Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Rozvoj morálního vědomí žáků

Rozvoj morálního vědomí žáků

Vaše cena s DPH
207 Kč 186 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Metodické náměty k realizaci průřezových témat
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-386-4
Počet stran / vazba
128 / Brožovaná
Rok vydání
2008
Kód
22103901
EAN
9788073673864
Obálka v tiskové kvalitě


Příručka objasňuje postupy, jak vést skupinové diskuse na témata s morálním obsahem, jak zadávat a vybírat vhodné etické problémy, jak v žácích motivovat potřebu zaujímat k nim postoje a srozumitelně je formulovat. Publikace vychází ze souhrnu beletrizovaných mikropříběhů („morálních situací“), s nimiž lze pracovat při řízené diskusi. Vysvětluje podstatu morálního vývoje mladého člověka a opírá se o teorie, které tento vývoj popisují, její těžiště však spočívá v podnětech pro pedagogickou praxi. Poslouží i jako inspirace při uplatňování průřezových témat ve výchově (osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v souvislostech aj.).
Publikace je určena učitelům ZŠ, SŠ a studentům pedagogiky.
PhDr. P. Vacek, Ph.D., působí na katedře pedagogiky a psychologie Univerzity Hradec Králové. Problematice psychologie morálky a výchovou charakteru žáků se zabývá již více než 20 let.

Vacek P.: Rozvoj morálního vědomí žáků - rec. M. Nakonečný

Autor pedagog, zaměřený na problémy osobní morálky přináší v této knize. kromě celé řady dalších námětů, plodné podněty k řešení velmi aktuálního problému školní kázně a morální výchovy dětí. „Náš text – píše autor v předmluvě – chce pomoci učitelům přesunout morální témata ´z konce řady´na přední místa“. Jinými slovy, chce znovu oživit zájem o mravní výchovu dětí a mládeže a tak také zdůraznit nezbytnost utváření osobní morálky pro život jedince i společnost. Oslovuje tím zejména ty učitele, kterým, vedle toho, aby žáky něco naučili, jde také o to, aby je vychovávali, tj. vštěpovali jim zásady morálního uvažování a jednání, které dnes mnohým lidem v nežádoucí míře tak moc chybí.

Autor zpracoval své téma od základů tak, že nejprve seznamuje čtenáře s ne zcela jednotným psychologickým pojetím morálky ( J. Piagetova analýza morálního usuzování dítěte, L. Kohlbergovo pojetí stádií morálního vývoje a stručně i další pojetí). Pozoruhodnými tématy první kapitoly této knihy jsou dále, kromě jiného, analýza procesu morálního vývoje a velmi pozoruhodné pojednání o altruismu a prosociálním jednání, které přesahuje obvykle uváděný zjednodušující evolučně psychologický přístup. Druhá kapitola je věnována vybraným tématům mravní výchovy, jejímu minulému a současnému stavu, jejímu obsahu, cílům a metodám. Třetí kapitola se zaměřuje na výchovu k hodnotám ve škole a je opět vhodně uvedena teoretickými problémy jako je pojetí hodnoty, hodnotový systém a jeho utváření a kromě jiného, obsahuje pedagogicky cenný rozbor metod mravní výchovy. Klíčovým konceptem je zde pojmem hodnoty, který autor v souvislosti s jistým pramenem chápe jako „obecný pojem pro ocenění čehokoli ve smyslu materiálním i duchovním“ (v pozitivním ocenění je to obvykle chápáno jako hodnota v užším smyslu). Čtvrtá, závěrečná kapitola je věnována školním možnostem výchovy charakteru žáků. Autor soudí, že ačkoli se tvrdí, že se v našich školách výchova charakteru příliš nedaří, situace nemusí být beznadějná a nelze se s ní smířit. Na závěr uvádí jeden zahraniční projekt a jeden model výchovy charakteru. Klíčová témata jsou v knize doprovázena vhodnými vsuvkami označovanými jako Didaktické inspirace, které přinášejí podněty k zamyšlení nejen pedagogům, ale i rodičům a také skeptikům, kterých ve vztahu k mravní výchově není málo.

 

Milan Nakonečný