Mezinárodní bezpečnost v době globalizace e-kniha

Mezinárodní bezpečnost v době globalizace e-kniha

Eichler, Jan

Portál, 2012

311 Kč

SklademE-KNIHA

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Učební text seznamuje čtenáře s hlavními termíny teorie mezinárodní bezpečnosti. Představuje základní charakteristiky studené války, hodnotí proces globalizace po roce 1990 a jeho dopad na bezpečnost v mezinárodním kontextu, podrobně se zastavuje u válek, které vypukly v posledních dvaceti letech v Africe, v Latinské Americe a v Asii. Zvláštní pozornost autor věnuje tzv. velkým válkám pod vedením USA a otázkám mezinárodního terorismu. V závěru knihy se čtenář seznámí s bezpečnostní strategií hlavních politických aktérů a mezinárodních organizací dnešního světa.
Kniha je určena studentům mezinárodních vztahů a příbuzných oborů a zájemcům o politologickou literaturu.

Doc. PhDr. J. Eichler, CSc., pracuje na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, je docentem MV na VŠE v Praze.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • Formát PDF:Ano | 978-80-262-0259-2

 • Rok vydání:2012

 • Kód:72130651

 • EAN:9788026202592

Odborné recenze

 • Obavy z nastupující pandemie. Nedostatek energií a výkyv jejich ceny a z toho plynoucí zranitelnost rozvinutých ekonomik světa. Terorismus a organizovaný zločin. Migrace a tlak na sociální soudržnost. Ekonomická politika jako metoda prosazování vlivu a převahy některých států. To jsou jen některá rizika z řady skloňovaných obav občana moderního a bohatého světa. Díky tomu na své ceně přibírá bezpečnost a zajištění stability. A právě kniha „Mezinárodní bezpečnost v době globalizace“ umožňuje českému čtenáři poprvé systematicky a ve vší šíři nahlédnout na fenomén mezinárodní bezpečnosti a rizik současnosti.

  Tato unikátní příručka pro všechny zájemce o současné mezinárodněpolitické dění je z pera předního českého odborníka na bezpečnostní vztahy Jana Eichlera. Autor se srozumitelně a s citem k praxi zamýšlí nad geopolitickým vývojem od druhé světové války po současnost. Hodnotí dědictví studené války, proces globalizace počátku devadesátých let s jedinou aktivní supervelmocí na scéně, ale i psychologický zlom navozený spektakulárním atakem na americké instituce 11. září 2001, který světové veřejnosti v plné šíři odhalil nastupující hrozbu v podobě globálních sítí terorismu a propukajících asymetrických válek s těžko polapitelnými bojůvkami napříč kontinenty. Poslední zmíněné se stalo symbolem začátku dvacátého prvního století a návratu historie a klasické diplomacie na světovou scénu.

  Autor rozebírá i povahu konfliktů posledních dvaceti let a opět pozornosti českého čtenáře nabízí rozbor méně známých střetů, v podobě afrických a latinskoamerických bojů. Studuje i války závěru dvacátého století za účasti Washingtonu a členských států NATO a opět se máme možnost dozvědět méně rozšířené informace. Dalším velkým mezníkem této knihy je rozbor současného mezinárodního terorismu a ozbrojených nátlakových akcí, jejich příčiny, předpoklady působení a způsoby vedení boje. Určitou vadou na kráse je opominutí detailnějšího rozboru velké výzvy dneška – ohrožení tzv. societální bezpečnosti, ať v podobě nedostatku energií, výskytu pandemií, znečištění životního prostředí, migrace nebo stárnutí obyvatelstva či skrze překotný přesun lidstva do měst.

  Velmi unikátním bodem recenzované knihy je jedno z vůbec prvních českých představení bezpečnostních doktrín nejvlivnějších hráčů současnosti na globálním politickém poli (USA, Číny, Ruské federace, EU, NATO, OSN apod.). Je velmi poučné vyhlédnout z „české kotliny“ na zájmy nejen často skloňovaného Bruselu a Washingtonu, ale zejména na pro nás stále exotické a málo prezentované ambice Pekingu a Moskvy, jejichž znalost vede k pragmatismu a obezřetnosti vůči těmto velmocím. Přitom vše je psáno střízlivě a věcně, se snahou pochopit a náležitě osvětlit možné pohnutky těchto mezinárodních titánů.

  Eichler pracuje s řadou moderních teorií a termínů přítomnosti, přesto používá srozumitelný jazyk, kterým téma popularizuje a běžnému čtenáři kvalitně představuje. Pomáhá si řadou příkladů z praxe a současného dění. Využívá svěžího stylu a mnohé souvislosti, u nás povětšinou prezentované pouze žurnalisticky, staví do nového světla a dodává jim reálný, kritický rozměr.

  Kdo chce lépe porozumět současnému světu, dosaženým úspěchům, potenciálním hrozbám a nejvlivnějším politickým hráčům dneška, tak by si rozhodně tuto Eichlerovu knihu neměl nechat ujít.

  Autor je politolog.

  PhDr. Jan Kubáček


  - Jan Eichler: Mezinárodní bezpečnost v době globalizace

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)