Cesta k vibrujícímu zdraví

Cesta k vibrujícímu zdraví

Lowen, Alexander; Lowen, Leslie

Portál, 2016

269 Kč215 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Bioenergetika představuje způsob, jak chápat lidskou osobnost z hlediska jejího těla a energetických procesů. Jde též o způsob terapie, která kombinuje práci s tělem a myslí, aby lidem pomohla řešit jejich emoční problémy a realizovat vlastní potenciál. Po krátkém, přehledném úvodu autor knihy a zároveň zakladatel bioenergetiky předkládá přes 100 cvičení zaměřených na různé fáze cvičení, polohy i tělesné oblasti. Připojuje rovněž expresivní a sexuální cviky i masážní techniky. Radí, jak cvičit doma či ve skupině. Bioenergetické cviky mají snížit napětí svalů, navodit přirozené dýchání, odstranit energetické bloky a zvýšit schopnost zakoušet příjemné pocity. Kniha je zaměřena na odborníky v oblasti tělové psychoterapie i na zájemce o bioenergetická cvičení, pro něž jsou všechny cviky podrobně popsány, ilustrovány a obsahují otázky pro zpětnou vazbu.
Alexander Lowen, M. D., byl americký psychoterapeut a tvůrce bioenergetiky. Studoval u Wilhelma Reicha a jeho práce podnítila řadu dalších škol psychoterapie zaměřené na tělo. Je autorem 14 knih, v Portále vyšla jeho Bioenergetika (naposledy 2015).

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Manuál bioenergetických cvičení

 • Překladatel:Lorenc, Jan

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1121-1

 • Počet stran / vazba:176 / Brožovaná

 • Rok vydání:2016

 • Kód:11205801

 • EAN:9788026211211

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Alexander Lowen (1910-2008) představuje klasika v oblasti bioenergetiky a celkově práce s tělem. S jeho jménem prakticky vždy přichází informace o tom, že byl studentem Wilhelma Reicha. Vypracoval bioenergetickou analýzu jako formu propojení duše a těla v psychoterapii. Z jeho původní práce se rozvinula bioenergetika, na niž navazovaly a navazují další proudy a směry práce s tělem. V roce 2007 byla založena Nadace Alexandera Lowena (www.lowenfoundation.org), jejímž úkolem je navazovat na tradici jeho práce a dále ji rozvíjet. Nyní ji řídí jeho syn Frederic. Na jejích stránkách naleznete pestré informace o životě a práci Alexandera Lowena, o knihách, akcích; je též otevřena oborovým diskusím.

  V publikaci Cesta k vibrujícímu zdraví společně se svou ženou na úvod stručně prezentují, co je bioenergetika, jaké hlavní pojmy jsou s ní spojeny a co znamenají. Primárně se zabývají praktickým uplatněním bioenergetického přístupu. Navazují oblastmi, s nimiž je bioenergetika úzce propojena a o nichž by čtenář měl mít přinejmenším základní povědomí. Navazují druhou částí, cvičeními. Uvádějí tzv. standardní cvičení rozdělená podle zaměření a dále podle pozic a dominujících částí těla, dále výrazová a cvičení zaměřená na sexualitu. Neopomíjejí cvičení s bioenergetickou stoličkou. Připojují i masážní techniky pro cvičení v párech. Cvičení jsou doplněna názornými nákresy. V poslední části se zastavují u pravidelného cvičení - doma a ve skupině.

  Za důležité považuji upozornění autorů, které vede čtenáře k opatrnosti. Varují je před uplatňováním silového a výkonového přístupu, naopak nabádají čtenáře, aby důraz kladli na rozvíjení kontaktu s tělem. Rovněž upozorňují, že cvičení nenahrazuje terapeutickou spolupráci.

