Soutěžte o knihu 2018-10Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Soutěžte o knihu 2018-10Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Když mozek pracuje jinak

Když mozek pracuje jinak

Vaše cena s DPH
195 Kč 176 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Podtitul
Specifické mozkové poruchy nebo různé odchylky od běžného fungování mozku
Překladatel
Foltýn, Jan
Nakladatel
Portál
ISBN
80-7367-066-6
Počet stran / vazba
120 / Brožovaná
Rok vydání
2006
Kód
11203301
EAN
9788073670665
Obálka v tiskové kvalitě


Specifické mozkové poruchy nebo různé odchylky běžného fungování mozku jsou často pro lidi záhadnými nemocemi nebo extravagancemi, s nimiž si nevědí rady. Kniha u nás známých autorů je stručným úvodem do problematiky mozkových dysfunkcí, rozděleným do deseti kapitol. Každá z nich začíná diagnostickým testem s otázkami, pokračuje populární charakteristikou nemoci s odbornými popisy mozku, kazuistikami (např. slavných osobností) a radami, jak se s dysfunkcemi vyrovnat nebo je překonat. Nechybí odkazy na literaturu.Kniha je psána pro ty, kdo mají specifické mozkové poruchy nebo variabilní odchylky (levorukost, dyslexii, absolutní sluch, poruchu pozornosti, sezónní afektivní poruchu, autismus, sklon k alkoholismu, synestesii apod.), a jejich blízké, využijí ji i pracovníci pomáhajících profesí.

Allen D. Bragdon, David Gamon: Když mozek pracuje jinak

Specifické mozkové poruchy nebo různé odchylky od běžného fungování mozku.

Podtitulek publikace naznačuje, jakou kategorií odchylek se autoři zabývají.Výběr témat vysvětlují autoři, kteří jsou pracovníci The Brainwaves Center, možností zkvalitnění života jedinců s uvedenými problémy. Doufají, že informace, předané knížkou, dodají všem, jichž se týkají, potřebnou sílu, porozumění a pochopení. K užité terminologii, označení „bytostí, které se nevymykají z normálu“ či „normální život“ lze mít výhrady. Ostatně o normalitě a abnormalitě ve společenských vědách bylo již dosti řečeno – člověka jako součásti lidského společenství lze těžko označovat za „normálního“ či „abnormálního“, jistě lze obtížně definovat i „normální život“.
Publikace hodlá seznámit čtenáře spíše čtivou než vědeckou formou s výběrem 10 témat (ADHD, alkoholismus, autismus, déja vu, dyslexie, lateralita, absolutní sluch, fotografická paměť, sezonní afektivní porucha a synestezie). V této souvislosti nepovažuji za seriozní uvádět procentuální údaje blíže neupřesněných výzkumů (např. s. 67). Pozorný, alespoň v základech informovaný čtenář bude zřejmě při přehlédnutí obsahu vnímat jistou nesourodost témat ( např. zařazení problematiky autismu pro svou složitost a závažnost je diskutabilní). Ne vždy jsou tvrzení, která uvádějí autoři, dodnes platná, přesná. Jednotlivá témata jsou zpracována totiž na základě odborných pramenů, která začínají rokem 1900 (s.51), přes r. 1968 (s.91), 1976 (s.90), 1982 (s.91) a další, k nejnovějším z r. 2000. Seznamy těchto pramenů jsou pečlivě uvedeny za každou kapitolou. Dlužno poznamenat, že v oblasti neurologie, psychiatrie, psychologie, ale i třeba speciální pedagogiky, časová „mezera“ šesti let může znamenat dosti podstatný posun ve vědeckých poznatcích .
Pokud si čtenář nebude klást přílišné nároky na přesnost a aktuálnost informací, lze publikaci doporučit jako spíše zjednodušeně, někdy i jen jednostranně informující o uvedených odlišnostech v oblasti změněných funkcí lidského mozku. Zřejmá snaha autorů po zařazení jen základních a podstatných informací není ve všech pasážích stejně zdařilá. Co když např. hloubavý čtenář začne pochybovat o svém duševním zdraví na základě neupřesněné informace, že „příliš mnoho déja vu může být příznakem duševní nemoci..“ (s. 49)?
Doporučovala bych větší obezřetnost při výběru publikací k překladům, zejména k jejich aktuálnosti.

PhDr.Marie Renotiérová, Ph.D.