Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Angličtina pro předškoláky

Angličtina pro předškoláky

Vaše cena s DPH
215 Kč 194 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Metodika pro výuku v mateřské škole
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0993-5
Počet stran / vazba
144 / Brožovaná
Rok vydání
2015
Kód
23103303
EAN
9788026209935
Obálka v tiskové kvalitě


Kniha je pomocníkem pro ty, kteří se chtějí zabývat výukou angličtiny v předškolním věku. Nabízí nejen metodické rady a pokyny, ale rovněž praktické ukázky a nápady. Výuka v předškolním věku má svá specifika, která je nutno dodržovat, aby výuka byla efektivní a zároveň vhodně vedená. Děti by měly brát výuku jako hru, na kterou se vždy těší. Autorka proto připravila řadu her a činností, které výuku obohatí a vnesou do ní prvek zábavy. Hry a činnosti vycházejí z běhu ročních období a některé hry děti seznamují s tradicemi britské kultury. Kniha osloví učitelky mateřských škol a vyučující, kteří vedou jazykové kurzy předškolních dětí.
Iva Hennová působí jako ředitelka jazykové školy IRIS LINGUA v Praze 8.


Angličtina pro předškoláky
Angličtina pro předškoláky
Angličtina pro předškoláky
Angličtina pro předškoláky
Angličtina pro předškoláky
Angličtina pro předškoláky
Iva Hennová: Angličtina pro předškoláky - rec. E. Šilerová

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. Snad žádnému jinému rčení se v dnešní době nepřikládá tak velký význam a řada rodičů i pedagogů začíná s výukou cizího jazyka již v útlém věku. Pro všechny učitele mateřských škol i lektory jazykových škol, kteří do předškolních zařízení docházejí, vydalo nakladatelství Portál příručku metodických materiálů pro výuku angličtiny v mateřské škole.

Jak pracovat s knihou

Kniha je rozdělena do deseti kapitol podle měsíců školního roku od září do června. Díky tomuto členění je možné propojovat výuku angličtiny s náměty RVP (Rámcový vzdělávací program) pro předškolní vzdělávání. Každá kapitola obsahuje množství námětů na hry, písničky, básničky, říkadla i návrhy dramatizací. Většina písniček je doplněna notovým záznamem.

Každý z měsíců je věnován jednomu tematickému okruhu, k němuž se vztahují všechny nabízené aktivity. V rámci kapitol však na sebe tyto aktivity nijak nenavazují a je možné zařazovat je v libovolném pořadí. Každou aktivitu provází doporučení, pro jakou úroveň pokročilosti je vhodná, s jak velkou skupinou lze pracovat, do jakých prostor se aktivita hodí, co je jejím cílem, jak je časově náročná a zda je nutná nějaká předchozí příprava. Aktivity samotné jsou rozděleny na pohybové, hudební, rytmizační, opakovací, procvičovací a výtvarné. Náměty pro práci s dětmi představí možné využití aktivity, nechybí ani různé variace a doplňující poznámky.

Závěr publikace nabízí slovníček výrazů a vět často užívaných při hodinách.

Výuka děti metodou TPR

Autorka je zastánkyní výuky děti pomocí metody TPR (Total Physical Response). Stupeň psychického i fyzického vývoje předškolních dětí se od školáků často diametrálně odlišuje a jejich možnostem je třeba také přizpůsobit styl výuky. Děti předškolního věku ještě neumí číst a psát, při správně zvoleném způsobu výuky si však cizí jazyk mohou osvojit zcela nenásilně a bezděčně.

V raném věku se dítě učí právě formou TPR, která využívá bohaté mimiky a čilé gestikulace, většina pokynů by měla být provázena vhodným pohybem a názornými příklady. Protože u dětí v tomto období převládá paměť mechanická a se záměrným zapamatováním lze počítat až zhruba kolem pátého roku, je třeba při výuce pamatovat na neustálé opakování. Není třeba obávat se jakéhokoliv omrzení, malé děti milují známé situace i aktivity a jejich opakování se zpravidla nebrání. S velkým ohlasem se obecně setkávají různé rutinní aktivity, úvodní a závěrečné fáze hodin i další zažité stereotypy.

Škola hrou

K výuce předškoláků by měl pedagog vždy přistupovat citlivě a děti by v podstatě ani neměly postřehnout, že se něco učí. Nikdy nekončící zábavná hra v přátelské atmosféře dá malému žáčkovi mnohem víc než bezduché učení slovíček zpaměti. Při výuce je žádoucí využívat rozmanité pomůcky, hračky, obrázky apod., vyučující by neměl zapomínat na pochvaly, povzbuzení a případně i motivaci v podobně drobných odměn. Obzvláště v raném věku je třeba dbát na střídání různých aktivit i pracovního prostředí.

V ideálním případě by se angličtina měla prolínat celým dnem, přesto je však vhodné zařadit během týdne i několik pravidelných hodin, které probíhají podle stálého scénáře (tzn. zahájení, zahřívací aktivita, hlavní část hodiny, procvičování a závěr, příp. zadání domácího úkolu).

Autorka knihy Bc. Iva Hennová je ředitelkou jazykové školy a svou příručku směřuje všem, kteří chtějí děti seznamovat s angličtinou formou her, básniček, písniček, dramatizací, poslechu, pohybových aktivit nebo jiným zábavným způsobem.

 

Eva Šilerová
Zdroj: www.jazyky.cz