  Myslím si, že instrukce jsou zbytečně komplikovány snahou o doslovný překlad typu „ohněte hlavu dopředu a vzad“, „dozadu mířící pánev“, „ohněte se do oblouku dozadu a pánev nahněte dozadu, aniž byste narušili oblouk těla“ navzdory srozumitelnějším ekvivalentům v češtině. Čtenáři se musejí potýkat i s hojným nadužíváním přivlastňovacích zájmen.

  V Cestě k vibrujícímu zdraví oceňuji názornost, praktický přístup (včetně nákresů), dále etický rozměr varující čtenáře před neuváženým aplikováním cvičení. Autoři v neposlední řadě vlídně instruují čtenáře, jaké cviky jsou prospěšné a proč, kdy a jak je cvičit. V závěru knihy neopomínají ani seznam literatury.

  Kniha komplexně doplňuje dosavadní knižní přispění autora, v češtině se konkrétně jedná o tituly Bioenergetika (2015) a Radost: podvolte se tělu a životu (2016), a nabízí cvičení pro každodenní užívání. Knihu současně považuji za cenný přínos k tématu stále více se rozvíjející práce s tělem v psychoterapeutickém kontextu. Příznivci bioenergetiky se k této knize bezesporu budou vracet pro inspiraci a vedení.

  Dagmar Brejlová, psycholožka, psychoterapeutka a překladatelka
  www.brejlova.cz/

  - Lowen, Alexander, Lowen, Leslie : Cesta k vibrujícímu zdraví - recenzent Dagmar Brejlová

 • Nepohodlí, bolesti a utrpení se neobjevují nějakým zázrakem, náhodou ani nejsou trestem, který na nás někdo odněkud sesílá. Na své duševní a tělesné problémy si zaděláváme dlouho. Míra našeho utrpení je většinou přímo úměrná tomu, jak moc sami sobě lžeme o sobě, násobeno dobou, po kterou tak činíme. Pokud nás náš současný stav již unavuje a cítíme silný impuls ke změně, můžeme začít pravdivostí a opravdovostí k sobě. To způsobí kvalitativní posun v našem bytí. Pak můžeme pomalu začít odstraňovat to, co jsme sami sobě způsobili. Dlouholeté setrvávání v nejrůznějších vzorcích a programech se většinou projeví jako množství napětí, stažení a zatuhnutí v různých částech a vrstvách našeho psychofyzického systému. Naše tělo má v sobě naštěstí hlubokou moudrost, která daleko přesahuje naše běžné já a také disponuje sebeopravnými mechanismy, které nás udržují při životě a neustále formují. Pokud těmto silám půjdeme aktivně naproti a začneme s nimi spolupracovat, našemu tělu a mysli se začne rychle vracet původní pružnost a kapacita.

  V této knize najdeme tolik potřebná cvičení, která doplňují veřejnosti široce dostupné, možná trochu pasivnější terapie. Pokud čtenář překoná prvotní ostych a směle se pustí do cvičení popsaných v knize, vydá se tak na neobyčejně dobrodružnou cestu, kde jeho mysl doprovázejí další dva spojenci, tělo a emoce. Hned první základní vibrační a uzemňovací cvik, popsaný v textu, přináší velký zážitek. Přivádí nás do tady a teď, důkladně nás spojuje s tělem a způsobuje nabití a tolik potřebné uvolnění napětí. Tělo se stává pružnějším, živějším a objevuje se pocit radosti a spokojenosti.

  Cvičení také umožňují důvěrné poznání toho, co v nás je, ať už to nyní vnímáme jako negativní či pozitivní. Tím, že se seznamujeme s jednotlivými cviky a zasazujeme je do kontextu, který Alexander a Leslie Lowenovi nabízejí, naplňujeme význam nápisu Poznej sám sebe, který byl nad vchodem delfské věštírny starého Řecka.

  Tento manuál bioenergetických cvičení vypadá jednoduše, ale cvičení v něm obsažená mají překvapující účinky. Umožňují znovu spojit tělo, emoce a mysl do koherentní jednoty. Přinášejí sebeuvědomění, spokojenost a vnitřní klid. Propojují nás se Zdravím.

