Hry na dlani

Hry na dlani

Kalábová, Naděžda

Portál, 2020

255 Kč204 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kniha obsahuje velké množství námětů pro tvořivé hry a činnosti, které si kladou za cíl hravou formou upevňovat učivo prvního stupně základní školy. Ale nejen to! V knize lze nalézt i hry pro upevnění třídního kolektivu, k náplni třídnických hodin, hry zaměřené na kooperaci mezi dětmi, podporu všímavosti, soutěživé hry a hry do přírody nebo na hřiště. Knihu tedy mohou využít pedagogové jak ve škole, tak i ve školní družině, na zájmovém kroužku nebo děti a rodiče doma.
Hry v knize obsažené rozvíjí čtenářskou gramotnost, pochopení a porozumění čtenému textu, jeho samotné tvoření. Pomáhají s uvědoměním si základních matematických operací a vedou děti k tomu, aby si všímaly matematiky v běžném životě kolem sebe (v podobě míry, váhy, vzdálenosti atd.). Rozvíjí obecné vědomosti z oblasti prvouky, přírodovědy, vlastivědy a etiky.
Naděžda Kalábová působí v oblasti mimoškolní výchovy a vede kurzy pro pedagogy. V Portále vydala knihy Příroda plná her, hry plné přírody a Hry plné nápadů a fantazie.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Do školy i mimo ni

 • Ilustrátor:Drobný, Libor

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1571-4

 • Počet stran / vazba:152 / Brožovaná

 • Rok vydání:2020

 • Kód:11108201

 • EAN:9788026215714

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze


 • Kalábová, Naděžda: Hry na dlani - autor recenze: Žaneta Křížová

  http://vytvarna-vychova.cz/hry-na-dlani/

  Kniha je primárně určena pro děti 1. stupně ZŠ. Pedagogové hry využijí v hodinách českého jazyka, matematiky, prvouky, tělocviku, ve školních družinách i dětských táborech. Hry bych se nebála nabídnout ani žákům 2. stupně ZŠ, pro které by se mi vůbec nezdály banální. A dovolím si tvrdit, že většina je vhodná i předškolní děti. Učitelky MŠ si sice budou muset nejdříve zásobník podrobněji pročíst a zjistit, jaké hry jsou pro tuto věkovou skupinu zvládnutelné, ale není potřeba se bát, že byste hledali jehlu v kupce sena – her vhodných i do MŠ jsem v knize našla plnou řadu.

  Z obsahu jsem napočítala 266 her, což je poměrně obsáhlý zásobník her. Vždy na začátku kapitoly je vepsáno, co dané hry rozvíjí, procvičují, prohlubují, učí, co si díky nim děti uvědomují, osvojují atd. Kniha je velmi dobře formálně řešená, snadno se v ní orientuje, je doplněna o černobílé ilustrace přibližující provedení vybraných her. Hry obsahují stručný avšak pochopitelný popis a v případě, že ke hře potřebujete pomůcky, jsou uvedeny ihned pod nadpisem. Autorka volila pomůcky nenáročné na jejich přípravu i dostupnost.

  Protože jsem učitelkou MŠ, zaměřím se ve své recenzi na vhodnost her pro tuto věkovou skupinu u jednotlivých tematických kapitol.

  Hry s písmeny textem a jazykové hry vychází z dovedností psaní, čtení a jsou tedy vhodné pro školáky. I druhá kapitola: Hry s čísly, tvary, mírami a časem obsahující hry na odhady vzdáleností, váhy, času, řazení čísel, počítání, najdou největší uplatnění ve škole. Většinu her do prvouky by už ale předškoláci zvládli. Navíc se perfektně dají zařadit do témat. Jen tam, kde děti pracují s lístečky se slovy, by bylo potřeba je nahradit obrázky. Žáci zde například zapisují, kolik viděli při vycházce druhů stromů, pojmenovávají postavy z ilustrace, reagují na nepravdivou větu, hledají stejné zvíře podle jejich zvuku. Hry do tělocvičny a na hřiště; hry v kruhu – u těchto dvou kapitol se jedná o klasické hry, při nichž nejsou potřeba žádné znalosti, běžně je zapojujeme ve školce. Pokud nejste odpůrci příležitostných soutěží, načerpáte i zde mnoho inspirace. Nejedná se o nikterak složité hry – např. obutí židle poslepu, foukání do kuličky, namotávání provázku na toaletní ruličku. Při hrách na všímavost děti hádají po hmatu, co je ukryté v ponožce; hledají tikající budík, snaží se popsat pohyby, jak šly za sebou, které pedagog předváděl; postupují podle pokynů při práci s papírem, reagují příslušným zvukem na číslo řečené učitelem. Náročnější hry najdeme v kapitole: Hry na třídnické a suplovací hodiny, kdy mají děti za úkol popsat předměty, cestu; řídit třídu jako dirigent, vytvářet rýmy ke svému jménu, najít konkrétní věc a přinést ji, kreslit poslepu, lovit jablko za stopku ústy; vymyslet, co by řekly předměty, kdyby uměly mluvit (postel, mýdlo, míč). Je zde plno her vyžadující psaní, proto je tato kapitola vhodná jen pro školní děti.

