Vykročte z úzkosti

Vykročte z úzkosti

Tolimatová, Jarmila

Portál, 2019

259 Kč220 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Úzkost zažije během života každý, je běžnou součástí života. Tato publikace je věnována všem, kdo jí v životě mají více, než potřebují, a chtějí ji snížit. V tomto průvodci by autorka ráda nabídla možnosti těm, kteří chtějí svou úzkost zkusit ovlivnit sami. Úzkost umí životní prostor zúžit a vyplnit a někdy stačí nový úhel pohledu či tip na to, co nedělat, či spíše na to, co přestat dělat, aby se úzkost začala vytrácet a uvolnila místo jiným prožitkům.
Drobné příklady ze života pomohou úzkostným čtenářům přinést zážitek, že nejsou na obtíže sami, a jejich příbuzným přiblíží jejich prožitky.
Knihu uvítají lidé s úzkostnou poruchou, jejich blízcí a dále terapeuti a psychologové.
Mgr. Jarmila Tolimatová je psycholožka a psychoterapeutka, nejčastěji pracuje s dospělými s úzkostně depresivní problematikou.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Trénink pro dospělé

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1509-7

 • Počet stran / vazba:168 / Brožovaná

 • Rok vydání:2019

 • Kód:11207201

 • EAN:9788026215097

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Tolimatová, Jarmila: Vykročte z úzkosti - autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková

  https://www.online-psycholog.com/l/vykrocte-z-uzkosti-trenink-pro-dospele-jarmila-tolimatova/

  Poutavý obrázek knížky i poutavé téma určitě zaujmou nejednoho čtenáře z řad dospělých. Podle slov samotné autorky bylo jejím záměrem vytvořit cvičebnici pro lidi, kteří se potýkají s úzkostí, jež je omezuje v každodenním životě a zužuje jejich životní prostor. Byla sepsána pro ty, kdo se chtějí naučit své úzkosti porozumět a zvládat ji. Jarmila Tolimatová je antropoložkou, psycholožkou a absolventkou řady psychoterapeutických výcviků. Ve své psychoterapeutické praxi se věnuje hlavně klientům s úzkostnými poruchami či depresivním laděním a také lidem s různými formami závislosti. Díky řadě praktických zkušeností je její publikace o cca 160 stranách postavena na hlubším než jen teoretickém základě, což je nepochybně přínosné, stejně tak jako fakt, že se autorka v publikaci vyjadřuje srozumitelně a bez zbytečných odborných termínů, díky čemuž si může najít své příznivce nejen mezi odborníky, ale také mezi lidmi bez znalostí z oblasti psychologie.

  Je rozčleněna do devíti kapitol, na něž navazují odkazy na další odborné publikace a užitečné kontakty pro lidi s duševními poruchami, somatickými nemocemi, narušenými vztahy v rodině i jedince v krizové životní situaci. Co se týče samotných názvů mnoha podkapitol v knize, byly pro mě osobně žel lehce matoucí a místy až nesrozumitelné či nelogické. Jako příklad zmíním po sobě jdoucí menší kapitoly s názvy Úzkost součást života, Úzkost během života a Život v úzkosti, nebo Podkapitolu Pasti na úzkosti, která se dále (ne příliš logicky) dělí do krátkých oddílů nazvaných Co úzkost živí a Zkratky a léky, přičemž se mi nepodařilo pochopit, jaké zkratky má autorka na mysli.

  Za sebe musím napsat, že především z první poloviny knihy jsem byla zklamaná a nemohu se zbavit dojmu, že by publikaci prospěla ještě pečlivá korektura, která by se zaměřila nejen na jazykové prostředky, ale i na logickou návaznost jednotlivých informací. Pomineme-li spíše drobnější nedostatky, mezi něž řadím např. tvrzení, že úzkost ve svém životě podle odborných publikací zažije až třetina lidí, že v těle probíhá stresová reakce parasympatiku či to, že během stresové reakce srdce začne pumpovat krev, nemůžeme pominout hodně výraznou myšlenkovou neuspořádanost textu publikace, a to především v jeho první polovině, jak jsem zmiňovala výše. Setkáváme se se stejnými větami na jedné stránce, se stejným odstavcem v rozmezí pěti stran, či s myšlenkovými skoky mezi tématy evoluce, stresová pohotovost, možnosti ovlivnění úzkosti, depersonalizace, zdroje obav a opět evoluce a stresová reakce. Uprostřed kapitoly o poplašné fázi stresové reakce se najednou objeví příběh o řeckém bohu stád, který ovlivnil vznik slova panika a následně popis tělesných projevů pokračuje. K tomu všemu je v textu řada souvětí, u kterých se čtenář zastaví pro jejich složitou či nesprávnou stavbu. U popisu kognitivních omylů autorka používá místy sporné příklady a žel došlo i k tomu, že v příběhu z praxe je popisována žena, která se na počátku jmenuje Věra, ale ke konci se o ní píše jako o Petře.

