Umění dostat v každé debatě za pravdu

Umění dostat v každé debatě za pravdu

Schopenhauer, Arthur

Portál, 2019

199 Kč169 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

O tom, jak správně vést diskusi, pokud chcete stát na jejím konci jako vítěz, napsal snad nejlepší knihu filozof Arthur Schopenhauer. Kniha, jež je známá také pod názvem Eristická dialektika, obsahuje bohatý a strukturovaný přehled příkladů, jakým způsobem lze diskusi vést – a to jak logicky správně, tak pomocí zavádějících argumentů.
Arthur Schopenhauer (1788–1860) byl německý filozof, jeden ze zakladatelů filozofie života. Nejvíce ho proslavila kniha Svět jako vůle a představa.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Eristická dialektika

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1529-5

 • Počet stran / vazba:104 / Pevná

 • Rok vydání:2019

 • Kód:14204401

 • EAN:9788026215295

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze


 • Schopenhauer, Arthur: Umění dostat v každé debatě za pravdu - autor recenze: David Linhart

  http://www.casopisagora.cz/2020/02/umeni-dostat-v-kazde-debate-za-pravdu-podle-schopenhauera/

  Artur Schopenhauer je nejznámější pro své dílo „Svět jako vůle a představa“, ale v jeho celoživotní práci se dá najít něco, čemu se říká „Eristická dialektika“. Jedná se o počin, který byl sepsán roku 1822 a ačkoliv se nejedná o Schopenhauerovu ústřední myšlenku, tak je i tato kniha prostoupena jeho pesimistickou spolu s voluntaristickou filosofií. Hlavní zde rozvíjenou myšlenkou jsou Schopenhauerem vypozorované a promyšlené principy a úskoky používané v dialektice.

  Samotný název by mohl být matoucí pro ty, co nejsou seznámeni se jménem či dílem Artura Schopenhauera. Sám jsem – než jsem si přečetl jméno autora – myslel, že se bude jednat o příručku k vedení diskuse, o tu zde však vůbec nejde, ač by se z ní i pro tento účel dalo leccos vyčíst a zužitkovat.

  Začátek knihy je věnovaný pojmům logika, diskuse a dialektika. Schopenhauer začíná s logikou, poukazuje na její rozdílná pojetí spolu s jejím zaměňováním s dialektikou u některých starých filosofů (Aristoteles, Seneca…) a dobírá se k jádru celé knihy, jíž je Eristická dialektika. Úvod pokračuje vysvětlením, proč tato praktika mezi lidmi funguje, co je nutné míti na paměti pro její pochopení a končí určením, jak by měla být dialektika definována.

  Druhá část nazvaná „Základ veškeré dialektiky“, začíná určením dvou módů možného vyvrácení – ať protivníkem či námi a pokračuje určením přímého/nepřímého vyvrácení, přičemž v rámci nepřímého určuje dva poddruhy. Toto nazývá „kostrou“ každé debaty načež se pouští do zbytku věnovanému jednotlivým „úskokům“, jichž je celkem 38. Jsou to principy, jak dostat za pravdu v debatě, a to bez ohledu na objektivní pravdu. Jsou zde uvedeny situace, které pozná každý, kdo kdy sledoval prezidentskou – nebo jakoukoliv jinou – debatu; útok na osobu protivníka, jelikož zdiskreditováním oponentova charakteru je zdiskreditován i jeho argument; představovat svůj argument zpřeházeně aby soupeř nemohl předpovídat naše další kroky; přílišné zobecnění oponentova argumentu, aby se zařadil pod nějakou nelichotivou kategorii (Horlivost ve víře = fanatismus…).

  Na úplném konci jsou Schopenhauerovy poznámky k tématu a velice povedený doslov, který krátce pojednává o okolnostech napsání tohoto textu a posunu autorova myšlení v pozdějším věku spolu se shrnutím jeho reflexe právě na tuto práci.

  Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o krátkou útlou knížečku, což je pravda, ale její obsah je velice složitý, přesto bych jí nehodnotil jako něco, co se špatně čte. Autor používá mnoho cizích pojmů, většinou z latiny, a tak se nejednou stane, že poznámky pod čarou jsou obsáhlejší nežli text na oné straně. A nakonec je nutno přiznat, že ač se čte dobře, tak pochopit jejích sto stran se mi zdá složitější nežli u jiných knih o rozsahu tří set stran.

  Každý z úskoků nabídnutých Schopenhauerem postrádá název či jakékoliv zařazení do podkategorie a všech třicet osm je prostě dáno hned za sebou s občasnou referencí jednoho k druhému, s nímž sdílí nějakou podobnost. Toto rozložení spolu se stručností jednotlivých úskoků působí matoucím dojmem a úskoky často splývají; při pátém se mi zdálo, že první jsem ani nečetl.

  Eristická dialektika je obtížné čtení, ale užitek v ní najde každý, kdo se našel v debatě poražen, nikoliv na základě faktických informací představených protivníkem, ale jeho uměním vést debatu k vítězství za použití všech prostředků, jenž byly k dispozici – Schopenhauer předkládá i možnost obrany proti jím popsaným úskokům; znát protivníkovy zbraně je stejně důležité, jako mít své vlastní.

