Statistika

Statistika

Magnello, Eileen; Van Loon, Borin

Portál, 2010

289 Kč246 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Statistika bývá postrachem především pro studenty, kteří musí projít jejím základním kurzem a s matematikou si zrovna netykají. Tato kniha je na rozdíl od mnoha statistických příruček zábavným čtením, ale zároveň fundovaným úvodem do oboru. Autorka v ní ilustruje dějiny statistiky, základní koncepce jednotlivých přístupů k organizování a sumarizaci dat, představuje hlavní osobnosti, které tuto vědu na pomezí sociologie a matematiky posunuly vpřed, a rozebírá hlavní přístupy jednotlivých škol. To vše v atraktivním grafickém provedení plném ilustrací, fotek a koláží.
Eileen Magnello vyučuje statistiku na University College v Londýně.
Borin Van Loon je ilustrátorem řady knižních titulů. V řadě Seznamte se… ilustroval tituly Psychoterapie, Sociologie, Východní filozofie.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Seznamte se...

 • Překladatel:Foltýn, Jiří

 • Ilustrátor:převzaté z originálu (Borin van Loon)

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-753-4

 • Počet stran / vazba:192 / Brožovaná

 • Rok vydání:2010

 • Kód:13502201

 • EAN:9788073677534

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Tato v mnoha směrech užitečná kniha vychází v oblíbené ediční řadě Seznamte se… přinášející jakési komiksové zpracování různých vědních oborů. Tento přístup má své přednosti i svá úskalí, neboť musí vědní obor, který má být popularizovaný, převést do promyšleně strukturované jednoty slova a obrazu, zachycující podstatné a to srozumitelným a vtipným způsobem. Statistika, vyžadující přísně logicko-matematické myšlení, klade na splnění výše uvedených podmínek pro zdařilé komiksové zpracování populárního výkladu svého předmětu zvláště vysoké nároky.

  Autoři této knihy, E. Magnello vyučující statistiku na londýnské University College, B. Van Loon, čtenářům ediční řady Seznamte se… již známý ilustrátor, aby splnili náročné podmínky úvodu do statistiky, začínají příkladem, který má čtenáře uvést, tak říkajíc, in medias res a současně ho zbavit obav z mnoha „hrůzyplných statistických informací“ se kterými se často seznamuje v masmédiích a které jsou založeny na statistických průměrech, novináři mnohdy přeháněných. Srovnáním pojmů průměru a variability (statického pojmu, který je nezbytný a hraje klíčovou roli) pak je čtenář spolehlivě veden labyrintem statistických termínů a procedur ke sladkému objevu podstaty a kouzla statistiky, která je důležitým, byť zajisté nikoli absolutním nástrojem vědecké práce a komunikace jejích výsledků. Statistika, považovaná často za nástroj matení myslí, zastírání skutečnosti apod. by měla být studována také již proto, že poznání podstaty statistických dat může přispívat k objevování skutečné pravdy o věcech a jevech, které nás obklopují a jichž jsme přirozenou součástí.

  V krátké recenzi nelze čtenáře seznámit s bohatým obsahem této knihy, pojaté jako zajímavý historický úvod a hemžící se neméně zajímavými příklady, lze ho však ujistit, že studium této knihy mu otevře okna do světa plného statistických dat a umožní mu jejich chápání, což v moderní době, nejen psychologické, ale i sociologické, ekonomické a zejména politické komunikace není málo.

   

  Milan Nakonečný

  - Magnello E., Van Loon B.: Statistika - rec. M. Nakonečný

 • - Magnello E., Van Loon B.: Statistika - rec. V. Friedrich

 • Populárních knih o statistice podle mého názor zas tak mnoho nevychází. Autorkou této knihy je Eileen Magnello, vzděláním logicky statistička, která získala doktorát z historie vědy. Ilustrátorem knihy je Borin Van Loon.

    Když jsem knihu začal číst, považoval jsem ji zpočátku za pseudopopulární knihu s obrázky zaměřenou spíše na infantilní čtenáře. Ale kniha se mně líbila stále více a nakonec se mi líbily i ilustrace. Vedle populárního výkladu základních pojmů z matematické statistiky zachycuje i historii těchto pojmů. Jejich objevitele či autory. O historii statistiky se zpravidla student mnoho nedozví ani na vysoké škole. Většinu jmen zná matematik i z jiných disciplín matematiky, některá jsou nová. Zaujaly mě informace o aplikaci statistiky v evoluční teorii, při výrobě piva atd.

    Kniha je poměrně stručná cca 192 str., přesto se čtenář dozví informace o většině základních pojmů. Vedle textové části je prakticky na každé straně či dvojstraně ilustrace, zpravidla příslušného vědce, který daný pojem do statistiky zavedl. Čtenář se např. dozví, co znamená slovo „statistika“; jaký je rozdíl mezi statistikou matematickou a vitální, nebo v knize najde informaci, že Edmond Halley nejen spočítal oběžnou dráhu komety, která je po něm pojmenovaná, ale že také vytvořil první úmrtnostní tabulku. Další zajímavostí je fakt, že první sčítání lidu nejen přineslo podrobné informace o počtu úmrtí na jednotlivé nemoci, ale přispělo také k růstu povědomí o hygienických podmínkách ve městech.

    Jinou zajímavostí je informace, že Gaussova křivka normálního rozdělení (zvonovitá křivka), je po Gaussovi pojmenovaná tak trochu neoprávněně, protože ji objevil již Laplace.

    Poměrně málo se čtenář dozví o počátcích teorie pravděpodobnosti. Za její počátek je považována korespondence, kterou si cca v polovině 17. století vyměňovali Blaise Pascal a Pierre Fermat. Historii pravděpodobnosti se u nás věnuje Karel Mačák z Technické univerzity Liberec, který v Edici Dějiny matematiky vydal knihu Počátky teorie pravděpodobnosti. V angličtině ve vydavatelství Basic Books a v německém překladu ve vydavatelství Beck o tomto tématu (historie teorie pravděpodobnosti) vyšla kniha prof. Keitha Devlina: Unfinished game, která zatím není v žádné veřejné knihovně v ČR či na Slovensku. Dá se ale objednat přes Internet.

    Vedle základního textu kniha Eileen Magnello obsahuje seznam literatury v angličtině a český překlad navíc obsahuje i stručný výběr literatury v češtině. V textu je minimum matematických vzorců, ty ale najde čtenář v Příloze 1. Pro ty, kteří chtějí studovat v angličtině, obsahuje příloha 2 anglicko-český heslář statistických pojmů. Na konci je pak stručný předmětový rejstřík.

    Domnívám se, že většině knihy by měl rozumět i středoškolský student, takže je kniha vhodným titulem i pro školní knihovny.

  RNDr. Karel Vašíček
  exučitel matematiky, exprogramátor

  Recenze zpracována pro nakladatelství Portál.

  - Eileen Mangello, Borin Van Loon: Seznamte se... Statistika

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)