  Po prvních stránkách jsem měla dojem, že publikace je skutečně určena jen pro mladší školní věk. Od prvouky jsem pomalu začala měnit názor a po důkladném prostudování celé knihy mohu říct, že publikaci hojně využijí i učitelky předškoláků. Z knih se zásobníky her bude tato patřit v mé knihovně mezi TOP! Oceňuji na ni nejvíc to, že skoro každá hra v sobě obsahuje vzdělávací potenciál, je neotřelá, zábavná a k jejich provedení není potřeba skoro žádných pomůcek.

  autor recenze: Žaneta Křížová
  http://vytvarna-vychova.cz/hry-na-dlani/

  - 25.11.2020


 • Kalábová, Naděžda: Hry na dlani - autor recenze: Jana Pokorná

  Hrajeme si všichni, velcí i malí. Zabavit ale děti, které chodí do naší školní družiny, oddílu nebo třeba skautského střediska, může být především pro začínající pedagogy a vedoucí náročnější. I když internet skýtá různé herní zásobníky, je vždycky fajn sáhnout i po knížce. V publikaci Naděždy Kalábové najdeme hry, které jsou určeny pro různé situace a do různých prostředí. Můžeme si hrát v prvouce, na hřišti, s písmeny nebo geometrickými tvary. Učitele potěší hry na suplované třídnické hodiny a ty, kdo mají ve třídě nebo v oddíle nadané děti, pak hry s písmeny a čísly. Prostě každý si najde to své. Předností knihy je její velká praktičnost. K nabízeným hrám potřebujeme totiž jen takové pomůcky, které se v našich třídách a klubovnách obvykle nacházejí, a není třeba nějaké zvláštní chystání. Hry můžeme různě kombinovat a obměňovat a lze je využít i jako základ celoročních her, které jsou oblíbené jak v družině, tak v oddílové praxi. Nechybí zde ani tipy na různé soutěže, které jsou zajímavým zpestřením.

  Předností knihy Naděždy Kalábové je její velká praktičnost. Kniha, kterou pro pedagogy připravila, si najde své místo jak ve škole, tak v oddílových knihovničkách, protože ji lze otevřít kdekoli a vybrat si hru, která se nám právě hodí.

  autor recenze: Jana Pokorná
  Recenze byla zpracována pro Informatorium 3-8 5/2020

  - 14.07.2020


 • Kalábová, Naděžda: Hry na dlani - autor recenze: Lenka Štveráčková

  https://www.tvojechvilka.cz/hry-na-dlani-do-skoly-i-mimo-ni/

  Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení, jejich vnitřní prožívání, nápaditost, samostatné myšlení, představivost, učí se spolupracovat ve skupině, naslouchat ostatním a prezentovat vlastní myšlenky, rozvíjíme slovní zásobu a zároveň učíme správné komunikaci. Hra je nejdůležitější věc v životě dítěte. Prostřednictvím hry děti zkoumají prostředí, poznávají běžné situace ze života, baví je hrát si s něčím, či s někým. Poskytuje jim legraci, zábavu, smysluplné trávení volného času, či možnost zažít dobrodružství.

  Co vlastně v knize najdete?

  Tato kniha nabízí dětem i dospělým soubor her, který je určen dětem prvního stupně. Hry lze využít při volnočasových aktivitách v družině, školních klubech, hodinách českého jazyka, matematiky, prvouky a nejen tam. Hry jsou tematicky rozděleny na hry s písmeny, texty, jazykové hry, které se nejvíce budou hodit do hodin českého jazyka, případně logopedie. Když potřebujete procvičit slovní zásobu, dále jsou zde hry s čísly, tvary, mírami a časem, které se skvěle hodí do hodin matematiky, také zde najdete hry do prvouky, na hřiště, do tělocvičny, různé soutěže, které využijete kdekoliv, také hry podporující všímavost a nakonec hry na různé třídnické či suplované hodiny. Každá hra je detailně popsaná, co budete potřebovat, jak bude hra probíhat a co touto hrou děti procvičují. Jsou zde uvedeny různé příklady, jak hru obohatit dle počtu dětí i různých věkových skupin.

  Cílem této knihy je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti. V rámci výuky lze u dětí vzbudit zájem probíraného tématu, když jim ozvláštníte hodinu touto příručkou a vyberete nějakou super hru. Jejich pozornost se během chvíle změní a vy jako pedagogové z toho vytěžíte maximum. Na konci této publikace naleznete literaturu, která byla použita v knize.

  Publikace je plná námětů pro práci s dětmi, za což jí dávám velké plus. Kniha se mě moc líbila a rozhodně jí doporučím. Našla jsem v ní opravdu hodně inspirace. Jako učitelka ji rozhodně využiji při své praxi, i při pořádání příměstských táborů, když potřebuji najít nějakou zajímavou a neokoukanou hru a děti zaujmout. Autorka doplnila tuto příručku o úsměvné ilustrace, které vás pobaví.

  Kniha je primárně určena pedagogům prvního stupně, vychovatelkám školních družin, či školních klubů, také vedoucím zájmových kroužků, ale i rodičům dětí, kteří se chtějí se svými dětmi pobavit a zažít tak příjemné chvíle.

  - 13.05.2020

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)