Zlatý fond her II

Zlatý fond her II

Hrkal, Jan; Hanuš, Radek

Portál, 2011

239 Kč203 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Popis každé hry obsahuje přehledné informace o tématu hry, věkové kategorii, počtu účastníků i organizátorů, prostředí pro realizaci hry a potřebném materiálu.
V závěru jsou hry rozčleněny podle časové náročnosti, fyzické či psychické zátěže, výchovného cíle (rozvoj intelektu, tvořivosti, motoriky a pohybových dovedností, vůle, sociálních dovedností) či podle prostředí, v němž lze hru realizovat (v místnosti, na hřišti nebo v členitém terénu).
Kniha se jistě stane neocenitelným pomocníkem pro všechny, jimž se výchova a vzdělávání staly nezbytnou životní náplní a posláním.


Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Výběr her a programů připravených pro kursy Prázdninové školy Lipnice

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-923-1

 • Počet stran / vazba:168 / Brožovaná

 • Rok vydání:2011

 • Kód:11101206

 • EAN:9788073679231

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze

Další informace

Hry jako zážitek
„...a přestaň si už hrát a dělej konečně něco pořádnýho!“ A tak někdy kolem čtrnáctého - patnáctého roku života končí čas dětských her – her na kde co a s kde čím, her dětských táborů, jarních výprav a zimních kluboven. Opouštíme bezstarostnost, výlety do světa fantazie, spontaneitu – a současně, k naší budoucí škodě, ony opouštějí nás.

Realita života nás postupně nutí přijímat „vážné“ a užitečné role a ve „vážném“ životě nezbývá příliš prostoru a času na hru – často ani není, kdo by nám ji nabízel. Výjimku v našich životních scénářích tvoří hry na sportovních kolbištích, hry stolní, některé (nezřídka otřepané) hry společenské a nově hry počítačové, které nás zavádějí do světa virtuální reality. Naštěstí je hra tak silným fenoménem, že svou existenci ubrání vlastními prostředky a najde si své hráče nezávisle na jejich věku. Podmínkou je, že vychází z přitažlivého námětu, nabídne hráčům přiměřeně náročný individuální nebo týmový úkol, problém k řešení nebo osobní výzvu, je postavena na promyšlených pravidlech, a je uvedena chytrou motivací a inscenována s vědomím a využitím významné role prostředí a atmosféry.
Jaké jsou charakteristiky her dospělého věku? Příliš se neliší od charakteristik her věku dětského:

- utkáváme se s problémem, výzvou, překážkou, soupeřem nebo přírodním živlem s tím, že toto utkávání může mít charakter buď souboje individuálního nebo souboje týmů
- nasazujeme své (často pro nás samotné netušené) síly, vytrvalost, schopnosti, intelekt, fantazii
- vstupujeme do nejrůznějších rolí, bereme na sebe nejrůznější převleky a opět tak můžeme zažít pocity bezstarostnosti, výlety do světa fantazie, radost ze spontaneity a tvořivosti
- průběh hry opět – podobně jako v čase dětství – vyvolává nejrůznější emoce: napětí i uvolnění, radost i smutek, vzrušení i uklidnění, nadšení i beznaděj...

Svět her nabízí celé spektrum nejrůznějších modelových situací, které se tak mohou stát průpravou na skutečný, reálný život. Cvičení prostřednictvím modelových situacích přitom nemá pro onu životní skutečnost neblahé společenské důsledky. A tak nakonec docházíme k možná překvapivému zjištění, že totiž hra dospělého věku je víc než jen společenskou událostí, zábavou, prostředkem relaxace a zdrojem radostí, kdy odměnou hráčů jsou především jejich vnitřní pocity. Hra může zvýšit onu „přidanou hodnotu“ a vyvolat ekonomické důsledky tím, že napomáhá rozvoji složek osobnosti užitečných pro profesionální sféru. Rozvíjí individuální dovednosti, schopnosti a vlastnosti, např. samostatnost, zodpovědnost, tvořivost. Hra pro věk dospívání i věk dospělosti se tak stává jedním z významných účinných prostředků výuky a vzdělávání, a také prostředkem výchovy. Její výjimečná účinnost je postavena na silném autentickém osobním zážitku a s ním spojených emocích, umocňujících zkušenosti získané v průběhu hry. To vše přispívá v posledních desetiletích moderního věku k významné změně v pohledu na hru, její roli a užitek. Přibývá jednotlivců, kteří se hrou dospělého věku zabývají, přibývá i institucí, spolků a sdružení, které nabízejí věku „náctníků“ i věku dospělému projekty oslovující ducha, mysl i tělo účastníků, šité na míru jejich vyspělosti a intelektu. Ale pravděpodobně jen málokterá z uvedených institucí je navíc unikátní tvůrčí dílnou, jakou se v průběhu minulých let stala lipnická Prázdninová škola.
Dílnou, v níž vznikly původní hry, které se staly pojmem.
Prázdninová škola Lipnice bude v dubnu slavit 30. výročí vzniku a právě vydávaný dotisk knihy Zlatý fond her II je výběrem těch nejúspěšnějších her, které na kurzech PŠL vznikly za prvních dvacet let trvání.

-jt

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)