Rozvoj morálního vědomí žáků

Rozvoj morálního vědomí žáků

Vacek, Pavel

Portál, 2008

207 Kč176 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Příručka objasňuje postupy, jak vést skupinové diskuse na témata s morálním obsahem, jak zadávat a vybírat vhodné etické problémy, jak v žácích motivovat potřebu zaujímat k nim postoje a srozumitelně je formulovat. Publikace vychází ze souhrnu beletrizovaných mikropříběhů („morálních situací“), s nimiž lze pracovat při řízené diskusi. Vysvětluje podstatu morálního vývoje mladého člověka a opírá se o teorie, které tento vývoj popisují, její těžiště však spočívá v podnětech pro pedagogickou praxi. Poslouží i jako inspirace při uplatňování průřezových témat ve výchově (osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v souvislostech aj.).
Publikace je určena učitelům ZŠ, SŠ a studentům pedagogiky.
PhDr. P. Vacek, Ph.D., působí na katedře pedagogiky a psychologie Univerzity Hradec Králové. Problematice psychologie morálky a výchovou charakteru žáků se zabývá již více než 20 let.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Metodické náměty k realizaci průřezových témat

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-386-4

 • Počet stran / vazba:128 / Brožovaná

 • Rok vydání:2008

 • Kód:22103901

 • EAN:9788073673864

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Autor pedagog, zaměřený na problémy osobní morálky přináší v této knize. kromě celé řady dalších námětů, plodné podněty k řešení velmi aktuálního problému školní kázně a morální výchovy dětí. „Náš text – píše autor v předmluvě – chce pomoci učitelům přesunout morální témata ´z konce řady´na přední místa“. Jinými slovy, chce znovu oživit zájem o mravní výchovu dětí a mládeže a tak také zdůraznit nezbytnost utváření osobní morálky pro život jedince i společnost. Oslovuje tím zejména ty učitele, kterým, vedle toho, aby žáky něco naučili, jde také o to, aby je vychovávali, tj. vštěpovali jim zásady morálního uvažování a jednání, které dnes mnohým lidem v nežádoucí míře tak moc chybí.

  Autor zpracoval své téma od základů tak, že nejprve seznamuje čtenáře s ne zcela jednotným psychologickým pojetím morálky ( J. Piagetova analýza morálního usuzování dítěte, L. Kohlbergovo pojetí stádií morálního vývoje a stručně i další pojetí). Pozoruhodnými tématy první kapitoly této knihy jsou dále, kromě jiného, analýza procesu morálního vývoje a velmi pozoruhodné pojednání o altruismu a prosociálním jednání, které přesahuje obvykle uváděný zjednodušující evolučně psychologický přístup. Druhá kapitola je věnována vybraným tématům mravní výchovy, jejímu minulému a současnému stavu, jejímu obsahu, cílům a metodám. Třetí kapitola se zaměřuje na výchovu k hodnotám ve škole a je opět vhodně uvedena teoretickými problémy jako je pojetí hodnoty, hodnotový systém a jeho utváření a kromě jiného, obsahuje pedagogicky cenný rozbor metod mravní výchovy. Klíčovým konceptem je zde pojmem hodnoty, který autor v souvislosti s jistým pramenem chápe jako „obecný pojem pro ocenění čehokoli ve smyslu materiálním i duchovním“ (v pozitivním ocenění je to obvykle chápáno jako hodnota v užším smyslu). Čtvrtá, závěrečná kapitola je věnována školním možnostem výchovy charakteru žáků. Autor soudí, že ačkoli se tvrdí, že se v našich školách výchova charakteru příliš nedaří, situace nemusí být beznadějná a nelze se s ní smířit. Na závěr uvádí jeden zahraniční projekt a jeden model výchovy charakteru. Klíčová témata jsou v knize doprovázena vhodnými vsuvkami označovanými jako Didaktické inspirace, které přinášejí podněty k zamyšlení nejen pedagogům, ale i rodičům a také skeptikům, kterých ve vztahu k mravní výchově není málo.

   

  Milan Nakonečný

  - Vacek P.: Rozvoj morálního vědomí žáků - rec. M. Nakonečný

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)