  Mnohem více se mi líbí druhá polovina knihy, která je logicky lépe uspořádaná, obsahuje řadu velmi dobrých a promyšlených tipů pro pochopení úzkosti a její zvládání. Tato část je také na lepší jazykové úrovni a nabízí čtenáři konkrétní metody, jak s úzkostnými pocity pracovat. Jelikož se dle záměru autorky má jednat o cvičebnici, najde zde čtenář kromě již zmiňovaných příběhů z praxe také volné linky, na něž si může zapisovat vlastní myšlenky, postřehy, postupy či cíle a rozhodnutí, což hodnotím velmi kladně, protože je čtenář průběžně vedený k tomu, aby získané informace porovnával se svými vlastními prožitky a pokusil se praktické tipy reálně využít ve svém vlastním životě.

  Shrnu-li dojem z knihy, hodnotím velmi kladně záměr autorky poskytnout široké veřejnosti praktický manuál pro zvládání úzkosti i její doporučení, týkající se technik a účinných postupů. Ač to píšu nerada, rušivě na mě působí jazykové nedostatky, a hlavně nedostatky ve strukturování textu první poloviny této publikace, kde mi chybí nějaká promyšlená struktura a uspořádání myšlenek a teoretických poznatků, namísto přebíhání od jednoho tématu k druhému a zase zpět. I navzdory tomuto "nedotažení do konce" vnímám tuto knížku jako přínosnou jak pro lidi prožívající nadměrnou úzkost, tak pro jejich blízké, psychology, pedagogy či psychoterapeuty.

  -

Čtenářské recenze


 • Tolimatová, Jarmila: Vykročte z úzkosti - autor recenze: Vladěna Šnoblová

  http://casopisagora.cz/2020/12/vykrocte-z-uzkosti-trenink-pro-dospele/

  Stalo se vám někdy, že jste měli pocit naprosté paniky, neurčitého, ale přesto obrovského strachu, který vás až paralyzoval? Nebo jste měli úzkosti tak silné, že jste měli strach, že se dusíte nebo máte infarkt či nějakou jinou závažnou zdravotní potíž? Možná takové stavy znáte z různých stresujících či jinak náročných situací. Možná se s nimi setkáváte jen v běhu všedních dnů, kdy je toho prostě moc.

  Pokud se v některé z těchto situací poznáváte a zážitky úzkosti, napětí a obav často prožíváte, nebo pokud pracujete s klienty, kteří podobnými stavy trpí, může pro vás být tato kniha velmi užitečným a praktickým průvodcem.

  Kromě teoretického výkladu a vysvětlení, co se ve vašem těle v podobných situacích děje, představuje kniha praktický návod, jak s takovými stavy pracovat. Kniha je přehledně a systematicky strukturovaná a vždy po krátkém teoretickém výkladu je v ní vyčleněn prostor na vaše vlastní poznámky a postřehy.

  Kniha tak může sloužit i jako sebekoučovací příručka (nebo chcete – li pracovní sešit), která umožňuje nejen lépe porozumět problematice úzkosti a jejích projevů, ale také průběžně pracovat na lepším uvědomění si příčin prožívané úzkosti a na zvládání těchto potíží. Čtenář si může postupně osvojit nové strategie pro práci s úzkostí, které mu mohou nadále pomáhat při zvládání situací, které jsou pro něj náročné.

  Při práci s klienty lze tuto knihu využít jako praktický nástroj, který může poskytnout inspiraci v tom, jak srozumitelně klienty edukovat o jejich potížích, ale také může sloužit jako určitý „zásobník“ technik pro zvládání úzkosti, které můžeme klienty učit. Jedná se například o techniky práce s dechem nebo o využití prvků kognitivně – behaviorální terapie například ve smyslu omezení automatických myšlenek a bludných kruhů, ve kterých si lidé trpící úzkostí často cyklí a úzkost se tak zvyšuje.

  Kniha je velmi čtivě napsaná a zejména pro své praktické zaměření může být velmi přínosná.

  - 05.03.2021


 • Tolimatová, Jarmila: Vykročte z úzkosti - autor recenze: Chensie Ips

  http://www.svet-mezi-radky.cz/2020/02/recenze-vykrocte-z-uzkosti-jarmila.html

  Mgr. Jarmila Tolimatová, psycholožka a psychoterapeutka, vydala svůj debut Vykročte z úzkosti u nakladatelství Portál. Tato populárně naučná publikace, týkající se úzkosti, úzkostných poruch, psychologie, kognitivně-behaviorální terapie, autoterapie a psychoterapie je opravdu vzácným čtivem pro všechny, kteří s úzkostmi bojují.

