Vykročte z úzkosti

Vykročte z úzkosti

Tolimatová, Jarmila

Portál, 2019

259 Kč207 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Úzkost zažije během života každý, je běžnou součástí života. Tato publikace je věnována všem, kdo jí v životě mají více, než potřebují, a chtějí ji snížit. V tomto průvodci by autorka ráda nabídla možnosti těm, kteří chtějí svou úzkost zkusit ovlivnit sami. Úzkost umí životní prostor zúžit a vyplnit a někdy stačí nový úhel pohledu či tip na to, co nedělat, či spíše na to, co přestat dělat, aby se úzkost začala vytrácet a uvolnila místo jiným prožitkům.
Drobné příklady ze života pomohou úzkostným čtenářům přinést zážitek, že nejsou na obtíže sami, a jejich příbuzným přiblíží jejich prožitky.
Knihu uvítají lidé s úzkostnou poruchou, jejich blízcí a dále terapeuti a psychologové.
Mgr. Jarmila Tolimatová je psycholožka a psychoterapeutka, nejčastěji pracuje s dospělými s úzkostně depresivní problematikou.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Trénink pro dospělé

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1509-7

 • Počet stran / vazba:168 / Brožovaná

 • Rok vydání:2019

 • Kód:11207201

 • EAN:9788026215097

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Tolimatová, Jarmila: Vykročte z úzkosti - autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková

  https://www.online-psycholog.com/l/vykrocte-z-uzkosti-trenink-pro-dospele-jarmila-tolimatova/

  Poutavý obrázek knížky i poutavé téma určitě zaujmou nejednoho čtenáře z řad dospělých. Podle slov samotné autorky bylo jejím záměrem vytvořit cvičebnici pro lidi, kteří se potýkají s úzkostí, jež je omezuje v každodenním životě a zužuje jejich životní prostor. Byla sepsána pro ty, kdo se chtějí naučit své úzkosti porozumět a zvládat ji. Jarmila Tolimatová je antropoložkou, psycholožkou a absolventkou řady psychoterapeutických výcviků. Ve své psychoterapeutické praxi se věnuje hlavně klientům s úzkostnými poruchami či depresivním laděním a také lidem s různými formami závislosti. Díky řadě praktických zkušeností je její publikace o cca 160 stranách postavena na hlubším než jen teoretickém základě, což je nepochybně přínosné, stejně tak jako fakt, že se autorka v publikaci vyjadřuje srozumitelně a bez zbytečných odborných termínů, díky čemuž si může najít své příznivce nejen mezi odborníky, ale také mezi lidmi bez znalostí z oblasti psychologie.

  Je rozčleněna do devíti kapitol, na něž navazují odkazy na další odborné publikace a užitečné kontakty pro lidi s duševními poruchami, somatickými nemocemi, narušenými vztahy v rodině i jedince v krizové životní situaci. Co se týče samotných názvů mnoha podkapitol v knize, byly pro mě osobně žel lehce matoucí a místy až nesrozumitelné či nelogické. Jako příklad zmíním po sobě jdoucí menší kapitoly s názvy Úzkost součást života, Úzkost během života a Život v úzkosti, nebo Podkapitolu Pasti na úzkosti, která se dále (ne příliš logicky) dělí do krátkých oddílů nazvaných Co úzkost živí a Zkratky a léky, přičemž se mi nepodařilo pochopit, jaké zkratky má autorka na mysli.