  Martin Srdce
  www.kranio.eu/1948-2/

  - Lowen, Alexander, Lowen, Leslie : Cesta k vibrujícímu zdraví - recenzent Martin Srdce

Čtenářské recenze

 • Lowen, Alexander, Lowen, Leslie : Cesta k vibrujícímu zdraví - Petra Pospíchalová
  generace21.cz/163689-vydejte-se-na-cestu-k-vibrujicimu-zdravi-se-stejnojmennou-knihou-zasvecenou-bioenergetice/

  Chtěli byste zvýšit svoji životní energii a být tělesně i emočně zdraví? Vyzkoušejte bioenergetiku, jejíž praxi představují ve své knize manželé Lowenovi.

  Věřím, že naše lidská těla jsou úzce spojena s naší myslí a reagují na to, co se v ní odehrává. Tato myšlenka je i podstatou bioenergetiky, se kterou nás autoři knihy Cesta k vibrujícímu zdraví dopodrobna seznamují, a to jak prostřednictvím teorie, tak, a to především, díky praktickým cvičením.

  Seznamte se s bioenergetikou

  Autoři publikace Alexander a Leslie Lowenovi si uvědomují, že tělo a mysl se mohou vzájemně ovlivňovat. Fyzické zdraví je podmíněno emocionálním a naopak a to vše je dle bioenergetiky podřízené energetickým faktorům. Pokud má člověk dostatek energie, může se vypořádat s problémy emocionálního původu, pokud je však jeho energie na velmi nízké hladině, musí ji nejdříve v těle rozvibrovat a uvolnit. Příkladem může být člověk, který nemůže dosáhnout sexuálního vzrušení či vyvrcholení, protože je nějakým způsobem, nejčastěji v důsledku emočního traumatu, utlumen, má zablokovaný proud energie, a tak si jednoduše nemůže pomoct přímým vyvoláváním vzrušení. Musí tedy zvolit cestu skrze bioenergetiku, začne probouzet zmrtvělé oblasti na svém těle prostřednictvím dýchání, uvolnění pánve a svalů konečníku apod. Postupně v těchto oblastech znovu začne proudit energie a on se bude moct zbavit svých problémů.

  Autoři nicméně upozorňují, že daná cvičení nejsou vhodná při obzvláště závažných emocionálních problémech. V takovém případě odkazují na profesionální

  Pronikněte do zanedbávaných oblastí vašeho tělapomoc.

  Po úvodním seznámení s bioenergetikou a pojednání o pohyblivosti lidského těla, za jehož přirozenost je pokládána vibrační aktivita, se autoři prostřednictvím několika praktických cvičení snaží objasnit fungování určitých oblastí v lidském těle či emočním vědomí.

  • Uzemnění – Aby člověk dosáhl základního pocitu jistoty, musí být ve svém těle uzemněn a být schopný se uvolnit, nebát se pádu a selhání, uvolnit se ve svých emocích. Znamená to mimo jiné, že si osvojím cviky, které mě uzemní, uvolním se v kolenou, povolím břicho a nebudu ho nepřirozeně stahovat dovnitř apod. Díky těmto cvičením mohu odstranit nezdravé tělesné návyky.

  • Dýchání – Základem zdraví je správné dýchání. Čím více máme kyslíku, tím víc do nás proudí energie. Většina z nás má však tuto základní oblast narušenou. Jak se v knize dočteme: „Dospělí lidé mají sklon k narušenému způsobu dýchání z důvodů chronického svalového napětí, které jejich dech omezuje. Tyto tenze jsou důsledkem emocionálních konfliktů, které prožili během svého vývoje.“ Autoři v knize uvádějí principy zdravého dýchání a představují cviky, které člověku dopomůžou dýchat spontánněji. Cvičení jsou zaměřená na břišní dýchání, dýchání s rozpohybovanou pánví či s rozvibrovanými končetinami.

