Kniha měsíce 2018-03Umění naslouchatSoutěžte o knihuPracovní listy ke stažení

Kniha měsíce 2018-03Umění naslouchatSoutěžte o knihuPracovní listy ke stažení
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Po stopách stoleté dámy

Po stopách stoleté dámy

Vaše cena s DPH
299 Kč 269 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Naše země 1918-2018
Ilustrátor
Fibrich, Lukáš
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1326-0
Počet stran / vazba
184 / Pevná
Rok vydání
2018
Kód
11312901
EAN
9788026213260
Obálka v tiskové kvalitě


Kniha ke stému výročí vzniku Československa prochází jednotlivými roky republiky a v každém z nich upozorňuje na zajímavosti, které se tehdy udály. Zvídavé děti se tak dozvědí nejen zásadní historické skutečnosti, ale i to, kdy byla vynalezena hra Pexeso, kdo vymyslel kontaktní čočky nebo co znamená zkratka SUNAR. Knihu provázejí kvízy a dobové vtipy.
Lenka Pecharová absolvovala FF UK Praha (historie – germanistika) a Pedagogickou fakultu ZČU Plzeň (učitelství – anglický jazyk), 18 let vyučuje na základní škole, publikačně se zaměřuje na mezipředmětové vazby, v nakladatelství Portál vyšlo: Od blechy po slona, Počítáme s vitamíny, Po stopách Karla IV.; volnočasově se věnuje práci s dětmi, hlavně letním táborům.

Po stopách stoleté dámy
Po stopách stoleté dámy
Po stopách stoleté dámy
Po stopách stoleté dámy
Po stopách stoleté dámy
Po stopách stoleté dámy


Pecharová, Lenka: Po stopách stoleté dámy - recenzent Mgr. Magdalena Hudcová

Protože si v letošním roce připomeneme 100 let od vzniku Československa, vydalo nakladatelství Portál zajímavou publikaci Po stopách staleté dámy, kterou bychom chtěli představit našim čtenářům. Sto kapitol se věnuje rok po roce významným událostem, které se od vzniku Československa odehrály.

Představovaná publikace obsahuje shrnutí nejdůležitějších okamžiků uplynulých 100 let. Nejedná se přitom pouze o strohý výčet historických faktů a dat. Autorka knihy pečlivě vybírala události, které jsou zajímavé a zároveň hrály důležitou roli při formování dnešní podoby republiky. Čtenář nachází souvislosti se svými zkušenostmi ze současnosti, a to v nejrůznějších oblastech (v oblasti politické, umělecké, sportovní …).

Jednotlivé kapitoly jsou rozčleněny podle roku, ve kterém se událost odehrála. Zpravidla je dní jednoho roku sepsány na jedné straně, létům bohatším na významné okamžiky jsou věnovány dvě až tři strany. Většina kapitol je doplněna také o vtip z tehdejší doby a kreslenou ilustraci vystihující významné milníky uvedeného roku. V publikaci se objevují také rébusy, jejichž správné odpovědi je možné vyčíst z textu. Správnost odpovědí si čtenáři mohou zkontrolovat podle správného řešení uvedeného na konci knihy, jejíž součástí je také Abeceda Československa. Ta obsahuje 64 abecedně seřazených pojmů s vysvětlením. Abecedu lze využít k různým vědomostním hrám, dle autorky knihy například ke hře AZ kvíz.

Kreslené ilustrace se snaží co nejvíce vystihnout události daného roku, v jednom obrázku je tedy často zakomponováno více událostí.

Jedná se o velmi zdařilé dílo, které občany seznamuje s blízkou historií bezprostředně se dotýkající každého z nás. V knize postrádám historické mapy, které by méně fundované čtenáře seznámily se změnami hranic našeho státu v uplynulých 100 letech.

Kniha není přímo určená určité věkové kategorii, přesné porozumění textů a událostí však často vyžaduje alespoň základní historické znalosti. Publikace je velmi zajímavá také pro děti mladšího školního věku, v řadě případů však vyžaduje vysvětlení historických souvislostí. Myslím, že autorka knihy méně popracovala poslední roky, ve kterých se událo více zajímavých událostí, které by mohly ovlivnit naši budoucnost.

Publikace se mi velmi líbila a myslím, že každý, kdo děti na 1. stupni ZŠ vyučuje, by si ji měl přečíst, neboť obsahuje historické souvislosti přímo ovlivňující svět kolem nás, se kterým děti seznamujeme. V textu kromě jiného nalezneme například řadu odkazů na literaturu pro děti a mládež, která v daném roce vyšla, a souvislost jejího vzniku s poměry tehdejší doby.

S knihou lze velmi dobře pracovat také ve vyučování. O možnostech jejího využití při výuce na 1. stupni ZŠ si můžete přečíst v článku Letos si připomeneme 100 let od vzniku Československa.