  Za sebe musím napsat, že především z první poloviny knihy jsem byla zklamaná a nemohu se zbavit dojmu, že by publikaci prospěla ještě pečlivá korektura, která by se zaměřila nejen na jazykové prostředky, ale i na logickou návaznost jednotlivých informací. Pomineme-li spíše drobnější nedostatky, mezi něž řadím např. tvrzení, že úzkost ve svém životě podle odborných publikací zažije až třetina lidí, že v těle probíhá stresová reakce parasympatiku či to, že během stresové reakce srdce začne pumpovat krev, nemůžeme pominout hodně výraznou myšlenkovou neuspořádanost textu publikace, a to především v jeho první polovině, jak jsem zmiňovala výše. Setkáváme se se stejnými větami na jedné stránce, se stejným odstavcem v rozmezí pěti stran, či s myšlenkovými skoky mezi tématy evoluce, stresová pohotovost, možnosti ovlivnění úzkosti, depersonalizace, zdroje obav a opět evoluce a stresová reakce. Uprostřed kapitoly o poplašné fázi stresové reakce se najednou objeví příběh o řeckém bohu stád, který ovlivnil vznik slova panika a následně popis tělesných projevů pokračuje. K tomu všemu je v textu řada souvětí, u kterých se čtenář zastaví pro jejich složitou či nesprávnou stavbu. U popisu kognitivních omylů autorka používá místy sporné příklady a žel došlo i k tomu, že v příběhu z praxe je popisována žena, která se na počátku jmenuje Věra, ale ke konci se o ní píše jako o Petře.

  Mnohem více se mi líbí druhá polovina knihy, která je logicky lépe uspořádaná, obsahuje řadu velmi dobrých a promyšlených tipů pro pochopení úzkosti a její zvládání. Tato část je také na lepší jazykové úrovni a nabízí čtenáři konkrétní metody, jak s úzkostnými pocity pracovat. Jelikož se dle záměru autorky má jednat o cvičebnici, najde zde čtenář kromě již zmiňovaných příběhů z praxe také volné linky, na něž si může zapisovat vlastní myšlenky, postřehy, postupy či cíle a rozhodnutí, což hodnotím velmi kladně, protože je čtenář průběžně vedený k tomu, aby získané informace porovnával se svými vlastními prožitky a pokusil se praktické tipy reálně využít ve svém vlastním životě.

  Shrnu-li dojem z knihy, hodnotím velmi kladně záměr autorky poskytnout široké veřejnosti praktický manuál pro zvládání úzkosti i její doporučení, týkající se technik a účinných postupů. Ač to píšu nerada, rušivě na mě působí jazykové nedostatky, a hlavně nedostatky ve strukturování textu první poloviny této publikace, kde mi chybí nějaká promyšlená struktura a uspořádání myšlenek a teoretických poznatků, namísto přebíhání od jednoho tématu k druhému a zase zpět. I navzdory tomuto "nedotažení do konce" vnímám tuto knížku jako přínosnou jak pro lidi prožívající nadměrnou úzkost, tak pro jejich blízké, psychology, pedagogy či psychoterapeuty.

  -

Čtenářské recenze


 • Tolimatová, Jarmila: Vykročte z úzkosti - autor recenze: Chensie Ips

  http://www.svet-mezi-radky.cz/2020/02/recenze-vykrocte-z-uzkosti-jarmila.html

  Mgr. Jarmila Tolimatová, psycholožka a psychoterapeutka, vydala svůj debut Vykročte z úzkosti u nakladatelství Portál. Tato populárně naučná publikace, týkající se úzkosti, úzkostných poruch, psychologie, kognitivně-behaviorální terapie, autoterapie a psychoterapie je opravdu vzácným čtivem pro všechny, kteří s úzkostmi bojují.

  Styl psaní je dynamický, osobitý a především čtivý, jelikož autorka o námětu hovoří lidově a nezahlcuje vás odborností a zbytečně složitým stylem, který by nebyl k užitku. Ba naopak, zvolený styl má svou úroveň, ale přesto je snadno stravitelný a živý. Bez problému jej pročte nejen náročnější, ale i nenáročný čtenář a to je podle mého kýžené, když se jedná o úzkost, kterou může trpět kdokoliv.

  Úvod Úzkost - součást života pojala autorka stručně a upřímně, stejně jako svůj titul. Nejprve vás informuje o ústředním tématu, tedy úzkosti. Jak vzniká? Co ji podněcuje? Co vlastně je a jak může působit psychicky i fyzicky? S čím vším se člověk, trpící úzkostí, potýká? Myslím, že autorka téma plně vyčerpá a pak se zaměří na pomoc.