  • Sexualita – Sexuální zdraví je totožné se zdravím emocionálním. Aby byl člověk sexuálně zdravý, musí odstraňovat z těla napětí a rozpouštět emocionální bloky. Základem sexuálního zdraví je dle autorů otevřená pánev, uvolněný zadek, prohloubené dýchání. K výkladu najdete praktické cviky.

  • Sebeovládání a sebevyjádření – Pokud má člověk problém s vyjadřováním pocitů, výrazně to snižuje jeho vitalitu a narušuje tělesné chování. Je třeba se učit svoje emoce přirozeně projevovat a osvojit si zdravé sebeovládání, které nás uchrání od nechtěného plýtvání energie a snižování vlastní sebehodnoty, např. při hysterickém záchvatu, kdy nad sebou ztrácíme kontrolu. Vyzkoušet si sebevyjádření a sebeovládání můžete například při cvicích s pohybem kopnutí.

  • Schopnost být v kontaktu – Tuto schopnost autoři považují za zcela základní, jak sami tvrdí: „Skrze své tělo vnímáme, co se děje v našem okolí, protože naše okolí působí na naše tělo a smysly. Čím jsme živější, tím jsou naše vjemy jasnější a ostřejší. Všimli jste si, jak je všechno jasnější a zřetelnější, když se cítíte dobře? Stejně tak když se cítíte depresivně, všechno vypadá šedě a nevýrazně.“ (Cesta k vibrujícímu zdraví) Základem je tedy už samotné vnímání vlastního těla. Je nutné si uvědomit, kde cítíme ztuhlost a strnulost, které brzdí proud vzrušení a cítění. Přínosné je například už jen uvolnit záda.

  V druhé části je kniha praktickým manuálem s množstvím přesně popsaných cviků a jiných technik zaměřených na konkrétní výše jmenované oblasti. Cviky jsou dopodrobna vysvětleny, jak z hlediska jejich provedení, tak působení, a jsou doplněny otázkami, při kterých si člověk uvědomí své pocity z daných cvičení.

  U některých cvičení jsou užívány i pomůcky jako srolovaný ručník či stolička apod. Kromě tělesných cviků najdete v knize i další techniky práce s tělem, například nejrůznější masáže či výrazové cviky. Ačkoli vypadají dané praktiky na první pohled banálně, mají na tělesnou kondici hluboký dopad, což budete sami moct potvrdit po delším praktikování.

  Naciťte se na své tělo a doveďte ho k vitalitě

  Popsaná cvičení jsou doprovázena ilustracemi Waltera Skaleckého, které mohou na mnohé působit ne příliš přitažlivě. Ilustrace jsou vykresleny značně realisticky bez snahy idealizovat. Dle úvodní fotky usoudíme, že ilustrátor zachytil na svých obrázcích přímo autory samotné. V knihách o tělesném cvičení narážíme většinou na fotky mladých vysportovaných lidí s dokonalými tělesnými proporcemi. V knize manželů Lowenových se však ilustracemi příliš nepotěšíte, možná budou obrázky postarších cvičících lidí v prapodivných polohách na mnohé působit až směšně. Nicméně mám takový pocit, že i to je strategie autorů. Jak sami zmiňují. Jde především o samotného čtenáře a jeho přístup k vlastnímu tělu:

  Vzhledem k tomu, že mnoho lidí není v kontaktu se svým tělem a zřídka jej aktivně používají jinak než mechanicky, budou jim bioenergetická cvičení zpočátku připadat divná a stresující. Polohy vypadají nepřirozeně, můžete se při nich cítit trapně nebo se třeba objeví bolest.

  Je zde silná snaha ukázat lidské tělo v jeho přirozenosti, nevyumělkované, neidealizované. Aby člověk mohl své tělo snadněji přijmout a uvolnit, bez ohledu na nějaké smyšlené vzory a ideály.

