Občanský sektor

Občanský sektor

Skovajsa, Marek; Moree, Dana a kol.

Portál, 2010

485 Kč412 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kniha nabízí přehled nově se rozvíjejícího oboru, který se etabluje na vysokých školách (fakulty sociální práce, sociálních věd, humanitních studií apod.). Seznamuje čtenáře s teoretickými přístupy k občanské společnosti, s teoriemi občanského sektoru, stavem občanské společnosti z historického i současného pohledu v Evropě i v českém prostředí, zařazuje občanský sektor do kontextu veřejné politiky. Jedním z důležitých projevů občanské společnosti je generování neziskových organizací – kniha mapuje základy ekonomiky i právního ukotvení neziskového sektoru. Autoři se v této knize snaží v oblasti „občanský sektor“ nalézat propojení s antropologií, sociologií, filozofií, politologií a ekonomií, a podat tak pokud možno celostní obraz problematiky.
PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D., působí na Fakultě humanitních studií UK v Praze. Vydal řadu studií a článků na téma občanský sektor.

Také jako e-kniha

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Organizovaná občanská společnost v České republice

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-681-0

 • Počet stran / vazba:376 / Pevná

 • Rok vydání:2010

 • Kód:21108401

 • EAN:9788073676810

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Na osm pedagogů Katedry studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy spolu s Thomasem Hollandem z University of Georgia v USA si zvolilo obtížný úkol utřídit a systematicky představit poznatky z oblasti organizované občanské společnosti v České republice a Evropě. Jejich cíl byl nesnadný, a to hned z několika důvodů. Oblast jejich zájmu se potýká s problémem nejasné a nejednotné terminologie, se zaměřením velkého počtu vědeckých disciplín a především se jedná o živou společenskou sféru, která se aktivně proměňuje v čase. Tudíž řada prací v této oblasti ztrácí záhy na své aktuálnosti.

  Jednotliví autoři se pustili do jim kompetentních témat. Kniha čítá 12 kapitol. Čtenář se nejdříve setká s teoretickými pozadími občanské společnosti, zmapován je její vztah k státu i trhu a role v demokratickém státě. Následuje kapitola, která se věnuje datovým údajům o občanské společnosti v České republice. Další kapitoly se soustředí na problematiku organizací občanské společnosti v souvislosti s financováním, právem, ekonomickými aktivitami z právního hlediska, managementem a účetnictvím. Marie Dohnalová doplnila informace o sociální ekonomice coby konceptu, jež ilustruje sféru společnosti, která je z velké části totožná s organizovanou občanskou společností. Kapitola, která se orientuje na multikulturní výchovu, poskytuje vhled do praktické oblasti, v níž mají organizace občanské společnosti nesporný přínos. Poslední kapitola Rozmanitost občanské společnosti v Evropě reflektuje skutečnost, že podoba občanské společnosti je ovlivněna politickými, sociálními a ekonomickými faktory, které autor, Petr Jan Pajas, zmiňuje. Jednotlivé kapitoly jsou zakončeny samostatnými závěry.

  Lze konstatovat, že kapitoly postihují celou šíři základních znalostí o občanském sektoru, které směřují na ukotvení v rámci České republiky a vkládají knihu do souvislostí ekonomických, sociálních a politických.

  Ačkoli má kniha úctyhodných 376 stran, rozsahové omezení kapitol nezbytně nedovolilo více či méně uvést vyčerpávající informace k jednotlivým tématům. Ta jsou však podložena početnými prameny, z kterých může zájemce dále čerpat. Autoři se v jednotlivých kapitolách nevyhnutelně setkávali v některých styčných bodech, a proto lze narazit na subkapitoly: 3. 3 Občanský sektor a stát i 5. 2 Organizovaná občanská společnost a stát. Text je nicméně propojen početnými tématickými odkazy napříč kapitolami a autoři nepokládají protikladná sdělení. Naopak z exaktního hlediska vhodně poukazují na úskalí metod a interpretace výzkumů v oblasti občanského sektoru.

  Publikace je doplněna příhodnými tabulkami, grafy a schématy, které jsou umístěny přímo v textu. Moje výtka směřuje k černobílému zpracování knihy, které ubírá na kvalitě a výpovědní hodnotě použitých grafů. Pohodlné umístění poznámek pod čarou na dolním okraji stránky a také použité literatury na konci jednotlivých kapitol je nesporným pozitivem pro čtenáře.

  Přínos publikace leží především v jejím pedagogickém a didaktickém potenciálu. V tomto směru lze ocenit především jasné a přehledné vymezení termínů, s kterými kolektiv pracuje; četné odkazy na literaturu, relevantní webové stránky a výzkumy; uvádění praktických aspektů k teoriím. Studenti i pedagogové, kteří budou pracovat s knihou, zhodnotí praktické poznámky a také kontrolní otázky na konci kapitol. Odbornost knihy potvrzuje využití uznávaných mezinárodních odborných publikací a dalších zdrojů při její tvorbě. Zároveň obsahuje velmi užitečný seznam zkratek i rejstřík.

  Kniha má kvalitní pevnou vazbu, která je prakticky doplněna záložkou, kterou jistě čtenář využije.

  Ačkoli se jedná o odbornou knihu, umožňuje její zpracování konzumaci i ze strany laiků. Proto vám, ať už jste se s tématem občanského sektoru již setkali a potřebujete si své poznatky utřídit či rozšířit, nebo jste v tomto tématu zatím nepopsanou knihou, doporučuji tuto publikaci, která je v českém prostředí svou komplexností významným počinem.

   

  Mgr. Bc. Alena Řiháková

  - Skovajsa M.: Občanský sektor - rec. A. Řiháková

Čtenářské recenze

Další informace

Kniha také k vypůjčení v elektronické podobě na Flexibookstore.cz

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)