Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Sedm němých let

Sedm němých let

Vaše cena s DPH
189 Kč 170 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Příběhy z rodinné psychoterapie
Překladatel
Novotná, Marie
Ilustrátor
Matulová, Barbora
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-462-5
Počet stran / vazba
168 / Pevná
Rok vydání
2008
Kód
14402201
EAN
9788073674625
Obálka v tiskové kvalitě


Uznávaná psychoterapeutka popisuje ve své knize šest příběhů ze své terapeutické práce, jejichž těžištěm jsou psychické problémy dětí a mladistvých. Dr. Seltzer ukazuje na příbězích knihy tzv. dialogickou techniku. Svým klientům chce pomoci, aby dokázali vyprávět své „němé příběhy“. Tím má na mysli, aby dokázali „oživit“ příběhy, které byly potlačeny, zapomenuty nebo tabuizovány. K tomu pomáhá terapeutický proces vedený s trpělivostí, pokorou a schopností vcítit se.
Knihu ocení čtenáři se zájmem o beletrii s psychologicko-psychoterapeutickou tematikou. Zájemci o psychoterapii, zejména rodinnou, se mohou na základě beletristicky zpracovaných kazuistik seznámit s tím, jak terapie probíhá a jakými zásadami se řídí.

Sedm němých let
Sedm němých let
Sedm němých let
Sedm němých let
Sedm němých let
Sedm němých let
Seltzer, W. J.: Sedm němých let. Příběhy z rodinné psychoterapie.

Pro odborníky, kteří se vzdělávají v přístupech a metodách rodinné psychoterapie, je nesmírně náročné představit si za nabízenými poučkami, teoretickými hypotézami, návody a schématy toho kterého směru živý, prakticky vedený rozhovor a praktické zkoušení a objevování toho, co je terapeuticky prospěšné. W. Seltzerová ve své nyní česky vycházející knize volí k představení své „dialogické“ metody rodinné terapie alternativní cestu. Ukazuje ji přímo v akci, líčením šesti příběhů vybraných ze své praxe.

„V pozici terapeuta“, píše autorka, „jsem aktivně zúčastněná a současně jsem naivní a stojící mimo.“ Vytyčuje tím základní zaměření své práce. sama vstupuje do dialogu především otázkami. Ty často namísto prosté odpovědi vyvolají předně údiv – jimi oslovená „důležitá témata byla [členy rodiny] považována za danost a nemluvilo se o nich“ – W. Seltzerová zde zavádí pojem „němá témata“ rodiny. Od tohoto počátku se odvíjí vznik společného pochopení dosud rozštěpených částí dosavadního společného příběhu členů rodiny a postupné utváření nových způsobů uvažování, cítění a jednání. Rozhodující obrat v průběhu tohoto (a možná mnoha jiných) typu rodinné terapie spatřuji v tom, že – slovy autorky – „…témata dříve vnímaná jako zahanbující a nezvladatelná jsou chápána jako všelidská a pochopitelná, a tedy i zvladatelná.“

Představit metodicky vyhraněný způsob vedení rodinné psychoterapie prostřednictvím příběhů má pochopitelně svá rizika. Může se to stát třeba osobně velice inspirativní, avšak zobecnění, a tedy i uplatnění ve vždy originálních dalších případech, vzdorující pouhou beletrií. Autorka v tomto ohledu podle mého soudu zdařile vede odborného čtenáře mezi úskalími pouhého dojímavého líčení rodinných osudů a na druhé straně jejich zploštění do abstraktních pojmových trajektorií. V příbězích vystupuje i sama živě popisem svých vlastních prožitků a odezev na často dramatické události. V četných poznámkách pod čarou pak „překládá“ líčené zážitky a činy do odborného jazyka, jímž vysvětluje své její diagnostické a terapeutické úvahy a počiny a také popisované psychologické, popřípadě psychopatologické, projevy na straně rodiny a jejích členů.

Souhrnně lze však říci, že i při stálé pozornosti věnované možnému teoretickému a metodickému uchopení líčeného dění popisná příběhovost v knize převažuje. Vzhledem k současným způsobům spíš teoretizujícího uvádění do přístupů a postupů rodinné terapie představuje zde nabídnutý způsob představení vlastního přístupu nikoli alternativu, nýbrž spíš cenné doplnění současné vzdělávací praxe. Kniha nesporně zaujme i laiky v této oblasti. Tím, že ukazuje nejen složitosti a obtíže rodinné psychoterapie, nýbrž i možnost dopracovat (a dotrpět) se uzdravení rodinných bolestí, může poskytnout i těm, kteří podobným způsobem jako protagonisté autorčiných příběhů trpí, trápí a nakonec rezignují, to nejcennější pro případné nové kroky k záchraně – naději.

Karel BalcarText je převzat se souhlasem autora i redakce E-psychologie
Zdroj: E-psychologie (pdf)