Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Psychiatrie e-kniha

Psychiatrie e-kniha

Vaše cena s DPH
164 Kč
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese
Nakladatel
Portál
Formát PDF
Ano | 978-80-262-0247-9
Rok vydání
2012
Kód
72120071
EAN
9788026202479


Pojetí duševních poruch a poruch chování, jejich klasifikace, porozumění jejich příčinám i léčebné přístupy prošly v poslední době mnoha změnami. Zkušení autoři připravili stručný přehled obecné i speciální psychiatrie s důrazem na praktickou práci s psychiatrickými pacienty. Lze předpokládat, že pro svou přehlednost bude publikace využívána i studenty medicíny, psychologie a dalších oborů jako úvod do studia a jako repetitorium pro přípravu na zkoušky.

Malá E., Pavlovský P.: Psychiatrie - rec. M. Nakonečný

Ačkoli je tato kniha dvou renomovaných odborníků určena pracovníkům v pomáhajících profesích, s užitkem si ji mohou prostudovat všichni zájemci o psychiatrii a psychopatologii, neboť je skutečným, didakticky zdařile zpracovaným úvodem do těchto oborů. Svědčí o tom druhé vydání této knihy, která je elementárním přehledem problematiky duševních poruch, tj. popisu jejich symptomů, syndromů a výkladu jejich etiologie a také psychiatrických kategorií a metod psychiatrického vyšetření a léčení. Obsah předmětné knihy je tradičně rozdělen na obecnou a speciální psychiatrii. V první kapitole se zájemce může seznámit i se stručným vylíčením vývoje psychiatrie a s jejím postavením mezi lékařskými vědami. V úvodu zdůrazňuje E. Malá, zvláštnost sociálního postavení duševně nemocného člověka ve srovnání s člověkem s tělesnými onemocněními, které vychází z určitých, dosud ne zcela překonaných lidových předsudků vůči duševním onemocněním: „Duševně nemocný trpí a nese břímě hodnocení své choroby ostatními lidmi“, dochází ke stigmatizaci duševně nemocného člověka, která má negativní důsledky pro pacientovu léčbu. K této stigmatizaci přispívají v honbě za senzacemi nezřídka i masmédia svými pořady o „psychopatech“, „sexuálních deviantech“.a pod. Předmětná kniha, kromě toho, že přináší mnoho zajímavých poznatků o duševních poruchách, přispívá také k překonávání této nežádoucí stigmatizace duševně nemocných.

V knize jsou stručně, ale výstižně vysvětleny příčiny duševních chorob, tj. známí i méně známí činitelé, kteří se v jejich etiologii uplatňují a zejména pak vztah duševních poruch k činnosti mozku. V oddíle o obecné psychiatrii kniha podává plastický popis symptomů duševních chorob podle běžných kategorií psychických jevů (poruchy vnímání, myšlení, cítění, paměti atd.). V oddíle o speciální psychiatrii je podán výklad základních kategorií duševních poruch podle novějších hledisek jejich třídění. Jde zejména o organické duševní poruchy, o duševní poruchy vyvolané psychoaktivními látkami (alkoholem a nealkoholovými drogami), dále to jsou schizofrenie, neurotické poruchy, poruchy chování spojené s fyziologickými změnami (poruchy příjmu potravy, poruchy spánku), poruchy osobnosti (psychopatie a další), mentální retardace a další poruchy psychického vývoje (zvláštní kapitola je věnována poruchám začínajícím obvykle v dětství). Poslední kapitoly jsou věnovány psychiatrické první pomoci, léčení duševních poruch a ošetřování psychiatrických pacientů. Knihu vhodně uzavírají přílohy: přehled psychofarmak, slovníček a přehled všech diagnostických kategorií MKN-10 – Duševní poruchy a poruchy chování.

Milan Nakonečný