Politický systém České republiky

Politický systém České republiky

Vodička, Karel; Cabada, Ladislav

Portál, 2011

677 Kč541 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Historie a současnost
Třetí, aktualizované a rozšířené vydání

Předkládaná práce je klíčovou studijní příručkou k politickému systému České republiky. Vyprodání prvního i druhého vydání a neutuchající zájem o tuto publikaci byly impulzem k jejímu třetímu vydání, reflektujícímu všechny volby a politické události do konce roku 2010. Autoři považují diskusi o politickém systému za naléhavě potřebnou, neboť je nezbytným předpokladem sebereflexe každé moderní společnosti.

Kniha obsahuje analýzu všech základních oblastí významných pro fungování politického života i řadu důležitých faktografických údajů, které se vztahují k českému politickému životu. Autoři podávají přehled moderní politologické teorie transformace, probírají hlavní principy současné demokracie v České republice a ústavní instituce na centrální i komunální úrovni, systém politických stran a vnitrostranické rozhodovací procesy. Pozornost je věnována historickému vývoji, vztahu mezi občany a politiky i perspektivám české politické kultury. Kniha zohledňuje výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v květnu 2010 a výsledky senátních a komunálních voleb v říjnu 2010. Z celkového synchronického pohledu je zachycen stav politického systému České republiky na konci roku 2010.

Obsah:
- Historické kořeny politického systému (vývoj od 1918 do rozdělení ČSFR 1992)
- Základní principy politického systému (antitotalitní podstata demokracie v ČR)
- Občané a politika (aspekty české politické kultury)
- Organizované zájmy (zájmové skupiny, systém politických stran, masmedia)
- Státní instituce a politický proces (parlament, prezident, vláda, soudní systém)
- Komunální a regionální politika (obce a kraje jako samosprávné a správní orgány)
- Transformace politického systém ČR ve středoevropském kontextu (šance, rizika)

Publikace je určena studentům sociálních věd, stejně tak jako budoucím manažerům, ekonomům a právníkům. Obsahuje moderní politologické teorie, aplikované na realitu České republiky. Osvětluje politickou praxi a je též kronikou vývoje politického systému 1992-2010. Tím může sloužit jako přehledný zdroj informací a standardní příručka pro historiky, novináře, politiky, činitele veřejné správy, učitele i zainteresované laiky.

Dr. Karel Vodička je vědeckým pracovníkem Technické univerzity v Drážďanech (Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden). Výzkumně se zabývá zejména transformací politických systémů středovýchodní Evropy se zaměřením na Českou republiku a Slovensko. Je autorem řady knih a odborných publikací i článků s politologickou tematikou v denním tisku.
Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., je akademickým pracovníkem Metropolitní univerzity Praha, přednáší též na katedře politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity v Plzni. Je rovněž redaktorem mezinárodního politologického časopisu Politics in Central Europe. Výzkumně se zabývá komparativní analýzou politiky ve středovýchodní Evropě, regionalismem ve střední a jihovýchodní Evropě a vývojem politologie jako samostatné vědní disciplíny. O těchto tématech publikoval řadu knih a odborných článků v mezinárodních i domácích vydavatelstvích a časopisech.


Dr. Karel Vodička je vědeckým pracovníkem Univerzity Bundeswehru v Hamburku a přednáší též na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Výzkumně se zabývá zejména transformací politických systémů východní Evropy se zaměřením na Českou a Slovenskou republiku. Je autorem řady knih a odborných sdělení i článků s politologickou tematikou v denním tisku.
Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., je vedoucím katedry sociologie a politologie na Západočeské univerzitě v Plzni a přednáší také na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Hlavními oblastmi jeho odborného zájmu jsou komparace fungování politických systémů, český politický systém, politologie jako samostatná společensko-vědní disciplina a střední Evropa a Balkán jako specifické evropské regiony.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Historie a současnost

 • Ilustrátor:Huptych, Miroslav-koláž

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-893-7

 • Počet stran / vazba:488 / Pevná

 • Rok vydání:2011

 • Kód:21104103

 • EAN:9788073678937

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)