenže neví, kolik času jí ještě zbývá...

  Chtěla žít po svém

  Helena se zlobí na své rodiče – prý ji zradili, když vyhledali odbornou pomoc a nechali ji proti její vůli hospitalizovat. Nepřipadá si nemocná, jen nepochopená. A ukazuje se, že dceřin souhlas nebyl potřeba k vícero věcem!

  Uvnitř své hlavy

  Matka po rozvodu trpí stihomamem, že je její bývalý manžel nebezpečný a sousedé ji neustále sledují, proto má po celém domě zavřeno a zataženo. První z dcer, Simona, podléhá jejím bludům, kdežto ta druhá, Beata, raději utíká k otci.

  Život mezi koly

  Matka shání posudek odborníka, zdali je její dcera způsobilá přebývat na internátu. V minulosti se totiž Tereza předávkovala inzulinem – pokoušela se snad tehdy o sebevraždu? A mohl ji k onomu zoufalému aktu dohnat její zdravotní stav, kdy je upoutána na invalidní vozík?

  Chlapec, který si nemohl vzpomenout

  Petr býval vynikajícím sportovcem a tanečníkem, jenže při kolapsu ztratil vědomí a zapomněl na celý svůj dosavadní život (kromě tváří svých nejbližších). Co teď? Měl by se pokoušet získat své vzpomínky zpět, nebo si vytvořit nové?

  Krize k životu zkrátka patří. Život se může proměnit nebo být ztracen během vteřiny. Lepší však vskutku je ztratit vteřinu v životě nežli ztratit život ve vteřině. (str. 7)

  Z hlediska struktury se kniha dělí na tři tematické části. V úvodu Růžičková nastiňuje problematiku dospívajících v krizi a svěřuje se s motivací k sepsání své prvotiny. Poté následují příběhy pacientů, každý je uveden v kontext a doplněn o informace ohledně rozebíraného případu: od hledání pohlavní identity přes nedostatečný mužský vzor až po poruchy příjmu potravy. Na závěr nechybí ani kapitola o významu psychoterapie a odkazy na užitečnou literaturu včetně zdrojů, ze kterých lékařka čerpala data nebo citace.

  Příběhy zaznamenané v knize autorka zpravidla líčí ze svého úhlu pohledu (v roli homodiegetického vypravěče) a zachycuje průběh terapeutických setkání s pacienty. Jejich jména byla ve snaze o zachování anonymity pozměněna, přesto se některá vyskytla dvakrát (viz Sára, Petr), což považuji za krapet matoucí. Obsah nicméně zůstává pravdivý, ač ne vždy zcela objektivní – i sama Růžičková upozorňuje, že se jedná pouze o zkušenosti jednoho člověka, nikoliv o vědecký výzkum.

  V textu se často se opakují slova a myšlenky se občas rozeběhnou všemi směry, přesto je příjemně čtivý a nechybí filosofické otázky či nápadité metafory. Odborné výrazy (týkající se hlavně psychických onemocnění) jsou vždy náležitě definovány a pravděpodobně jste se s nimi již setkali, navíc stejně jako ke svým pacientům přistupuje autorka i ke čtenářům osobitě a lidsky, takže publikaci hravě porozumí i laik.

  Psychoterapie poskytuje záchranný kruh, každý člověk však musí nakonec plavat sám. (str. 172)

  Kniha poukazuje na důležitost komunikace a přináší naději, že i zdánlivě neřešitelné trable se dají zvládnout. Kromě nadšenců do psychologie má co nabídnout i široké veřejnosti. Rodiče smí prostřednictvím titulu nahlédnout do nitra adolescentní mysli, a pokud se v některém z příběhů najdou, mohou včas přehodnotit svůj dosavadní přístup. Zato mladé lidi publikace utěší, protože v tom nejsou sami, a také potvrdí, že využít služeb terapeuta není nic, za co by se museli stydět.

  Dívku pod hladinou, jež uvízla kdesi mezi břehy psychologické beletrie a naučné literatury, hodnotím jako unikátní počin a vidím v ní obrovský potenciál stát se přínosem. Dotýká se totiž mnoha témat, která mohou být v některých rodinách tabu, a za jistých okolností by kniha někomu mohla i zachránit život.

  - 16.07.2021

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)