Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Náměty pro školní družinu

Náměty pro školní družinu

Vaše cena s DPH
207 Kč 186 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Deset projektů s konkrétními činnostmi
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-802-9
Počet stran / vazba
152 / Brožovaná
Rok vydání
2010
Kód
11104903
EAN
9788073678029
Obálka v tiskové kvalitě


Konkrétní činnosti v 10 tematických projektech
Ve školní družině se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a je důležité, aby ho pobyt v družině těšil, aby tu každý zažil radost z činnosti, povzbudil svou zvídavost i ctižádost. Družina má osobnost dítěte rozvíjet a pomoci mu, aby dosáhlo úspěchu. Nejvýznamnější je přitom vhodná motivace a povzbuzování dospělým. Na začátku knihy jsou návrhy ročních, měsíčních i týdenních tematických plánů práce v družině. Hlavní obsah tvoří deset tematických projektů s konkrétními náměty, např. Tvořivá dílna, Když se chce, tak to jde, Chystáme se na výlet, S knížkami jsme kamarádi, Jak se žije jinde. Činnosti využívají různé formy práce tak, aby se děti všestranně rozvíjely, posilují tvořivé a aktivní prvky, podporují komunikaci a spolupráci mezi účastníky. Přitažlivé náměty lze využít i v jiných skupinách s dětmi ve věku od 6 do 11 let.

Zajímavě ve školní družině
Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a neměla by být chápána ani jako pouhá sociální služba, jako hlídání dětí. Pedagogická práce ve školní družině má svá specifika – dětem zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času.
Činnost ve školní družině by měla rozvíjet dítě v dovednostech důležitých pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit výchovy mimo vyučování ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. Děti se zde učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. Družina by měla napomoci posilovat osobnost každého jedince, pomoci mu najít se, profilovat a dosáhnout úspěchu. Největší roli zde hrají vhodná motivace, radost z činnosti, ctižádost, zvědavost a povzbuzování. Důležitou úlohu má školní družina i v prevenci sociálně patologických jevů. A nesmíme zapomínat ani na to, že dítě, které právě absolvovalo školní vyučování, netouží potichu sedět a „být hodné“!
Akce a soutěže nezacházejí do podrobností, těch je dostatek ve specializované literatuře. Měly by sloužit především k motivaci, jako náměty, z kterých si každý může vybrat podle svých možností, podmínek a svého založení. Samozřejmě je nebudeme provádět přesně v navrženém rozsahu, vždy si vybereme disciplíny, které nám vyhovují, doplníme je nebo upravíme.
Všechny aktivity uvedené v knize vycházejí z praxe školní družiny při ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře, z činností s dětmi od první do páté třídy. Jde tedy o prověřené konkrétní příklady, jak si lze jakýkoli námět upravit podle místních podmínek. Zde bych chtěla zvláš poděkovat Mgr. Marii Blahníkové, vedoucívychovatelce, za podporu a mnoho vynikajících nápadů, které jsme společně využily v práci s dětmi a které jsem s jejím svolením v knize použila.
Možná budete váhat nebo mít obavy, že navrženou činnost nezvládnete. Zkuste to. Poznáte s klasiky, že „když se chce, všechno jde“. Přeji vám hodně úspěchů a tvořivých nápadů!

Autorka