Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Já mám v krabici cukr a krupici

Já mám v krabici cukr a krupici

Vaše cena s DPH
207 Kč 186 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Říkanky k procvičování hlásek R a Ř
Ilustrátor
Rémišová, Eva
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0851-8
Počet stran / vazba
96 / Pevná
Rok vydání
2015
Kód
11307904
EAN
9788026208518
Obálka v tiskové kvalitě


Říkanky k procvičování hlásek R a Ř
Soubor říkanek pro děti od 5 let je určen především k procvičování výslovnosti hlásek R a Ř. Autorky-logopedky při psaní a následném řazení říkanek dodržují pravidlo jedné cvičené souhláskové skupiny v každé říkance a zastoupení všech, tedy i méně častých skupin. Dítě se tak může učit říkanku jen s tou souhláskovou skupinou (slabikou), kterou už zvládá ve slovech, nebo si naopak vybere pouze to spojení, jež právě nacvičuje pod vedením logopeda. Pro předškolní děti jsou básničky zábavou; učí se je rády. Proto mohou říkanky doprovázené veselými obrázky E. Rémišové zaujmout také děti, které nemají s výslovností žádné potíže.
Ilona Eichlerová a Jana Havlíčková jsou klinické logopedky s patnáctiletou praxí.

Ukázky z knihy

Já mám v krabici cukr a krupici
Já mám v krabici cukr a krupici
Já mám v krabici cukr a krupici
Ilona Eichlerová; Jana Havlíčková: Já mám v krabici cukr a krupici
Autorky zde předkládají skvělou knížku pro děti, rodiče i odborníky, která je věnována dětem od pěti let, kteří mají vadu výslovnosti hlásek R a Ř. Velmi dobré je rozčlenění knížky na dvě části. První se věnuje říkankám s hláskou R, druhá obsahuje říkanky na procvičování hlásky Ř.

Autorky se při psaní a následném řazení říkanek drží pravidla procvičování určité hláskové skupiny v každé říkance, což je velkou výhodou pro děti, které zvládají nacvičovanou hlásku pouze v určitém spojení. Dalším pozitivem je zvýraznění slov, která se dítě může nejdříve naučit izolovaně, a až poté je může procvičovat v konkrétních říkánkách. Byly vytvořeny velmi vtipné, obsahově srozumitelné říkanky a vyskytují se v nich slova, jejichž význam je pro děti v předškolním věku snadno pochopitelný a odpovídá jejich slovní zásobě. Autorky se nesnaží za každou cenu používat slova, která obsahují hlásku R, jak tomu bylo často dříve ve starších logopedických materiálech pro děti.

Výraznou předností knihy jsou ilustrace, kdy je ke každé říkance nakreslen tematický obrázek, který vystihuje její obsah. Obrázky jsou členěny velmi přehledně, jsou velké a výrazné, takže zaujmou dítě na první pohled a udrží tak jeho pozornost. Další výhodou zdařilých ilustrací je skutečnost, že se dají využít nejen k prohlížení, ale také k rozvoji vyjadřovacích schopností dětí. Obrázky mohou být využity například i tehdy, když již dítě zvládá hlásku R ve slovech, ale je potřeba zařadit tuto hlásku do vět. Obrázky pak slouží jako vhodná předloha, podle které děti tvoří věty a vyprávění.

Celkově knihu mohu jednoznačně doporučit, a to jako vhodnou procvičovací pomůcku hlásek R a Ř, která napomůže zejména logopedům, učitelkám v mateřských školách a maminkám (rodičům) dětí s vadou řeči.

Mgr. Eva Kredbová, klinický logoped
SPRÁVNÉ R a Ř HRAVĚ S ŘÍKANKOU
Portál právě vydává novinku Já mám v krabici cukr a krupici. Autorky Ilona Eichlerová a Jana Havlíčková v ní nabízejí dětem i rodičům veselé říkanky, s jejichž pomocí se výslovnost problémových hlásek R a Ř může stát zábavou. Zeptali jsme se obou autorek, na jejich zkušenosti a rady při nácviku správné výslovnosti s dětmi.