  Styl psaní je dynamický, osobitý a především čtivý, jelikož autorka o námětu hovoří lidově a nezahlcuje vás odborností a zbytečně složitým stylem, který by nebyl k užitku. Ba naopak, zvolený styl má svou úroveň, ale přesto je snadno stravitelný a živý. Bez problému jej pročte nejen náročnější, ale i nenáročný čtenář a to je podle mého kýžené, když se jedná o úzkost, kterou může trpět kdokoliv.

  Úvod Úzkost - součást života pojala autorka stručně a upřímně, stejně jako svůj titul. Nejprve vás informuje o ústředním tématu, tedy úzkosti. Jak vzniká? Co ji podněcuje? Co vlastně je a jak může působit psychicky i fyzicky? S čím vším se člověk, trpící úzkostí, potýká? Myslím, že autorka téma plně vyčerpá a pak se zaměří na pomoc.

  Podstatné je, že pomoc je určená těm, kteří trpí úzkostmi a neberou žádné léky. Zkrátka v případě, že se s úzkostmi snažíte bojovat svými vlastními zbraněmi a hledáte pomoc, pak určitě narazíte na množství psychoterapií i fyzioterapií, jež jsou pro vás vhodné. Autorka je postupně zobrazuje od těch nejjednodušších, zakládající se především na dýchání až po ty složitější. Vše vám samozřejmě vysvětluje a ukazuje, co daný prvek dělá a jak pomáhá vašemu tělu. Poukazuje na to, co by se vám mohlo při boji s úzkostí hodit a přesto dává důraz na individualitu, což je podle mého naprosto úžasné, protože každému vyhovuje něco jiného a díky přístupu Jarmily Tolimatové si můžete metody přizpůsobit a přesně víte, díky jejímu výkladu, jak by na vás a vaše tělo měly působit.

  Publikace obsahuje také různé dotazy, které se vás týkají a které vám pomohou zaměřit se na úzkost a snad také najít příčinu, pokud se nebojíte být sami k sobě upřímní. V knize jsou pasáže, připravené pro psaní vašich myšlenek, návrhů atd. Vykročte z úzkosti se tak může stát vašim osobním deníkem vašich úzkostí, se kterými pak může o něco snáze bojovat. I když ten boj samozřejmě nebude jednoduchý ani s pomocnou rukou, kterou vám autorka podává.

  Jako bonus kniha obsahuje ukázky a příklady, týkající se lidí, jež si prožívají to samé, co vy. Dle mého vás mohou uklidnit, že se s takovým problémem nepotýkáte sami. Úzkostí trpí množství lidí a vy bohužel spadáte mezi ně, ale Jarmila Tolimatová vám dává možnost, jak s vaším problémem pracovat a snad nad ním i vyhrát.

  Knihu určitě doporučuji, protože trpíte-li úzkostí a toužíte onen boj vyhrát, není lepší cesty. Já osobně na lehké úzkosti trpím a mám k tomu sklony asi jako každý člověk. Metody, které mi autorka ve své publikaci předložila, jsem zkoušela a budu s nimi pracovat i nadále. Samozřejmě, chce to čas a já věřím, že pokud tomu čas dám a budu se řídit pokyny, brzy nad svými krátkodobými problémy dokážu vyhrát a přestanu se stresovat. Navíc čtení je přece nejvhodnější relaxační technikou, pokud vás něco trápí a potřebujete se uklidnit, takže už tím bych titul považovala cenný, když čtete o kýženém námětu.

  - 23.04.2020


 • Tolimatová, Jarmila: Vykročte z úzkosti - autor recenze: Káťa Moravcová
  https://knihazaknihou.cz/vykrocte-z-uzkosti/

  Snad každý si umí představit, co znamená slovo „úzkost“. Bohužel někteří z nás to vědí až moc přesně, protože se s ní potýkají od rozbřesku do soumraku… Jsem toho názoru, že kniha Jarmily Tolimatové pomůže lidem trpícím úzkostnou poruchou, jejich blízkým, ale i lidem z pomáhajících profesí.

  Touto publikací autorka nabízí úzkostným lidem konkrétní možnosti, jak mohou svou úzkost zkusit účinně ovlivnit sami. Úzkost umí životní prostor zúžit a vyplnit a někdy stačí nový úhel pohledu či tip na to, co přestat dělat, aby se úzkost začala zmenšovat a postupně vytrácet. Pak se v životě vytvoří místo jiným, pozitivnějším prožitkům.