  - 27.04.2020


 • Schopenhauer, Arthur: Umění dostat v každé debatě za pravdu - autor recenze: Káťa Moravcová
  https://knihazaknihou.cz/umeni-dostat-v-kazde-debate-za-pravdu/

  Většina lidí registruje německého filozofa Arthura Schopenhauera jako představitele pesimismu, který mj. tvrdil, že „láska je jen iluzí, která zajišťuje rozmnožování rodu“ a „svět nemá žádný smysl“. Knihu, kterou napsal Arthur Schopenhauer a nazval ji Eristická dialektika, v letošním roce vydalo nakladatelství Portál pod názvem Umění dostat v každé debatě za pravdu. Čtenáři díky této publikaci zjistí, že spousta věcí, včetně umění debatovat, si během času v lidské kultuře zachovává stále obdobné kontury a stejná ustálená pravidla…

  Summa summarum

  Publikace s názvem Umění dostat v každé debatě za pravdu vychází v nakladatelství Portál jako maloformátová knížečka, která se vejde i do větší kapsy čtenáře. Na pevných deskách je ilustrace dvou „tvrdohlavců“ s příznačnými beraními rohy. Toto pidi-vydání knihy se může pochlubit i záložkou .

  V anotaci k této publikaci jsme se dočetli, že toto by měla být „snad nejlepší kniha, jak vést debatu“, tak se na ni pojďme podívat …

  Kniha je rozdělena na 4 části:

  Základna veškeré dialektiky

  Závěrečná poznámka

  Místo doslovu

  Schopenhauerovy poznámky k textu

  Při čtení první strany slavného Schopenhauerova textu může mít čtenář ne-filozof pocit, že sáhl pěkně vedle a vybral si knihu, která bude nad jeho limity – že jí prostě nemá šanci pochopit… Nebojte, zvyknete si na mírně archaický sloh knihy a pokud máte sílu po celodenním shonu se trochu soustředit, zvládnete to. Samotná kniha začíná autorovým vysvětlením rozdílů mezi logikou, dialektikou a Schopenhauerovým vysvětlením, jak dospěl k názvu svého spisu Eristická dialektika. Touto částí jsem se také prokousávala ne právě lehce, ale pravdou je, že později – na dalších stranách, se kniha čte o dost lépe. Kniha obsahuje hodně citací v latině, které jsou přeloženy v poznámkách pod čarou, což by se mohlo líbit studentů humanitních oborů a maturantům, kteří se upsali předmětu „Základy společenských věd“.


  Eristická dialektika je umění diskutovat, a sice tak diskutovat, aby člověk vždy získal pravdu, tedy per fas et nefas.* (str. 11)

  *(Právem či neprávem – dovoleným i nedovoleným- každým způsobem.)


  Autor vysvětluje podstatu každé lidské debaty a následně uvádí tzv. Úskoky, které lze efektivně použít bez toho, zda máte v debatě (sporu) pravdu či nepravdu. „….neboť to člověk sám předem nemůže bezpečně vědět“ (str 26). Tyto Úskoky jsou vlastně triky/ fígle, jak oponenty v diskuzi „odzbrojit“ a donutit je, aby uznal, že pravdu v diskuzi máme my…a to se občas přece hodí, že? V knize jich najdeme celkem 36. Pravdou je, že ne všechny jsou v praxi použitelné, protože některé z nich předpokládají jistou úroveň obou diskutujících a v běžném životě si téměř nikdy oponenty v názorech nevybíráme a tudíž ani IQ toho, s kým jsme nuceni debatovat… Některé autorovy Úskoky známe všichni, jiné jsou takové, které by nás nikdy nenapadly a proto je můžeme brát jako super inspiraci do dnů příštích.

  Úskok 8

  Drážděme odpůrce, ať se rozzlobí, neboť v hněvu je neschopen správného úsudku a pozornosti, aby si uvědomil svůj prospěch. Do hněvu ho pak uvedeme, pokud mu nepokrytě křivdíme, zlomyslně ho špičkujeme a vůbec si počínáme nestydatě drze. (str. 40)

  Část knihy s názvem „Místo doslovu“ považuji za velmi zajímavou, napsal ji Břetislav Hůla a vysvětluje zde okolnosti proč a v jaké životní situaci se mladý Schopenhauer rozhodl sepsat tuto svou práci: ´představte si mladého nadějného docenta filozofie, který je rozhořčen „pobuřujícím padělkem a utrhačnou lží“, jak označil recenzi na své dílo napsanou jeho univerzitním kolegou Ed. Benekem, dotčen roztržkou v rodině a nespravedlivě odsouzen v jednom soudním sporu – proto je v jeho spisu o eristické dialektice cítit pesimismus a jistá melancholie´. (str. 85)

  Pravda musí být vybojována.

  (str. 92)

  U této knihy se nebudete prohýbat smíchy ani se tetelit strachem či blahem. Ale k těmto účelem byly napsány jiné… Zde se dozvíme základy toho, jak jeden z největších myslitelů 20. století vnímal lidskou ješitnost a touhu „mít vždy pravdu“ a rozškatulkoval možnosti, jak tuto touhu naplnit: fér i nefér prostředky .Pokud máte rádi Schopenhauera, filozofii či diskuze jakékoli druhu, knihu doporučuji.

  Hodnocení: 95%

  - 09.01.2020

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)