ROZHOVOR S ILONOU EICHLEROVOU a JANOU HAVLÍČKOVOU,
autorkami knižní novinky Já mám v krabici cukr a krupici

Říkanky jsou zaměřeny na procvičování hlásek R a Ř. Patří jejich výslovnost k nejčastějším logopedickým vadám dětí?
Pokud se zaměříme pouze na výslovnost, pak špatné R a Ř patří k nejčastějším potížím a nácvik R i jeho upevňování v řeči často také trvá nejdéle.

Jaké jsou další časté logopedické vady u dětí?
Na logopedii děti přicházejí s nejrůznějšími problémy – počínaje opožděným vývojem řeči přes dysfázii, huhňavost, breptavost, koktavost až po rozštěpové vady a vady sluchu. Tyto vady často provází právě dyslálie (porucha výslovnosti), jindy se s dyslálií setkáváme samostatně. Kromě R a Ř se často cvičí L a skupiny hlásek CSZ, ČŠŽ, ĎŤŇ. Samotná náprava výslovnosti nemusí být pro dítě zrovna zábavná, je proto úkolem logopedů i rodičů pokusit se cvičení co nejvíce zpestřit. K tomu se používají nejrůznější obrázky, pomůcky a právě básničky. Snažily jsme se, aby naše básničky byly veselé a milé, zkrátka aby dělaly dětem během cvičení radost.

K procvičování hlásek jste zvolily formu říkanek. Jak jsou v knize řazeny? Mohou si rodiče vybrat jakoukoli, nebo je třeba pracovat s nimi postupně?
V každé říkance je R či Ř spojeno vždy s jednou souhláskou (DR, TR, DŘ, TŘ...), resp. stojí v určité pozici (R, Ř na začátku slova, uprostřed...), což umožňuje procvičování právě těch slov, které už dítě zvládá. Vždy bychom však doporučovaly držet se pokynů logopeda. Ten přesně ví, kdy je potřeba kterou skupinu cvičit. Doporučí, co je vhodné zkusit a co ještě ne.
Obecně platí, že v básničce lze cvičit ta spojení, která již dítě umí ve slovech. Proto je vhodné nacvičit nejprve slova z říkanky a potom teprve zkusit říkanku celou. Pouze básničkou se dítě R nebo Ř nenaučí, k samotnému vyvození hlásek slouží slabiky či slova. Básnička je však největším pomocníkem při upevňování nacvičených hlásek v řeči, je jakýmsi mezistupněm mezi nácvikem hlásek a jejich používáním v běžné řeči.

Předpokládám, že pouze návštěvy dítěte u logopeda k nápravě logopedické vady nestačí, je třeba také aktivní zapojení rodičů. Kolik času jim doporučujete trávit s předškolními dětmi procvičováním?
Platí zde pravidlo „málo a často“. Dá se říci, že stačí cvičit 2 - 3 minuty, ale několikrát za den. Čím víckrát, tím lépe, to znamená třeba i 10krát až 15krát denně. Ideální je včlenit procvičování do každodenních činností (např. při jmenování zboží v obchodech, při pozdravech, oblékání...), aktivně vyhledávat slova s R či Ř a hned je „nenápadně“ procvičit.

Pokud děti i rodiče dobře spolupracují, jak dlouho v průměru trvá, než je špatná výslovnost R a Ř napravena?
Je to různé. Někomu stačí trochu poradit a po 2 - 3 terapiích je R na světě. Častěji se však cvičí několik měsíců, mnohdy bohužel i let. Délka nácviku záleží na mnoha okolnostech – na motivaci dítěte i rodičů, na množství času, které rodina procvičování věnuje, na obratnosti mluvidel apod. Ve většině případů je nácvik a upevňování R tvrdším oříškem než hláska Ř. Pokud se dítě naučí hlásku R, obvykle se z ní celkem snadno podaří vyvodit Ř.

Děkujeme za rozhovor, přejeme hodně úspěchů ve Vaší tolik potřebné práci a Vaší knížce spoustu čtenářů.