  Podstatné je, že pomoc je určená těm, kteří trpí úzkostmi a neberou žádné léky. Zkrátka v případě, že se s úzkostmi snažíte bojovat svými vlastními zbraněmi a hledáte pomoc, pak určitě narazíte na množství psychoterapií i fyzioterapií, jež jsou pro vás vhodné. Autorka je postupně zobrazuje od těch nejjednodušších, zakládající se především na dýchání až po ty složitější. Vše vám samozřejmě vysvětluje a ukazuje, co daný prvek dělá a jak pomáhá vašemu tělu. Poukazuje na to, co by se vám mohlo při boji s úzkostí hodit a přesto dává důraz na individualitu, což je podle mého naprosto úžasné, protože každému vyhovuje něco jiného a díky přístupu Jarmily Tolimatové si můžete metody přizpůsobit a přesně víte, díky jejímu výkladu, jak by na vás a vaše tělo měly působit.

  Publikace obsahuje také různé dotazy, které se vás týkají a které vám pomohou zaměřit se na úzkost a snad také najít příčinu, pokud se nebojíte být sami k sobě upřímní. V knize jsou pasáže, připravené pro psaní vašich myšlenek, návrhů atd. Vykročte z úzkosti se tak může stát vašim osobním deníkem vašich úzkostí, se kterými pak může o něco snáze bojovat. I když ten boj samozřejmě nebude jednoduchý ani s pomocnou rukou, kterou vám autorka podává.

  Jako bonus kniha obsahuje ukázky a příklady, týkající se lidí, jež si prožívají to samé, co vy. Dle mého vás mohou uklidnit, že se s takovým problémem nepotýkáte sami. Úzkostí trpí množství lidí a vy bohužel spadáte mezi ně, ale Jarmila Tolimatová vám dává možnost, jak s vaším problémem pracovat a snad nad ním i vyhrát.

  Knihu určitě doporučuji, protože trpíte-li úzkostí a toužíte onen boj vyhrát, není lepší cesty. Já osobně na lehké úzkosti trpím a mám k tomu sklony asi jako každý člověk. Metody, které mi autorka ve své publikaci předložila, jsem zkoušela a budu s nimi pracovat i nadále. Samozřejmě, chce to čas a já věřím, že pokud tomu čas dám a budu se řídit pokyny, brzy nad svými krátkodobými problémy dokážu vyhrát a přestanu se stresovat. Navíc čtení je přece nejvhodnější relaxační technikou, pokud vás něco trápí a potřebujete se uklidnit, takže už tím bych titul považovala cenný, když čtete o kýženém námětu.

  - 23.04.2020


 • Tolimatová, Jarmila: Vykročte z úzkosti - autor recenze: Káťa Moravcová
  https://knihazaknihou.cz/vykrocte-z-uzkosti/

  Snad každý si umí představit, co znamená slovo „úzkost“. Bohužel někteří z nás to vědí až moc přesně, protože se s ní potýkají od rozbřesku do soumraku… Jsem toho názoru, že kniha Jarmily Tolimatové pomůže lidem trpícím úzkostnou poruchou, jejich blízkým, ale i lidem z pomáhajících profesí.

  Touto publikací autorka nabízí úzkostným lidem konkrétní možnosti, jak mohou svou úzkost zkusit účinně ovlivnit sami. Úzkost umí životní prostor zúžit a vyplnit a někdy stačí nový úhel pohledu či tip na to, co přestat dělat, aby se úzkost začala zmenšovat a postupně vytrácet. Pak se v životě vytvoří místo jiným, pozitivnějším prožitkům.

  Drobné příklady ze života ukáží úzkostným čtenářům, že nejsou na boj s úzkostí sami, a jejich příbuzným přiblíží jejich prožitky.

  Summa summarum

  Nová kniha od nakladatelství Portál má oblíbený „kabelkový formát“, je vytištěna na sněhobílém papíru a má skvělý font písma – dobře se čte.

  Již při letmém listování knihy si čtenář povšimne, že jsou v textu vynechaná místa s linkami na vlastní psaní čtenáře. Jedná se o „úkoly“, které autorka úzkostným čtenářům radí splnit, aby porozuměli lépe sobě i úzkosti a mohli se svými strachy efektivněji bojovat. Kniha je dělená na devět kapitol a její součástí je Poděkování, Doporučené odborné publikace, Doporučené odborné publikace pro dospělé a jejich vnitřní dítě a Užitečné kontakty.