Mgr. Magdalena Hudcová

zakatedrou.cz/?p=5600

Pecharová, Lenka: Po stopách stoleté dámy - recenzent Jindra Svitáková

Knihu ke stému výročí vzniku Československa vydalo nakladatelství Portál. Kniha prochází jednotlivými roky české republiky a v každém z nich upozorňuje na zajímavosti, které se tehdy staly. Zvídavé děti se tak dozvědí nejen o základních historických událostech, ale i o českých a slovenských vědcích, vynálezech a dalších jedinečnostech, které v naší vlasti vznikly.

Napsat knihu na toto téma tak, aby jí rozuměly děti na základních školách, není nic jednoduchého. Na nové publikaci lze poznat učitelskou praxi autorky a její každodenní kontakt s žáky a studenty. Kniha je tak podána velmi srozumitelně. Události každého roku jsou srovnány chronologicky, a tak nedávají přednost větší či menší události.

Nejsou to však jen události týkající se politiky, ale odhalují také mezníky, vítězství a prohry reprezentantů a občanů Československa v různých oborech, ať již je to kultura, sport, obchodní aktivity, nebo rozvoj veřejného života, dopravy, techniky, vědy či různé rekordy, společenské události a mezinárodní ocenění pro osobnosti Československa.

Velmi pěkně jsou popsány i nejtěžší roky našeho národa, ať je to okupace českých zemí nacisty, vznik domácího i zahraničního odboje, vývoj po 2. světové válce i období normalizace po roce 1968.

Autorčino povolání se nezapře ani v drobných testech a kvízech, které některé kapitoly provázejí, a jejichž řešení se dozvíme na konci knihy. Výhodou je, že nenesou informace, obsažené v knize, ale nabádají čtenáře, pokud neví odpověď, aby sáhl po dalších zdrojích. Na konci knihy dokonce poskytuje návod na jednoduchou znalostní hru pro více hráčů.

Knihu doprovodil svými obrázky Lukáš Fibrich, a je to doprovod více než zdařilý.

Jediná vada na opravdu pěkné a poučné knize je, že autorka, ani odpovědný redaktor, nedali zřejmě knihu lektorovat, a tak v ní zůstalo několik zbytečných chyb, které se opět, tak jako to v učebnicích dějepisu a literatuře faktu bývá zvykem, stanou „pravdou“, jejíž následné vyvrácení bývá vždy velmi těžké. Jde například o neuvedení opravdového konce 1. světové války, takže se čtenář může mylně domnívat, že to bylo 28. 10. 1918, nesprávné uvedení čs. perutí RAF, špatné datum seskoku parašutistů na konci prosince 1941 s tím, že není uvedena skupina Anthropoid, neuvedení vraždy většiny lidických a ležáckých dětí a některé další nepřesnosti.

Věřím však, že správný učitel či rodič si s takovými – vzhledem k rozsahu knihy – několika drobnými nedostatky poradí a knihu využije k práci s dětmi. Význam publikace totiž není jen v prezentovaných historických událostech, ale především ukazuje, že máme být na koho a na co hrdí. A to je pro výchovu člověka a jeho sebevědomí, hrdost na jeho původ, velmi důležité.

Jindra Svitáková

www.historickykaleidoskop.cz/knihovnicka/lenka-pecharova-po-stopach-stolete-damy.html

20.03.2018
Pecharová, Lenka: Po stopách stoleté dámy - autor recenze: Jana Kunová
http://seniorclub.cz/?q=node/219

Kniha byla napsána ke stému výročí Československa. Je rozdělena od roku 1918 po jednotlivých letech, kde autorka popisuje, co se v konkrétním roce událo, ať už politicky, vědecky, umělecky či ve sportu. Knihu doprovází zdařilé ilustrace Lukáše Fibicha, který více jak 25 let spolupracuje s časopisem ABC a ilustroval i mnoho knih. V knize jsou použity také různé rébusy a kvízy, zasmějete se dobovým vtipům.

Publikace je určena především dětem, které se zde jednoduchou a zábavnou formou dozvědí jak o historii naší země, československých vynálezech a vynálezcích, tak o našich umělcích, politicích a sportovcích.Ale i dospělí se rádi připojí k dětem při četbě, aby si připomenuli důležité okamžiky našich dějin a zajímavostí, na které už třeba pozapomněli. Na konci knihy najdeme i správné vyluštění kvízů a hlavolamů, které mnohé překvapí. Kniha dává možnost rodičům a vychovatelům dále v dětech rozvíjet zájem o historii, umění a sport.

Po přečtení knihy budou děti například už vědět, kdo vynalezl silon nebo nanovlákna, co to byla zkratka SAPO či ŘOPÍK, z jakých jmen je složena značka JAWA, nebo od kdy se u nás začalo jezdit vpravo.

autor recenze: Jana Kunová
http://seniorclub.cz/?q=node/219