  Drobné příklady ze života ukáží úzkostným čtenářům, že nejsou na boj s úzkostí sami, a jejich příbuzným přiblíží jejich prožitky.

  Summa summarum

  Nová kniha od nakladatelství Portál má oblíbený „kabelkový formát“, je vytištěna na sněhobílém papíru a má skvělý font písma – dobře se čte.

  Již při letmém listování knihy si čtenář povšimne, že jsou v textu vynechaná místa s linkami na vlastní psaní čtenáře. Jedná se o „úkoly“, které autorka úzkostným čtenářům radí splnit, aby porozuměli lépe sobě i úzkosti a mohli se svými strachy efektivněji bojovat. Kniha je dělená na devět kapitol a její součástí je Poděkování, Doporučené odborné publikace, Doporučené odborné publikace pro dospělé a jejich vnitřní dítě a Užitečné kontakty.

  Autorka se úzkosti věnuje ze všech pohledů: vysvětlí čtenáři fyziologický vznik úzkosti a jak plíživě se z „normální“ prožité úzkosti může stát závažný problém, věnuje se tedy emocím a citům, myšlením a fyzickým znakům atd…


  Strach cítíme z něčeho nebezpečného. Úzkost je pocit jako při strachu, kdy ale neznáme příčinu, což samo o sobě může nepříjemný pocit zhoršovat. Stav úzkosti je nepříjemný sám o sobě a zjistit její zdroj a pochopit, proč se tak člověk cítí, může zneklidnění stupňovat.

  Na prvních stranách knihy se čtenář dozví, jak vnímají a uvažují lidé s úzkostí, jak jí popisují a co je nejvíce zatěžuje. Paní terapeutka zde uvádí rady a tipy, jak eliminovat úzkostné stavy. Hezky rozpracovaná je v knize (mj.) technika Progresivní svalové relaxace doplněná představou a největší novinkou pro mě bylo Zklidnění a povzbuzení čichu a Povzbuzení hmatu a čití.


  Jedno úsloví nabádá, že to chce klid a nohy v teple. Pocity studených nohou a rukou mohou být reakcí na úzkost, tak spouštěčem, protože mohou úzkostnou situaci připomínat – odkrvení končetin je součást normální reakce. Kožešina na zabalení nohou či teplé ponožky, huňatá deka či župan mohou podpořit zklidnění. Příjemné a jemné doteky od druhého jsou také zdrojem zklidnění.

  Dále se v knize dočtete o citovém a emocionálním strádání s kořeny v úzkosti. Myslím, že vysvětlení emoční vlny, se hodí každému, kdo má s touto problematikou nějakou zkušenost. Jako předposlední a poslední pohled na úzkost si autorka vybrala myšlenkový a pohled na úzkost v chování.

  Ve všech kapitolách se v knize objevují konkrétní příběhy lidí s úzkostí. Nejcennější na nich shledávám autorčin popis toho „co pomohlo“ – jakou cestou se lidé znovu dostali zpět do života. Vedle příběhů zde najdete i dříve zmíněné úkoly, které jsou zaměřené na sebepoznání a rozvoj.

  Autorka píše poutavě, kniha se velice snadno čte i laikovi. Je praktická a užitečná s bohatým teoretickým základem – doporučuji.

  Hodnocení: 100%

  autor recenze: Káťa Moravcová
  https://knihazaknihou.cz/vykrocte-z-uzkosti/

  - 14.01.2020

 • Knížku jsem si přečetl proto, abych se dozvěděl více o úzkostech a jak s nimi pracovat. Oceňuji přehlednost, pečlivost a laskavý tón, se kterým autorka téma popisuje. Kniha pro mě srozumitelně vysvětluje, jak úzkost vzniká, z čeho může pramenit a jak s ní pracovat. Zvláště se mi líbily příběhy z praxe, díky kterým jsem dokázal téma více pochopit. Dále knížka nabízí různé tipy, díky kterým lze být rezistentnější vůči úzkostem (kvalitnější spánek, pravidelný pohyb, dechová cvičení, relaxace, hudba, vztahy, komunikace s druhými atd.). To hlavní, co si z knihy odnáším je, že je důležité mít (a uhlídat si) prostor pro sebe, svoje činnosti a záliby. Díky tomuto prostoru nejsme tak ve vleku myšlenek, stresu a zároveň si i budujeme bezpečné útočiště před náročnějšími dny. Líbila se mi praktičnost knihy, možnost si jednotlivé tipy vyzkoušet v praxi skrze krátká cvičení. Oceňuji vlídný jazyk autorky, který podporuje, dle mého názoru, to hlavní: budovat vlídnost, laskavost k sobě a k tomu, co zažíváme. Michal Dvořák, www.bemindful.cz

  - 06.12.2019

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)