  Autorka se úzkosti věnuje ze všech pohledů: vysvětlí čtenáři fyziologický vznik úzkosti a jak plíživě se z „normální“ prožité úzkosti může stát závažný problém, věnuje se tedy emocím a citům, myšlením a fyzickým znakům atd…


  Strach cítíme z něčeho nebezpečného. Úzkost je pocit jako při strachu, kdy ale neznáme příčinu, což samo o sobě může nepříjemný pocit zhoršovat. Stav úzkosti je nepříjemný sám o sobě a zjistit její zdroj a pochopit, proč se tak člověk cítí, může zneklidnění stupňovat.

  Na prvních stranách knihy se čtenář dozví, jak vnímají a uvažují lidé s úzkostí, jak jí popisují a co je nejvíce zatěžuje. Paní terapeutka zde uvádí rady a tipy, jak eliminovat úzkostné stavy. Hezky rozpracovaná je v knize (mj.) technika Progresivní svalové relaxace doplněná představou a největší novinkou pro mě bylo Zklidnění a povzbuzení čichu a Povzbuzení hmatu a čití.


  Jedno úsloví nabádá, že to chce klid a nohy v teple. Pocity studených nohou a rukou mohou být reakcí na úzkost, tak spouštěčem, protože mohou úzkostnou situaci připomínat – odkrvení končetin je součást normální reakce. Kožešina na zabalení nohou či teplé ponožky, huňatá deka či župan mohou podpořit zklidnění. Příjemné a jemné doteky od druhého jsou také zdrojem zklidnění.

  Dále se v knize dočtete o citovém a emocionálním strádání s kořeny v úzkosti. Myslím, že vysvětlení emoční vlny, se hodí každému, kdo má s touto problematikou nějakou zkušenost. Jako předposlední a poslední pohled na úzkost si autorka vybrala myšlenkový a pohled na úzkost v chování.

  Ve všech kapitolách se v knize objevují konkrétní příběhy lidí s úzkostí. Nejcennější na nich shledávám autorčin popis toho „co pomohlo“ – jakou cestou se lidé znovu dostali zpět do života. Vedle příběhů zde najdete i dříve zmíněné úkoly, které jsou zaměřené na sebepoznání a rozvoj.

  Autorka píše poutavě, kniha se velice snadno čte i laikovi. Je praktická a užitečná s bohatým teoretickým základem – doporučuji.

  Hodnocení: 100%

  autor recenze: Káťa Moravcová
  https://knihazaknihou.cz/vykrocte-z-uzkosti/

  - 14.01.2020

 • Knížku jsem si přečetl proto, abych se dozvěděl více o úzkostech a jak s nimi pracovat. Oceňuji přehlednost, pečlivost a laskavý tón, se kterým autorka téma popisuje. Kniha pro mě srozumitelně vysvětluje, jak úzkost vzniká, z čeho může pramenit a jak s ní pracovat. Zvláště se mi líbily příběhy z praxe, díky kterým jsem dokázal téma více pochopit. Dále knížka nabízí různé tipy, díky kterým lze být rezistentnější vůči úzkostem (kvalitnější spánek, pravidelný pohyb, dechová cvičení, relaxace, hudba, vztahy, komunikace s druhými atd.). To hlavní, co si z knihy odnáším je, že je důležité mít (a uhlídat si) prostor pro sebe, svoje činnosti a záliby. Díky tomuto prostoru nejsme tak ve vleku myšlenek, stresu a zároveň si i budujeme bezpečné útočiště před náročnějšími dny. Líbila se mi praktičnost knihy, možnost si jednotlivé tipy vyzkoušet v praxi skrze krátká cvičení. Oceňuji vlídný jazyk autorky, který podporuje, dle mého názoru, to hlavní: budovat vlídnost, laskavost k sobě a k tomu, co zažíváme. Michal Dvořák, www.bemindful.cz

  - 06.12.2019

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203

  provozní doba:
  10.00 – 17.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)