  Knihu upotřebí každý z nás, zejména pak ti, kteří se potýkají s nějakými psychickými či tělesnými neduhy, nebo cítí, že je jejich tělo strnulé, plné bloků, bez vitality a pružnosti. Cvičení jsou především prostředkem, jak se dostat do kontaktu s vlastním tělem a zvýšit svoji životní energii a elán. Hodí se při rozpouštění lehčích emočních bloků a problémů. Poznatky z bioenergetiky lze využít v každodenním životě, pokud člověku schází energie do určitých činností, nepomáhá mu pozitivní myšlení, může začít od svého těla a nejdříve navýšit svoji vnitřní energii. Zkrátka nejdřív v sobě rozvibrovat životní sílu, která byla utlumena.

  Aby však byla kniha člověku skutečně k užitku, je třeba se nechat podstatou bioenergetiky zcela pohltit, a jak autoři sami naznačují, uváděná cvičení provádět procítěně, hluboce ponořeni do svého těla. Kniha je teda stavěna pro ty trpělivější z nás. Sama mohu potvrdit, že když jsem zkoušela uváděná cvičení a skutečně jsem se soustředila, výsledky se dostavily.

  - 06.04.2017

 • Lowen, Alexander, Lowen, Leslie : Cesta k vibrujícímu zdraví - Martin Srdce
  www.kranio.eu/1948-2/

  Nepohodlí, bolesti a utrpení se neobjevují nějakým zázrakem, náhodou ani nejsou trestem, který na nás někdo odněkud sesílá. Na své duševní a tělesné problémy si zaděláváme dlouho. Míra našeho utrpení je většinou přímo úměrná tomu, jak moc sami sobě lžeme o sobě, násobeno dobou, po kterou tak činíme. Pokud nás náš současný stav již unavuje a cítíme silný impuls ke změně, můžeme začít pravdivostí a opravdovostí k sobě. To způsobí kvalitativní posun v našem bytí. Pak můžeme pomalu začít odstraňovat to, co jsme sami sobě způsobili. Dlouholeté setrvávání v nejrůznějších vzorcích a programech se většinou projeví jako množství napětí, stažení a zatuhnutí v různých částech a vrstvách našeho psychofyzického systému. Naše tělo má v sobě naštěstí hlubokou moudrost, která daleko přesahuje naše běžné já a také disponuje sebeopravnými mechanismy, které nás udržují při životě a neustále formují. Pokud těmto silám půjdeme aktivně naproti a začneme s nimi spolupracovat, našemu tělu a mysli se začne rychle vracet původní pružnost a kapacita.

  V této knize najdeme tolik potřebná cvičení, která doplňují veřejnosti široce dostupné, možná trochu pasivnější terapie. Pokud čtenář překoná prvotní ostych a směle se pustí do cvičení popsaných v knize, vydá se tak na neobyčejně dobrodružnou cestu, kde jeho mysl doprovázejí další dva spojenci, tělo a emoce. Hned první základní vibrační a uzemňovací cvik, popsaný v textu, přináší velký zážitek. Přivádí nás do tady a teď, důkladně nás spojuje s tělem a způsobuje nabití a tolik potřebné uvolnění napětí. Tělo se stává pružnějším, živějším a objevuje se pocit radosti a spokojenosti.

  Cvičení také umožňují důvěrné poznání toho, co v nás je, ať už to nyní vnímáme jako negativní či pozitivní. Tím, že se seznamujeme s jednotlivými cviky a zasazujeme je do kontextu, který Alexander a Leslie Lowenovi nabízejí, naplňujeme význam nápisu Poznej sám sebe, který byl nad vchodem delfské věštírny starého Řecka.

  Tento manuál bioenergetických cvičení vypadá jednoduše, ale cvičení v něm obsažená mají překvapující účinky. Umožňují znovu spojit tělo, emoce a mysl do koherentní jednoty. Přinášejí sebeuvědomění, spokojenost a vnitřní klid. Propojují nás se Zdravím.

  - 06.04.2017

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)